VIPPS 90390

Trondheimsgruppen har fått VIPPS og vi er tildelt nummer 90390.

VIPPS er allerede aktivert på vår bankkonto og medlemmer og andre kan allerede nå enkelt betale inn til gruppen kaffe penger og andre kjøp ved bruk av en app på mobiltelefonen.

denne nettsiden kan man få mer informasjon om hvordan man tar i bruk VIPPS. https://www.vipps.no/privat.html

Vipps funker uansett hvilken bank du har.

Lykke til!

Håvard, LB9RE
Sekretær Trondheimsgruppen

Generalforsamling 2016 – Innkalling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL

Dato: Tirsdag 28. februar 2017, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Godkjenning av fullmakter
4. Styrets årsberetning for 2016 og rapporter fra komitéene
5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
6. Regnskap for 2016 med revisjonsberetning
7. Kontingent for 2017
8. Budsjett for 2017
9. Valg

Trondheim, 14. februar 2017
STYRET

Vennligst ta med egen utskrift av generalforsamlingspapirene!

Denne vil også bli lagt ut på; http://la2t.no/GF2016

For styret i Trondheimsgruppen av NRRL
Håvard, LB9RE

2016-12-14-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 14. desember 2016

2016-12-01 Saker fra forrige styremøte
Oppfordringen om større radioamatøraktivitet på tirsdagene er fulgt opp av medlemmene og har medført mye større aktivitet i radiorommet med mer.

John, LA9AJA er kontaktet, men har ikke respondert på henvendelsen om lokalisering av APRS fill-in på Støren.   Fortsett å lese 2016-12-14-Styremøte

Julegløgg

Siste drop-in før jul ble markert med julegløgg og noe å bite i, og 11 medlemmer møtte fram.

God Jul og godt Nyttår ønskes alle sammen, og vel møtt i 2017 !

Foto: LA1UW – Bjørn

Radioamatørene i Trondheim Tilsluttet NRRL siden 1939. Copyright – © – la2t.no