Forslag til Årsmøtet / Komité-rapporrter

Vi minner om at siste frist for innsending av saker/forslag til årrets Generalforsamling i Tronddheimsgruppen. Forslag/saker skal være sendt styret senest

10. januar 2015.

(Saker/forslag som kommer inn etter denne fristen vil ikke komme med i saksdokumentene til innkalling av Årsmøtet, og kan derfor ikke behandles.)

Stryret minner også om årsrapporter fra komitéene som må være styret ihende senest 31. januar.

Styret