bringen032

Bilene var også et yndet oppholdsted, om ikke for annet enn å spille musikk eller teste ut repeaterne i det fjerne. Her er Odd/LC2TCT, Andreas og Roy i aksjon.