2005-10-25-Gruppemøte

Møtet ble åpnet kl 1900 av vår leder LA9PX, som ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen.

LA8CD Johan i kjent stil.
LA8CD Johan i kjent stil.

Videre orienterte vår kasserer Sverre om den økonomiske situasjonen etter junkauksjonen siste lørdag. Det ble et fint overskudd på ca 6000.- kr til gruppen, når alle utgifter var betalt. Det ble applaus fra forsamlingen til LA1UW Bjørn for styringen av auksjonen. Forsamlingen var enige om at vi skal forberede oss til en ny auksjon neste år, og vi starter opp straks over nyttår med dette.

Før hovedposten startet forberedte vi oss med påfyll av kaffe og kaker. Hovedposten var oppsett av vertikalantenner ved vårt medlem Johan, LA8CD. Han startet med å si «En vertikalantenne stråler like dårlig i alle retninger». For å forbedre dette forholdet, trenger vi fra 70 til 100 radialer under en vertikalantenne. Han viste oss noen beregninger og karakteristikker rundt dette.

Han fortalte om 1 vertikal og dennes funksjon, deretter om 2 vertikaler med en innbyrdes avstand av 1/2 Lambda. Deretter tok han for seg hvordan han jobbet med 4 vertikaler som han styrte med releer slik at antennene hadde en retningsvirkning i 4 forskjellige retninger. Til slutt viste han oss hvordan han faset 3 antenner i trekant og styringen av dette. Han mente at det ble en bedre dekning i alle retninger med dette systemet.

Det ble en lystig dialog med forsamlingen og spørsmålene haglet, likeså svarene fra en opplagt entusiast. Etter en drøy time foredrag, takket Johan for seg og det hele ble avsluttet med applaus fra tilhørerne.

Deretter gikk praten lystig og møtet ble avsluttet offisielt ca kl 2100.

Det var møtt opp 17 stk til dette møtet.

LA9PX – Arthur
Referent