Gjennomgang av nøkkelkort

noekkelkort
Nøkkelkort til LA2T

Styret, ved kasserer, har nå overtatt styringen av medlemmenes nøkkelkort til gruppelokalet. For å få full oversikt over kort som er ibruk og hvilke som evt måtte være bortkommet, ikke i bruk eller feilplassert, så er nå alle nøkkelkortene midlertidig sperret.

For at vi skal få en komplett oversikt, må hver enkelt medlem som har et nøkkelkort, ta kontakt med kasserer og oppgi sitt kortnummer. Nummeret vil da bli sjekket mot medlemsregisteret, registrert på hver enkelts navn og gjenåpnet.

Ta kontakt med kasserer, LB1KF – Helene, enten på møte, drop’in eller på e-post lb1kf@broadpark.no – så gjenåpner hun ditt nøkkelkort.

Styret v/LB1KF