Har vi din e-post adresse korrekt?

epost_inboks2Kassereren ønsker å oppdatere medlemsregisteret med e-post adresser for utsendelse av kontingentkrav og annen nyttig info. Vi vil derfor oppfordre ALLE medlemmer til å sjekke sin e-post adresse på medlemssiden vår og evt gi beskjed om noe ikke stemmer. Send en e-post til kasserer lb1kf@broadpark.no – eller send Helene en melding privat på adresse trika78@hotmail.com

Det jobbes også med å overføre regnskapet til nytt regnskapsprogram og å knytte dette til nytt kontonummer som vi måtte opprette for vår nettbank. Dersom noen opplever noe ureglementært i en overgangsfase, så ta kontakt med LB1KF/Helene.

Kontingengenter skal nå være sendt til alle med e-post som vi kjenner til, – resten vil bli sendt i posten.

06.04.2012