2017-04-05-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 5. april 2017

2017-04-01 Saker fra forrige styremøte
Utvendig støy fra to garasjelys er identifisert som en betydelig støykilde.

2017-04-02 Økonomi
Vi har fått VIPPS med nummer 90390 og brukerstedsavtalen skal nå være i orden. Det er ønske om å redusere bruken av kontanter og avslutte bruken av kassen. Kontanter på månedsmøtene aksepteres. Det er ennå 21 medlemmer som ikke har betalt kontingent. 

2017-04-03 Komiteene
Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Knut, LB9BG, Oddbjørn, LA9JK, Marius, LB9DG.
APRS LD7TG på Gråkallen er QRV etter at radioen ble stilt på rett frekvens igjen.
ICOM 2500 er klargjort for drift. Ny Argent T3-mini TNC er anskaffet og montert. Vi har fått donert en IC-2200H fra Ketil, LA2FNA. Vi takker! En 2m PA, 100 m RG-213 og diverse monterings utstyr for antenner er donert av Kjell Næss, LA9GV, vi takker!

PC for stasjon B må byttes. Det er anskaffet 2 nye PC skjermer for radiostasjonene. Det er anskaffet to TNCer for HF stasjon A og B, Microham USB-3 fra HCS.

Yaesu VXR 9000 repeater er avertert for salg med/uten logikk. En Tait II 800 klargjøres for Ruten.

Radiostasjonen på Granås monteres så snart vær og føre tillater. En plan lages for utstyr til montering.

Vinsj for mast A må repareres eller skiftes.

Samband: Leder, Bård, LA4THA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW.
Trackerne (20 stk) er programmert. To er allerede utlånt til medlemmer av gruppen. PC for radiostasjonen på Granås er klar med skjerm etc. APRS på LA2T flyttes til Granås når alt er klart.

Det har vært befaring på Tyholt og vi får tildelt plass 79m over bakken. Kabel er på plass med N plugger inne og ute. En formel anmodning om innplassering sendes til Telenor telelosji med opplysninger om type antenne som skal monteres. Hylle må monteres inne på betongvegg for radioutstyret. Det er tilgang på 230 v AC.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA.
Det planlegges dugnad for vask og rydding etter påske. Det skal fjernes mer overflødig materiell fra loftet. En internett radiolink er etablert for testing til QTH hos Bård, LA4THA. Verkstedet er ryddet og verktøyet får ny plassering. Et ekstra pulverapparat er anskaffet av Bjørn, LA1UW.

2017-04-04 Støy
Det er ennå mye støy på radioene. Utelysene er største støykilde. Disse bør modifiseres eller skiftes. Svein (eier) sier det er OK at vi fikser dette.

Det er også støy fra lyspærene og disse er skiftet på stua. Dørlåssystemet støyer også og denne støyen forsøkes dempet med tiltak.

Bedre jording ut fra radiorommet ordnes etter påske.

2017-04-05 Eventuelt
Planer om kurs ble diskutert. Hjemmesiden oppdateres med info om kurs til høsten. Bergensgruppen kontaktes for info om aktiviteter for nylisensierte.

Årsrapport for 2016 til NRRL sendes inn etter påske.

Påskesamband på 80m, 3636 kHz, kl. 09:00 og 19:00 NT fra søndag 9. april og ut påsken. Det legges ut melding på hjemmesiden og epost sendes medlemmene.

Tilstede:
Knut, LB9BG, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Bård, LA4THA, medlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:
Neste styremøte er onsdag 3. mai 2017 kl. 19:00 på Lialøkken.