LA8XM – Trond Olsen – Silent Key

la8xm
LA8XM Trond som CW eksaminator under NRRL-dagene 2000 i Trondheim. (foto -9gy)

En kjent og for mange meget kjær radioamatør er gått bort. LA8XM, Trond Olsen, gikk bort den 24. desember 2014, – bare 61 år gammel!

På landsbasis var vel Trond mest kjent fra sin tid i Post- og Teletilsynet hvor han var radioamatørenes øverste myndighet, samtidig som han klarte å være vårt talerør overfor P&T.

Mange vil huske Trond fra NRRLs Generalforsamling hvor han presenterte «årets julegave» fra P&T, til tider noe revolusjonerende for de etablerte, men som regel meget kjærkommen og etterlengtet av almuen.

Selv om Trond var en meget offentlig person med stor innflytelse og respekt, klarte han alltid å holde en personlig kontakt med alle radioamatører i sin nærhet. Han var meget aktiv både på CW og contest, – hans hjerte banket varmt for alt innen DX, og han deltok aktivt i LADXG i mange år.

Trond vil bli husket som en meget engasjert, meget nøyaktig og  perfeksjonistisk person, både i innsats og som medamatør.

Våre tanker går til XYL og øvrige familie, og vi lyser fred over hans minne!

LA8XM Trond, bisettes 14. Januar kl.14.00 i Alfaset kapell.

Trondheimsgruppen av NRRL