2005-05-24-Gruppemøte

Det var 17 til stede.

LA9PX Arthur åpnet møtet kl 1900 med å ønske alle hjertelig velkommen.

Deretter var det duket for kveldens foredragsholder LA1UW Bjørn. Han benyttet først anledningen til å informere om HQs arbeid den siste tida. Han kunne blant annet informere om at LA2T er tildelt nødsambandsmidler, kr 30.000. Videre ble det informert om NRRL-dagene i sommer.

Så var det klart for dagens hovedtema. Hvordan få et håndapparat til å fungere best mulig.
Det ble vist fram diverse antennetyper, pluss en hel del ekstrautstyr, som kan være nyttig å ha når man er ute i felten.

Etter en kopp kaffe og noe å bite i, med en stor takk til de som jobbet som helter for at taket nå er i orden. Det er ennå noe som gjenstår på nybygget. LA4IC Wilhelm oppfordret folk til å møte opp og ta en svingom med malerkosten. Slik at de nye brakkene blir malt i samme farge som de «gamle».

Videre orienterte Wilhelm om at vår eldste hf-rigg er i en slik forfatning at det ikke er økonomisk lønnsomt å reparere den. Det var stor enighet om at det må jobbes for å få inn en ny hf-rigg.

Manglende aktivitet i gruppen ble stikkordet for resten av møtet. Vi har et gruppelokale, som er større og bedre enn noen gang. Men aktivitetsnivået er relativt labert. Iallfall på radiofronten. Det er ikke ofte man hører signaturen LA2T. Eller kanskje man skal si LI2T i disse jubileumstider.
Liv LA4YW etterlyste retningslinjer for bruk av LI2T. Styret ble bedt om å behandle saken i ekspressfart…

Videre ble det diskutert hva som bør gjøres for å øke aktiviteten i gruppelokalet.
Det ble presisert at det er svært viktig å få med de ferskeste av radioamatørene. Det er få av dem, som er aktive i gruppen etter at kurset er avsluttet.
Ellers ble medlemmene generelt oppfordret til å besøke klubblokalet utenom medlemsmøtene.

Møtet ble avsluttet ca 21:50.

LB1ZF – Steinar
Sekretær