2002-10-08-Gruppemøte

LA3WAA åpnet møtet kl 19.15, etter at de 11 fremmøtte hadde forsynt seg med kake og kaffe.

LA3WAA orienterte om LA2T’s BBS som nå omsider var blitt overtatt av gruppen og plassert i gruppelokalene til LA2T. LA3WAA hadde overtatt midlertidig som sysop, og hadde vært igjennom litt av en ilddåp for å få alt til å spille på BBSen slik det var ønskelig. Bl.a var den såkalte åpne SP-mail-funksjonen lukket slik at det nå er kun sender og mottaker av personlige meldinger som kan liste og lese disse, + SYSOP selvsagt.

Det ble etterlyst sysop for BBSen uten at noen meldte seg umiddelbart. Det ble også delt ut et lit

e resymé over de aller nødvendigste BBS-kommandoene, forfattet av LA4YW. Kommandoene inneholdt det som trengtes for å liste, lese og svare på meldinger.

NetCom hadde kommet med ny kontrakt for å få ha sitt utstyr operativt fra vår bu på Ruten. Den lød på 23.000 for et år + at de ville betale oppvarming på vinteren og kjøling om sommeren.Temperaturen i septemper, med + 6 grader ute, hadde vært 29 grader inne, så kjøling på sommeren vil være helt nødvendig.

Repeaterkomiteens leder hadde også blitt kontaktet av Telenor som nærmest forlangte å få ta seg til rette der mot en symbolsk sum på 5000 per år, samt sette opp ei gittermast på 10m. Håvard skulle ta opp saken med Telenor med tanke på å få opp summen, eller å få andre goder i form av site’er rundt om hvor vi kan ha utstyr på Telenors grunn på ulike fjelltopper. Mast måtte de evt søke om godkjenning for selv, da vi er pliktige til ikke å ruve i terrenget.

Fellesmøtet mellom norske og svenske radioamatører er skrinlagt for i år, da interessen fra svensk side var for liten. Noen mente det var for dyrt i Norge, så det ble diskutert en del muligheter med tanke på å lage et skikkelig billig tilbud til våren, slik at ikke prisen skulle skremme noen.

Det vil bli grøtmøte også i år, tirsdag den 10. desember, men i år er det satt til kl 20.00 pga at det skal være eksamen først, fra kl. 17.00 og utover. Styret planlegger også en tur på byen, som f.eks en pizz-kveld el.l, hvor alle kan komme og spise og drikke det de selv ønsker. Info vil komme når vi vet noe nærmere.

Noen av gruppens medlemmer har ytret ønske om å starte med å bygge baycom-modem, og de vil få låne nøkkel til verkstedet etter nærmere avtale om tidspunkt etc. Byggingen vil fortrinnsvis foregå utenom drop-in.

Det kom ellers fram en del ønsker fra medlemmene, som en beskrivelse av LA2Ts irc-kanal på internet, #la2t, som befinner seg på Dalnet. Det var ønskelig med forklaring på hvordan man kommer seg dit, evt med link til nødvendig software.

Møtet ble avsluttet ca kl. 21.00

LA4YW – Liv
sekretær