2004-04-27-Gruppemøte

Det var møtt fram 15 medlemmer på dette møtet. Tor, LA3WAA, åpnet møtet ca kl 19:20.

1. Kveldens tema
Kveldens tema skulle vært noe annet og styret har derfor valgt å arrangere en junk auksjon som erstattning.

2. Nye brakker
Utbyggingene med to nye brakker går sin gang og søknad om plassering er sendt styret i avholdslaget for behandling. Utrangerte sviller fra jernbanen som underlag for brakkene er ankommet. En stor takk til dugnadsgjengen som har vært med på dette.

Dette er dannet en byggekomité bestående av LA3WAA, LA5HMA og LB9RE. Planen er å få gjort mest mulig så raskt som mulig etter godkjenning. Brakkene kan ennå stå på lager 1-2 måneder.

3. Valg til NRRL’s styre
Kandidaten fra Trondheim er Bjørn, LA1UW. Styret foreslår at gruppen forbereder seg godt til valget som er et postavstemningsvalg. Det har vært svært turbulent rundt nominasjonen av kandidater til styrevalget.

4. Junkauksjon
Da møtet kom til punktet junkauksjon steg stemningen merkbart. Håvard, LB9RE ble utpekt til auksjonarius. Det var forskjellige objekter fra både medlemmer og gruppen som ble frambytt for salg. Det var ikke satt noe noen minstepris som seg hør og bør under en slik junkauksjon. De fleste hadde nok lagt en strategi for å få tilslag til lavest mulig pris, men da er det slett ikke sannsynlig at man får tilslaget og det utnyttet auksjonarius så godt som mulig for å få mest mulig i kassen til slutt.

Noen av objektene ble auksjonert ut for å støtte antennesaken til LA9QFA, mens noe gikk til klubbkassen. Sverre, LA9TK, tok hånd om det som kom inn til klubbkassen og ført fortegnelse over hvem som fikk tilslag og til hvilken pris. Mer om junkauksjonen kan dere finne på hjemmesidene.

Til slutt kunne alle si at det hadde vært en morsom junkauksjon. Noen gjorde sikkert et godt kjøp, men noen fikk kanskje en katt i sekken som seg hør og bør.

LB9RE – Håvard
sekretær