2002-02-12-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,10. Det møtte i alt fram 18 personer.

Kurs: LA3WAA orienterte om forestående amatørradiokurs som vil starte fra 13. mars og vare 5 onsdager framover. Det blir et såkalt intensivkurs, og lærer blir LB9RE, Håvard, evt med bistand fra LA3WAA om det blir behov for CW. Vi har allerede 2 påmeldte til kurset, og det vil bli annonsert via vår hjemmeside og via QST etc.

Norsk-svensk hamtreff: Det hadde vært møte i arrangementskomiteen for hamtreffet som skal gå av stabelen på Scandic Hotel den 27-28. april. LA1UI, Ottar, som leder komiteen, ville komme tilbake med konkret program for weekenden så snart det er klart, men tanke på info på LA2Ts hjemmeside.

QSP-Trøndelag: QSP var ferdig, og ble delt ut til de frammøtte.

Overskuddet ligger til avhenting på gruppelokalet for de som ennå ikke har fått seg et eksemplar.

Agentsettet «OLGA»: Som post på møtet fortalte LA9QV, Stein-Olav oss om det norskbygde agentsettet «Olga». Han fortalte litt om bakgrunnen for settet, litt om oppbyggingen og operasjonen av utstyret, og etter kaffepausen ble det kjørt to QSOer fra gruppelokalet med nevnte Olga-sett.

Ellers var det kaffepause og masse hamprat før vi rundet av møtet ved 21-tiden.

LA4YW – Liv
Sekretær