Problem med direkte QSL

På QST-LA uke 26-2020 melder LA4LN følgende:

På grunn av CORONA-krisen har Posten i USA (US Postal Service = USPS) publisert en liste datert 19. juni 2020 over 106 land, som USA ikke vil sende post til. Her står heldigvis ikke Norge, men det er liten transport mellom USA og Norge i disse CORONA-tider.

Posten Norge vil på sin side bare sende post til EU-land og følgende 16 land: Australia, Brasil, Canada, Hong Kong, Island, Japan, Syd-Korea, Liechtenstein, New Zealand, Filippinene, Singapore, Sveits, Thailand, Tyrkia, De Forenede Arabiske Emirater, og Storbritannia.

Detaljer finnes på web: https://www.tinyurl.com/USPS-post

Øverst på denne web-siden står det om USA, og scroll nedover siden, for å finne Europa og om Norge.

Konklusjonen blir, at direkte QSL-kort må i mange tilfeller ventes med å sendes i posten, inntil CORONA-krisen avtar. Noen sender for tiden innscannede QSL-kort via E-post, mens originale QSL-kort ligger på vent.