2006-11-28-Gruppemøte

LA9PX Arthur åpnet møtet med å ønske alle velkommen kl 1905.

21 stk tilstede.

Arthur ga en stor honnør til de som hadde stått på med alt arbeidet som har foregått på lokalet. LA1UI Ottar informerte om at LA3ZV er innlagt på St Olav.

Kveldens hovedtema var Nødsamband med LB1BC Torstein Fredriksen. Torstein fortalte først om sin utdannelse og sine jobber. Han fortalte også om hvordan ting fungerer i systemer i dag. Torstein har laget et utkast til sambandsplan. Den ligger ut på vår hjemmeside for de som vil lese den.

Vi bør samle oss om et skriv der det viser at vi kan gjøre en tjeneste både i og utenfor kommunegrensene. Vi må ha en god dialog med myndighetene. Kanskje er det en ide å lage en presentasjonsDVD. Vi skal være en ren hjelpeorganisasjon som stiller opp ved nødsoppdrag eller øvelser.

Det er satt opp et forslag til varslingplan. Det er opp til medlemmene av gruppen hvordan den skal se ut til slutt.

For at vi kan stille med et godt nød/katastrofe mannskap må vi ha øvelser på dette. Vi må sette opp en plan over hvem som kan være med, hva hver enkelt har av utstyr osv.

Varslingsplan og utstyr som må med ble godt diskutert utover kvelden. Vi ble enige om at hver enkelt tenker igjennom forslag, endringer og ideer til sambandsplanen. Det vil bli et nytt møte på nyåret der alle får komme med sine forslag og ideer.

Kvelden gikk videre med til diskusjon, spørsmål og kommentarer.

Før kvelden var helt slutt snakket 9QFA Knut litt om plaketten i bymarka. Det kom inn et forslag om å arrangere en tur dit til våren.. En lørdag ble da foreslått.

Møtet ble avsluttet 2100.

LA5HMA Tone
Sekretær