2008-01-22-Gruppemøte

La3XMA Odd åpnet møtet med å ønske alle velkommen.

Før dagens hovedpost informerte Odd om det pågående handball EM og oppfordret alle til å stille opp.
Jan Inge LA5HIA informerte om en planlagt Rutentur.
Dagens hovedtema er referat fra FORF møte som Tone og Odd var på den 14. januar.

Møtet ble hevet 2100.


VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

§ 2 – FORF har som formål:
– å være et samarbeidsorgan for de frivillige organisasjonene som er engasjert i den norske redningstjenesten
– arbeide for et godt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene og de redningsfaglige myndigheter (Redningsrådet, Justisdepartementet, Hovedredningssentralene, Politiet, Lensmannsetaten og eventuelt andre)
– arbeide aktivt for å synliggjøre behovet for de frivillige organisasjonene, særlig overfor politiske myndigheter.

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

– arbeide aktivt for å skaffe offentlig støtte til medlemsorganisasjonene.
– som høringsinstans samle inn og viderebringe medlemsorganisasjonenes synspunkter.
– å fremme medlemsorganisasjonenes redningsfaglige kompetanse.

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

§ 3 – FORF skal ikke, uten samtykke, ha noen operativ eller linjemessig funksjon i eller på vegne av den enkelte medlemsorganisasjon.

Funksjonskrav til frivillige organisasjoners representant i ledelsen av de lokale redningssentralene (LRS)

– Frivilliges representant til LRS, heretter betegnet FORFs representant, representerer alle lokale ledd av organisasjoner tilsluttet FORF innenfor sitt respektive politidistrikt.

Funksjonskrav til frivillige organisasjoners representant i ledelsen av de lokale redningssentralene (LRS)

LOKALT FORF FORUM

§ 2 – Formål:
– å være et samarbeidsorgan for de frivillige organisasjonene som er engasjert i den norske redningstjenesten
– arbeide for et godt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene og de redningsfaglige myndigheter.

§ 3
FORF skal ikke, uten samtykke, ha noen operativ eller linjemessig funksjon i eller på vegne av den enkelte medlemsorganisasjon.

LOKALT FORF FORUM

Fra FORF Strategidokument:
”Det er et viktig mål for FORF at vi har god samhandling mellom alle aktører i redningstjenesten. Et internt mål er at FORF skal fungere som en god rammeorganisasjon for den frivillige redningstjenesten og bidra til at vi samlet har en god stemme inn i offentlige prosesser som påvirker vår operative hverdag”

FORF-Styret anbefaler:
Etablere et lokalt FORF-forum for å ivareta behovet for samordning, spesielt opp i mot LRS, herunder kontinuerlig oppdatering av ressursoversikter.

PRESENTASJON AV GRUPPENE PÅ FORF MØTET 14.01.08

NAKs Flytjeneste:
3 baser i Trøndelag. Ørland, Værnes og Røros. Krav om 200 flytimer i året. Bruker kartreferanser når de flyr. Primær oppgaven er å se fra lufta. Er best til å lete i store og åpne terreng. Plattform i lufta. Alltid samband med de instanser man har frekvenser til. Frakter folk og utstyr når det trenges andre plasser. HRS kaller ut flyene selv. LRS har telefon numrene til hver enkelt klubb. 1 fly pr base. 4 seters fly. Bemanning på 3 personer pr fly. Kan søke inntil 15 nautiske mil fra land. Dekningsområdet er hele Trøndelag.

Norsk Alpin redningsgruppe
Var ikke representert.

Norsk Folkehjelp Sanitet:
Viste fram sitt organisasjonskart. Er delt inn i 6 regioner. Vi tilhører Region Midt-Norge. Er videre delt inn i sanitetsgrupper. Disse er i Tydal, Trondheim og Klæbu. Av utdanning må medlemmer ha kurs i førstehjelp og søk og redning. Medlemmene må i tillegg ha vinterkurs for å kunne dra ut på vinteren.

Ressursene i Sør Trøndelag:

Tydal:
Sommer/vinter, skred og samarbeid over landegrenser. Mannskap på 15.

Klæbu:
Sommer og vinter. Mannskap på 10.

Trondheim:
Søk sommer og vinter og ambulanse. Mannskap på 15.
Har ikke felles varslingsnummer. Hver plass blir varslet. Hvert 3 år må medlemmene opp til nye eksamener for å kunne fortsette.

