2010-10-12-Gruppemøte

Referat fra medlemsmøte i Trondheimsgruppen
tirsdag 12 oktober 2010 

Det var oppmøtt 12 personer i Lialøkken grendehus.

Leder Ingar LA4CKA åpnet møtet og ønsket alle velkommen.
Han viste frem diplom fra CQWWDX SSB Contest 2009, der LN2T ble best i Norge
i Multi-Multi klassen. Diplomer kan sees på gruppens hjemmeside.

SAC test fra LN2T
Tor LA3WAA informerte fra siste test SAC SSB.
Bra test fra LN2T. Det var til dels dårlige condisjoner, med vi oppnådde 1337 QSOer med en totalt ca 465.000 poeng. Dette er ca 350QSOer og ca 100.000poeng mer enn i 2009. Vi slet også med mye støy på 80 og 40 meter.

Neste test er CQWWDX SSB som er en 48timers test siste helg i oktober.

Kontakt Tor LA3WAA hvis dere ønsker å delta.

Dagens tema: Modellfly og amatørradio
Foredragsholder var LA3JPA Jon Petter fra ARK.

Hva er så dette?
Jo man monterer kamera på modellfly og overfører bilder/lyd via amatørfrekvenser.

Det er et lite miljø i Norge. Det startet rundt 1970 med LA9EX som pioner.
Jon Petter viste en presentasjon av hvordan utstyret monteres på flyet.
Hva slags utstyr som benyttes.

Det ble sendt rundt både kamera, sender og andre enheter som benyttes.

Han gikk gjennom de forskjellige oppsettene, de utfordringene som man har.

Videre gikk han gjennom systemene som benyttes både sendemessig, frekvender, overføringsmodus etc.
Videre ble det vist video av en flyvning.
Avslutningsvis ble det vist bilder fra en oppsending av utstyr på en værballong sendt fra Metrologisk institutt i Oslo.  Ballongen steg til ca 90.000 fot. Oppsettet var utstyrt med GPS som sendte posisjon.

Alt ble funnet igjen, i god stand, på et jorde ved Kongsvinger.

vi takker Jon Petter for et meget interessant tema.

Etter hovedtema gikk praten rundt bordet.

Møtet hevet kl 2115

Referent: Bjørn LA1UW