bringen010

Knut/LA9QFA i gang med å finne tekniske data ut av det trykte materialet. Teori og praksis er som kjent ikke det samme, men like nødvendig