Norsk Grotteforbund
Var ikke representert.

Norsk Radio Rele Liga:
Driver med kommunikasjon i forbindelse med nødsamband. Minst 2 øvelser pr år er målet. Får støtte fra Justisdepartementet for å kjøpe inn utstyr. Det er ca 400 amatører i Trøndelag. Dekning fra Rørvik i nord til Kristiansund i sør pr i dag. Har utstyr som lett kan lastes på et fly for å skaffe kjapt samband. Den hjelpen vi først og fremst kan stille med er kommunikasjon.

Norske Redninghunder:
Landsdekkende. Vårt distrikt dekker Nord- og Sør Trøndelag, Nord Møre og nordre del av Hedemark.
Oppdrag/utdanning:
– lavine
– redningshund
– ruinsøkshund
Hovedoppgave er overflatesøk.

Hvorfor bruke hund?
– god luktesans
– god hørsel
– beveger seg lett over store ulendte områder
– Jobber også i mørket
– Kan trenes til å søke etter bestemte lukter
Vannsøk og liksøk ligger ikke innenfor mandatet som ligger under regningshundene. Tilhører den organiserte delen av redningstjenesten. Har 20 godkjente hunder totalt. Alle hunder som er godkjente må regodkjennes hvert andre år.

Rovernes Beredskapsgruppe:
Tilhører Sør Trøndelag Krets. Medlemmene i Rovernes Beredskapsgruppe kan være medlemmer i andre grupper. I Sør Trøndelag er det 12 speidergrupper. Målet er å ha en operativ ledelse i hver gruppe. 20 stk som kan rykke ut pr i dag. En varslingliste er under utarbeidelse. Det vil være en kolonne på den listen som forteller om medlemmers spesialkompetanse. Spesialkompetansen til en Rover er turer på barmark og snø. Alle medlemmer må gjennom et 6 timers kurs. Roverne ønsker å få delta på diverse kurs. Aldersgrensen er 16 år. Kunnskapen repeteres hvert andre år.

RSRK Sjøredningkorps:
Formål:
– redde liv og berge verdier
– redning
– forebyggende arbeid

52 000 medlemmer i Norge.

Trondheim:
– 40 medlemmer
– 20 aktive
– Ca 50 oppdrag pr år
Har 53 stasjoner i Norge. 3 båter i Sør Trøndelag. Vaktsystemet er operativt 365/24. Ukebaserte vakter, hjemmevakt 20 minutters utrykkningstid.

Varsling til SKR:
– havarist: VHF, mobil, direktekontakt
– Florø Radio: VHF, mobil
– HRS: VHF, mobil
– LRS: VHF, mobil

Varsling fra SRK:
– Florø radio
– HRS
– LRS

Oppdragstyper:
– SAR
– Slep av havarist
– Lensing av havarist
– Teknisk assistanse
– Plukke opp personer fra sjøen
– Sikringsfartøy
– Brannslukking
– Demonstrasjon/oppvisning
– Opplæring

Kurs:
– VHF kurs
– Førsthjelpskurs
– Sikkerhetskurs
– Hjertestarter kurs
– Båtfører prøven
– D5L
Eget hefte med kvalifikasjoner pr medlem.

Andre krav:
– egnethet
– operativ prosedyre
– krav til lokal kunnskap
– IAMSAR, STCW, SAR
– Krav til kunnskap om NSSR
Øvelser 4 mandager i måneden.

Utfordringer: Kommunikasjon med landbaserte samarbeidspartnere.

Røde Kors Hjelpekorps:
19 distrikter i Norge. 22 lokale hjelpekorps.

Type beredskap:
– søk etter savnede på land og ut til flo merket på sjø. Også henteoppdrag.

Røde Kors varsles av politiet eller AMK. Dekker Sør Trøndelag fylke samt Rindal og Surnadal kommune. Krav er grunnopplæring innen førstehjelp og samband. I tillegg kurs i ettersøking vinter og sommer for å delta i leteaksjoner. Mannskapet skal gjennom å bestå en prøve hvert 3 år for å bli godkjent.
393 godkjente i Sør Trøndelag. Det jobbes med en ressurs plan.

LA5HMA Tone
Sekretær