NRRLs Telefonitest 2012

tlf2012cTradisjonen tro deltok LA2T også i årets Telefonitest. Håvard LB9RE opererte 40 meter båndet i alle periodene, mens Tor LA3WAA tok første perioden og Bjørn LA1UW tok de to siste periodene på 80 meter.

tlf2012aRadioforholdene under årets test var relativt gode, med et lite unntak av morgenperioden. Det virket som det var en kombinasjonen av færre deltakere og dårligere forhold, noe som resulterte i at dette ble den desidert dårligste perioden iår. Kun 3 QSoer ble kjørt etter intens kalling den siste timen på 80 meter!

tlf2012bAlt i alt ble det 109 QSoer på 80 meter og samme antall QSOer ble også resultatet på 40 meter, tilsammen 218 qsoer. Det er rundt 50 færre QSOer enn fjorårets resultat. Av distrikter var resultatet 83 multipliere på 40 meter og 80 multipliere på 80 meter, tilsammen 163 multipliere, hvilket var noen distrikter mere enn i fjorårets test.

Så nå kan vi i spenning vente på det endelige resultatene.

18. november 2012