bringen024

Ryddesjau var det også tid til, her tar Håvard/LB9RE og Morten/LC2PCT gulvet til hjelp, og Knut/LA9QFA sjekker noden i bakgrunnen.