2005-08-23-Gruppemøte

Det var 16 til stede.

Møtet ble åpnet med at leder LA9PX ønsket alle velkommen.

Kveldens møte hadde 3 punkter.

Fieldday.
LA3XMA informerte om helgen. Det vil bli ordnet Geocach i forbindelse med helgen. Geocaching betyr at du leter etter poster ved hjelp av GPS. Du vil få oppgitt en posisjon og må finne en post etter den. Dette for å få med folk med den interessen. Kanskje får vi nye potensielle medlemmer?
Når det gjelder Fieldday så ønskes det tilbakemelding på hvem som har lyst til å gjøre hva.
Kjøreplan er laget av LA3WAA. Operatører blir det aldri nok av. Planen i år er å kjøre to separate QTH. Dette for å hinder innslag.
RPO er planlagt å legges ut.
TR logg vil bli brukt i år også. Vi må sjekke om utstyret vi skal bruke er forsikret.
Bensin til aggregatene blir betalt av gruppen.
Laptopper har vi antageligvis nok av.
Tilgang til internett vil bli ordnet av LA9PX.
Det som gjenstår er å få ordnet rigger og nok folk.

NRRL dagene
Neste punkt på møteplanen var at LA1UW informerte om NRRL dagene. De ble arrangert første helga i august i Tromsø.
Trondheimsgruppen fikk et nytt medlem i HQ. LA3WAA ble valgt inn som nytt medlem. Han ble også valgt til koordinator for nødsamband i NRRL. LA1UW ble valgt til koordinator for antennesaker i NRRL.
Neste års NRRL dager vil bli holdt i Stavanger.

Antenneprosjekt
Siste punkt på møteplanen var LA9PX som viste bilder og forklarte om sitt antenne prosjekt.

Møtet ble avsluttet 2050

LA5HMA – Tone
Referent