Styremøte 01.06.2022

2022-06-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Det blir tur dit i begynnelsen av juni for å planlegge videre aksjoner.

Vi forsøker å kjøre «Kom-i-gang»-kvelder for nye radioamatører på torsdager i juni. Aktuelle deltagere vil bli kontaktet. Ansvarlig : Karl, LA9KOA.

Det er avholdt et møte vedrørende DMR og Kristoffer, LB0VG, ble valgt til prosjektleder av gruppen. Styret vil ha rollen som tilrettelegger.

LA2T sin hjemmeside har fått en oppfriskning, arbeidet er ferdig og publisert.

Arbeidet med et oppsett for personlige innstillinger for gruppestasjonene pågår. Aksjon: Stian, LB5SH.

To UV-5R 2m/70cm transceivere til utlån for ferske amatører er mottatt. De som er interessert i å låne et sett kan komme innom på en av aktivitetskveldene.

2022-06-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi. Ikke-betalende medlemmer vil bli strøket av listene.

2022-06-03 Komiteene

Stasjonskomite: Leder: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH

Stasjon A: RG-213 koaks er innkjøpt til gruppestasjonene med det formål å bytte ut dårlige kabler og redusere antallet skjøter.

Stasjon B: Arbeidet med å bygge en 80m four-square vertikal antenne er påbegynt.

Stasjon C: Remotestyring av denne stasjonen er oppe og går og fungerer meget bra.

Teknisk: Leder: Stein-Olav, LA9QV, Marius, LB9DG, Stian, LB5SH.

Oppkobling av 48V på Gråkallen pågår. Spenningsovervåkning for 48 volt er under arbeid, elektronikken er på plass og det gjenstår kun programutvikling. Tur til Gråkallen vil bli gjennomført i løpet av juni. Aksjon: Stian, LB5SH, og Karl, LA9KOA.

Repeater på Bringen har desensing-problemer og APRS har dårlig strømforsyning. Strømforsyningen blir forhåpentligvis byttet snart.

VaraFM gateway mot Winlink på Vassfjellet må sjekkes.


Samband: Leder: Karl, LA9KOA, Bjørn, LA1UW, Sanimir, LB6VI

Det ble gjennomført en sambandsøvelse den 24. mai med seks deltagere.

Det planlegges ny voice-øvelse i juni. Utestasjoner melder inn til regionale stasjoner som videreformidler til en nasjonal stasjon. Vi skal ha en regional stasjon i Trøndelag. Vi hadde denne funksjonen sist, så Fosen er forespurt denne gang.

Det planlegges Winlink øvelse 1. og 2. oktober.

Hus: Leder: Jan, LA7VV, og Willy, LA6HNA.

Arbeidet med å bygge opp en elektronikklab på arkivrommet (mellomgangen inn til shacken) er påbegynt. Aksjon: Jan, LA7VV.

Test: Leder: Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg. En contest kalender for LA2T sin deltagelse i 2022 vil bli utarbeidet. Aksjon: Sanimir, LB6VI.


2022-06-04 Eventuelt

Neste styremøte blir onsdag 07.09.2022 kl. 19:00 på Lialøkken.

Neste gruppemøte blir sommeravslutning den 28. juni på Lialøkken. Frist for påmelding er den 24. juni.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Marius, LB9DG, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Jan, LA7VV, sekretær
Sanimir, LB6VI, varamedlem

Frafall : 

Ikke møtt: