2014-11-05-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 5. november 2014

blyant2014-11-01 Saker fra forrige møte
Komiteene
Kostnad for hjemmesidene; negativt svar mottatt fra NRRL som ikke vil gjøre noe med den nåværende kostbare avtalen. Abonnement hos NRRL sies opp og hjemmesiden opprettes på et bedre og billigere webhotell. Aksjon Tor, LA3WAA.

Spiderbeam legges ut for salg pånytt på hjemmesidene.

Jubileumskomiteen skriver rapport til styret og oppsummerer jubileet inkludert aktiviteter og økonomi. Frist før julemøtet. Aksjon Liv, LA4YW.

Jubileumshilsner og gaver; takkeskriv er avsendt til Fosengruppen, Bergensgruppen og NRRL.

JOTA, avbud er meldt. Speiderne ønsker å komme tilbake senere, gjerne en tirsdag. De er velkomne.

2014-11-02 Økonomi
Jubileet ser ut til å koste kun ca. kr 6200,-. Jubileumskomiteen vil evaluere jubilearrangementet og rapportere til styret.

Betalt kontingent til nå, 67, rest 2, ubetalte, 2 æresmedlemmer, 71 totalt. Økonomien i gruppen er god.

2014-11-03 Komiteene
Teknisk komite:
Alternativ frekvens for LA7ORR vurderes.

Plan for avhending av utstyr fra politiet er mottatt. Hva som kan være aktuelt å ta over vurderes i samarbeid med Fosengruppen.

APRS for Ruten med logikk for dette planlegges. Alternativt vurderes politiets stasjonsavhending på Ruten.

Arbeidslys og strømuttak monteres utvendig ved mast A. Vi spør Oddbjørn eller Rolf.

Sambandskomite:
Sambandsøvelsen 9. – 11. november er omfattende og krever bla bruk av PACTOR. Antennevender er montert utvendig for bruk fra sambandsrommet. Antenner for 60m er klare for oppsetting.

Innkjøp av utstyr, innkjøp via NRRL. Alternativer sjekkes.

Rapport fra sambandsoppdrag sendes NRRL. Aksjon, Bjørn, LA1UW.

Huskomite:

Jubileumskomiteen:

2014-11-04 TV-aksjonen
Aksjoner etter møte i forkant på LA2T ble ikke fulgt da flere personer ikke ble innkalt til oppdraget senere, blant andre gruppens leder og leder for sambandskomitéen. Dette vil bli fulgt opp.

En tilbakemelding med erfaringer fra TV-aksjonen vil bli sendt sambandsleder for TV-aksjonen. Aksjon Bjørn, LA1UW.

2014-11-05 Møte med revisorene
Møte er avviklet med revisorene. Regnskapet ble presentert og det ble enighet om at revisorene kommer tilbake med et forslag til oppsett for årsrapporten.

2014-11-06 Planlegging av kurs
Ny start for kurs er januar. Oddbjørn har påtatt seg å være rektor. Øvrige lærerkrefter blir Tor, Stein-Olav, Bjørn og Håvard. Oppstart på Lialøkken med øvrige kurskvelder på Charlottenlund skole. Annonsering og annen kunngjøring iverksettes. Aksjon, styret.

2014-11-07 Møteplan
Møtedatoer 2015:
27. januar, DX og Contest
24. februar, årsmøte
24. mars,
28. april,
26. mai, samband
16. juni, grillaften

2014-11-08 Testkjøring med LA2T/LM2T75Y
Telefonitesten går 15-16. november. Melding på hjemmeside og facebook etc. der operatører ønskes.

2014-11-09 Dørlås
Alternativ dørlås vurderes. Aksjon Bjørn, LA1UW, Stein-Olav, LA9QV.

2014-11-10 Artikkel i Amatørradio med frist 17. november
Artikkel forberedes om Trondheimsgruppen av i dag. Aksjon Håvard, LB9RE og Liv, LA4YW.

2014-11-11 Julemøtet
Forberedelse til julemøtet starter nå. Risgrøten ble godt mottatt i fjor og vi satser på det det samme i år også og tar sikte på å gjøre minst 20 oppmøtte godt fornøyd. Det blir utlodning med gode gevinster. Kuver kr 50,-. Aksjon Ingar, LA4CKA.

2014-11-12 QST Trøndelag
Listen revideres pånytt. Bjørn, LA1UW, erstatter LB3AG. Aksjon, Håvard, LB9RE.

Statistikk over innsjekk evalueres basert på QST-loggene fra og med 2015. Stein-Olav lager et opplegg for dette.

Tilstede:

Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Håvard, LB9RE, sekretær
Ingar, LA4CKA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:
Helene, LB1KF, kasserer

Ikke møtt:

Neste møte er onsdag 5. november kl. 19:00 på Lialøkken.