2007-09-25-Bygging av K2

p_HP2443_7
LA1UI og LA9QV peker og forklarer.

Odd åpnet møtet kl 1905 og ønsket de tilstedeværende hjertelig velkommen til dagens møte.. oppmøtte 15 stk.

De som ønsket kaffe og kaker kunne forsyne seg før hovedposten startet.

Odd orienterte om en gratis prøveperiode for å testing av et logging program for bruk under testkjøring. Det som var det fine med dette programmet, er at dette programmet er rig-styrt. Dette vil eliminere feilmuligheter som et hvert frekvens skifte ofte kan medføre..

p_HPIM2445_7
LA9QV tuner opp K2 med 2 trådstumper som antenne.

Hovedposten for kvelden er K2 ved Ottar 1UI i samarbeide med Stein Olav 9QV. Det ble holdt en powerpoint fremvisning. Foredraget tok for seg ting som man måtte passe seg for under monteringsarbeidet av komponentene til K2. Mange gode tips om temaet ”Bygging av K2 og mulige fallgruver og tips kom frem. Ottar og Stein Olav syntes at monteringsanvisningen var så god, at ved å følge de anvisninger som beskrevet ikke gjorde det mulig å feile.

p_HPIM2449_7
K2 QRP 10W

Den medfølgende rettledning i denne byggingen, var meget godt gjennomtenkt fra fabrikken sin side. Det som var viktig, var å kontrollere de forskjellige trinnene etter hvert som arbeidet skrev frem. Om det ble sendt en henvendelse til fabrikken, ble det svart sendt innen 2-3 dager. Skulle det mangle komponenter, så ble disse sendt og mottatt i løpet av 5-6 dager. Meget seriøst, spør du meg.

Det ble diskutert og orientert om priser på K2 og K3, som var noe mer ferdigbygde radiokomponenter fra fabrikk. Muligens ikke like artig, men lettere og raskere å sette sammen. Meget bra saker.

Etter foredraget ble komponentene sendt rundt til beskuelse. Til slutt fikk de som ønsket det, anledning til å prøve K2.

Det ble også tatt opp forestående auktion i samarbeide med ARK. Bjørn LA1UW mente at det begynte haste med å få det på plass. Odd fortalte om dialogen med ARK Og regnet med at alt skulle være under kontroll.

Møtet sluttet ca kl 2100, det syntes som om alle var fornøyde og alle dro hver til sitt.

Ref

for LA5HMA Tone
LA9PX Arthur