2016-12-14-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 14. desember 2016

2016-12-01 Saker fra forrige styremøte
Oppfordringen om større radioamatøraktivitet på tirsdagene er fulgt opp av medlemmene og har medført mye større aktivitet i radiorommet med mer.

John, LA9AJA er kontaktet, men har ikke respondert på henvendelsen om lokalisering av APRS fill-in på Støren.  

2016-12-02 Økonomi
En IC-AH4 tuner returneres og erstattes med en annen med utgang også for koakskabel med oppgjør hos Simarud for dette byttet. Diverse regninger er betalt. Julemøtet gikk med et lite overskudd. Gruppen har god økonomi.

2016-12-03 Komiteene
Teknisk komite;
Tur til gråkallen er gjennomført. LA7RR squelch ble justert og logikk fikk forkortet åpningsmelding. APRS nullstilles nå hver natt kl 02.

Det er gjennomført en synfaring på Granås for HF og eventuelt for 6m sender. Bård, LA4THA, planlegger etableringen.

HF stasjonene på Lialøkken har fått nye strømforsyninger, Diamond GSV-3000.

Vinsjen på mast A har ødelagt rele og må skiftes/repareres.

Det er klargjort påler etc for montering av en inverted L for 160m.
Det er hugget gate skogen slik at Windom antennen nå henger fritt utenfor den nye veien.

Vi har fått anledning til å etablere en VHF/UHF stasjon oppe i Tyholt tårnet.

Det planlegges oppsett av APRS på egnet lokasjon på Fosen for å bedre dekningen i området.

En ny lokasjon for APRS er funnet på Støren.

Radioer og annet utstyr i klubbens eie skal merkes og registreres. Aksjon Bård, LA4THA. Utstyr for merking anskaffes.

Sambandskomitéen:
Bård, LA4THA, er ny leder av komitéen.

En sambandsstasjon på Granås er under planlegging.

Varslingsplanen oppdateres så snart som mulig.

Huskomitéen:
Julemøtet ble på 24 deltagere, det er bra. Det må imidlertid bli en bedre arbeidsfordeling i forbindelse med julemøtet, flere må ta et tak. Ønske om bedre julemusikk neste gang.

Rydding av overskuddsmateriell og annet på loftet er utført for høsten, men det er imidlertid mer igjen til det nye året. Vi sier i utgangspunktet nei til utrangert radioutstyr og annet, men tar gjerne i mot moderne utstyr som kan brukes av medlemmene.

Merk! Kopper og fat etter møtene i grendehuset skal settes i steameren.

2016-12-04 Eventuelt
Møteplan for 2017.
Tema for 24. januar: Tekniskaften, Oddbjørn, LA9JK
Generalforsamling 28. februar, styret
Tema for 28. mars: Pizzakveld med radio, Helene, LB1KF

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Forfall:
Bjørn, LA1UW, nestleder

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 11. januar 2017 kl. 19:00 på Lialøkken.