Styret

Styret 2018

Leder LB9BG Knut A. B. Larsen leder@la2t.no
Nestleder Vakant*
Sekretær LB9RE Håvard Nasvik post@la2t.no
Kasserer: LA3WAA Tor Pettersen kasserer@la2t.no
Styremedlem LB5SH Stian Søreng Stian.soreng@gmail.com
Varamedlem LA9QV Stein Olav Lund la9qv@online.no
* LB5SH Stian har påtatt seg oppgaven som fungerende Nestleder fram til årsmøtet.