2020-01-08-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 8. januar 2020

2020-01-01 Gruppesaker

Alternativ internettløsning for Gråkallen, eventuelt via Vassfjellet, studeres videre.

Jan, LA7VV, har nå gjennomgått alle filer og har statistikk for hva vi har med hensyn på DXCC etc. Sanimir, LA6VI, har prøvetrykket et stort kart påført prefikslokasjoner, ser fint ut. Dette er hengt opp på stua.

Operatørkonkurransen er avsluttet. En PCdisk har mistet loggedata og oppsummeringen vil derfor ta litt tid.

Forslaget på logo fra Sanimir, LB6VI, ble diskutert med noen tilbakemeldinger. Nytt QSL kort, hvor logo kan inkluderes, vil bli laget når LG80T utgår ved nyttår.

Nytt kurs som forberedelse til radioamatørprøven vil bli startet torsdag 6. februar.

En server PC er etablert for å ta sikkerhetskopi av innholdet i gruppens PCer. Dette er viktig for å sikre logger og annet fra våre PCer.

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Julemøtet ble vellykket med mange oppmøtte selv om det var dårlig vær.

Forberedelser til generalforsamling, rapporter og annen informasjon sendes sekretær senest 2. februar. Innkallingen sendes ut senest 10. februar.

Det blir flere tema for møtet 28. januar; reparasjon av Expert PA med utfordringer, FT8 på 2m/70cm fly scatter, orientering om S-Pixie bygging av 40m cw transciever.

Sommeravslutningen i år blir 23. juni.

2020-01-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi og driften ligger godt under budsjett, men noen investeringer kan bli nødvendig. Nytt budsjett for 2020 lages ut fra nøkterne betraktninger. Utstyr for salg er lagt ut på LA3F.

2020-01-03 Komiteene

Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH

Stasjon A: Antennen for 2m/70cm i toppen av masten trenger ny kabel, til våren.

Det har oppstått alvorlige feil på Expert PA og reparasjon pågår. Et brukt PA vurderes kjøpt, et bud er lagt inn. Ny PC er installert og fjernstyringen er nå i orden.

Et automatisk filter for bruk på stasjon A for bruk ved to eller flere stasjoner samtidig er anskaffet og installert og virker utmerket.

Stasjon B: Er i orden. Et tilsvarende filter anskaffes som for stasjon A.

Stasjon C: Er i orden. En 6m vertikal antenne er installert på taket.

En oversikt over antennene utarbeides, aksjon Tor, LA3WAA.

En aktivitetsbeskrivelse er under utarbeidelse, aksjon Tor, LA3WAA.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Marius, LB9DG.

Expert PA er under reparasjon. Dette er et komplisert arbeid i et trangt kabinett.

Filtre fra Veivesenet (70 MHz) er under ombygging for vår 6m repeater. Resultatene så langt er positive for TX filtret og prosjektet går videre med tre nye modifiserte filter for TX og RX.

LA8PR, UHF repeater er nå i orden. Logikken vil bli endret til sambandsmodus.

Hytta på Ruten trenger vedlikehold, men dette er nå utsatt til sommeren.

Gråkallen har 48 volt tilgjengelig for oss og oppkobling er på gang. Fire konvertere er allerede montert. Endelig oppkobling og drift vil komme etterhvert.

Samband: Leder Karl, LA9KOA, Håvard, LB9RE, Tor, LA3WAA,

Karl, LA9KOA, Bjørn, LA1UW, og Tore, LA3KL, deltok sammen med øvrige representanter fra FORF på møte med Stjørdal kommune 12. desember for å diskutere samband ved utfall av strøm og offentlig samband.

Et nytt møte med øvrige myndigheter er planlagt i mars.

Vi jobber for å få med representanter som kan stå som kontakt for FORF’s kontaktutvalg i Trøndelag. Alle lokale NRRL grupper i Trøndelag er invitert til å foreslå kandidater.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA, Jan, LA7VV.

En annen brukt varmepumpe for kjøkken og stasjon C er i installert og fungerer godt. Denne flyttes over til radiorommet. En ny elektrisk ovn anskaffes for stasjon C.

Fjernstyringen av VP i stuen er under arbeid. Aksjon, Runar, Stian og Karl.

Vi har fått fem nye bord til radiorommene og stuen, samt to reoler, hvit tavle og ti stoler, alt er pent brukt. Alt dette er ordnet av Stian, LB5SH, i forbindelse med utskiftning på kontoret til Sticos.

Test: Leder, Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH

Det er under arbeid en plan for deltagelse på de testene vi bør delta på, også med tanke på deltagelse i NRRL cup.

2020-01-04 Eventuelt

Det planlegges deltagelse på Torvet under neste års Skaperfestival. Dette kan være elektronikk med fokus på radio og annen framvisning av hvordan radio virker. Kanskje flere finner interesse for radio med dette.

Radio fra Liv; Kenwood TS-2000 er reparert.

Stian, LB5SH, opplyste at Trondheimsgruppen har en oppføring på Wikipedia:

https://no.wikipedia.org/wiki/Trondheimsgruppen_av_NRRL Hvem som har lagd denne vites ikke. Uansett er denne siden svært fattig på innhold og bør oppdateres rikelig. Her har vi muligheten til å legge ut noen bilder, skrive litt om klubbens historikk, hvilke aktiviteter vi bedriver (QST-TRD, gruppekvelder), hvilket utstyr vi opererer og vedlikeholder (repeatere, APRS, flysporing, osv.), lokasjoner, og mye mer. Veldig fint å synliggjøre hva vi driver med på en slik side. Her kan vi også gå foran som et godt eksempel for andre grupper.

Hvis dette høres ut som en god idé, så tenk gjerne litt på innhold og hva som passer seg her. Styret vil ta en ny runde på dette om en stund, Stian kan gjerne ta skrivejobben, så lenge han får hjelp med selve innholdet.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Karl, LA9KOA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:
Jan, LA7VV, nestleder

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 5. februar 2020 kl. 19:00 på Lialøkken.