2017-10-04-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 4. oktober 2017

2017-10-01 Saker fra forrige styremøte
Vinsj på mast A er ferdig reparert av Stein-Olav, LA9QV.

En Tait 800 II med dobbel VHF er mottatt fra Fosengruppen i bytte med VHF antenne.

En Tait II 800 skal klargjøres som reserve og logikk er anskaffet for denne. Arbeid pågår ved Stein-Olav, LA9QV.

Reserve radioer for APRS og Argent TNCer er anskaffet fra LA9TK, LA2QU og Argent.  

Svar er sendt til Telia angående antenneløsning på Ruten.

JOTA/JOTI melding sendt til LA1K.

Fosengruppen feiret 40 års jubileum sist helg med LA6HNA og LA9QV tilstede. Stein-Olav, LA9QV overbrakte hilsninger og Trondheimsrosen fra Trondheimsgruppen.

Forsikringer er på plass for våre installasjoner på Lialøkken og Ruten. Sikring av huset evalueres videre for å vurdere nye løsninger.

2017-10-02 Økonomi
De 10 medlemmer som ikke har betalt kontingenten og er nå fjernet fra medlemslisten. Et nytt medlem har meldt seg inn, Håvard Gautneb, LB0NH.

Det er observert at det kommer inn betydelig mindre penger for kaffe og kaker på medlemsmøtene enn antallet oppmøtte skulle tilsi. Via VIPPS har det kommet inn kr 49,- i år til dags dato!! Dette må bli mye bedre resten året for at ordningen kan fortsette.

Driftsutgiftene er godt under budsjett. Oversikten over nøkkelkortene er oppdatert. De som er strøket som medlemmer vil få adgangskortene deaktivert.

2017-10-03 Komiteene
Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Knut, LB9BG, Oddbjørn, LA9JK, Marius, LB9DG.

Innkjøp av radioer til nodene. Et sett med 2 stk TYT TH-7800 prøves ut mot Bringen/Røros, kr 4000,-. Det arbeides med et opplegg for en node mot Oppdal. En node for Ruten kan komme på litt lengre sikt.

Utstyr for APRS på Litjvola/Tydal er klargjort og testes hos Bård, LA4THA. Bjørn, LA1UW, utplasserer dette utstyret til helgen. Kallesignalet er LD7TH.

Samband: Leder, Bård, LA4THA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW.
Etablering på Granås stilles i bero siden denne funksjonen nå ivaretas fra Lialøkken for WinLink på HF og Tyholt for APRS noden LA2T-1.

Tur til Tyholt for å tette gjennomføringen for kabler før vinteren.

Søknad om nødsambandsmidler utarbeides. Aksjon Bård, LA4THA.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA.
Fortsette rydding på loftet. Ordning av verktøy.

2017-10-04 Medlemsmøtet i september
Medlemsmøtet ble en aktivitetskveld. Styret hadde ikke kansellert møtet, men det ble opplyst på QST søndagen før at det var aktivitetskveld. Dette var en misforståelse.

Bedriftsbesøk, NRK kan være aktuell neste gang. Aksjon Stein-Olav.

2017-10-05 Kurs
Oddbjørn, LA9JK lager plan for kurset. Oppstart torsdag 12. oktober på Lialøkken.

2017-10-06 Utstyr fra Bjørn Skogen, LA2QU
Mye fint utstyr av gylden årgang er brakt til LA2T. En provisjon vil bli avtalt med Bjørn. Aksjon Tor, LA3WAA.

2017-10-07 Høstens møter
24. Oktober, radioteknikk, Oddbjørn, LA9JK (forespørres av Knut)

2017-10-08 Eventuelt
Tiltak for sikring av huset vurderes.

Tilstede:
Knut, LB9BG, leder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Bård, LA4THA, medlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:
Bjørn, LA1UW, nestleder

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 1. november 2017 kl. 19:00 på Lialøkken.