2001-10-09-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,10 , og ønsket spesielt LA5QKA fra Søre Sunnmøregruppen velkommen til møtet. Det møtte i alt fram 20 personer.

LA3WAA la fram følgende saker:

Orientering om ny 70 cm repeater: Radioamatørene på Autronica har tilbudt å bygge en mobil 70cm repeater til Trondheimsgruppen gratis, til bruk lokalt, og mobilt under sambandsøvelser, i nød- og katastrofesamband etc. Styret har tidligere gått imot repeaterkomiteens forslag om ny 70 cm repeater da vi allerede har en bra lokalrepeater på 70cm i Trondheim. Men ettersom dette vil bli en repeater som vi kan nyttiggjøre oss av under samband, nød- og katastrofe-samband, har vi ikke råd til å takke nei.

LA1UI kommenterte at 70-cm repeater hadde vært planlagt lenge, og at han ikke hadde oppfattet styret som negativ til de planene, men LA4YW refererte til det ekstraordinære styremøtet hvor repeaterkomiteen var innkalt. Der gikk styret imot, da de ikke hadde kjennskap til nye planer.

Komiteer: Noen av våre komiteer fungerer dårlig eller ikke i det hele tatt. Samtlige komiteer ble gjennomgått, og følgende endringer ble gjort: QSL/diplomkomiteen og. Satelittkomiteen nedlegges. I stedet opprettes to nye komiteer.

1. Stasjonskomite. Denne komiteen skal være ledet av stasjonssjefen, og ha ansvar for alt radioutstyr (HF/VHF/UHF) etc med antenner på LA2T Komiteen består nå av LA4IC, LA4CKA og LA8CD.

2. HF-komite. LA4CKA foreslo denne komiteen som skal ha ansvar for å bygge opp et aktivt miljø av HF-interesserte i gruppen og å aktivisere LA2T mest mulig på lufta i alle sammenhenger inkludert tester. Komiteen består nå av LA4CKA leder, LA4IC, LA6BKA, LA6CKA og LA7JBA.

I tillegg til disse endringene, trakk LA8CD seg fra repeaterkomiteen, og LC1KBT stepper inn i hans sted.

Vi vil også etterlyse en PC-ansvarlig som kan sørge for å oppdatere gruppens PC-utstyr, evt påse at programvare, hardware etc fungerer som det skal til enhver tid. Det var enighet om at vi trengte flere PCer på LA2T, og LC7XAT var villig til å bistå dette arbeidet, men ikke som ansvarlig. PC-ansvarlig vil bli etterlyst, bl.a på QST.

LA9MB etterlyste QSL for Lighthouse Weekenden til Munkholmen. Loggen vil bli lagt inn på data og stickers skrives ut på våre nye QSL.

Det ble også etterlyst et stempel for å stemple baksiden av QSL-kortene med rubrukk til å skrive i.

Kveldens post var «Teknisk kvarter» med LA8CD, Johan. Han tok opp et gammelt tema angående problemer som man må være obs på ved tilpassing av coax lengder etc.

Møtet ble avsluttet kl. 20,55.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-09-25-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,10., Det var i alt møtt fram 19 personer.

LA3WAA åpnet med den triste nyheten om LA5GD, Arne Bostads bortgang, og det ble markert med 1 minutts stillhet.

LA6HF hadde skrevet en minneomtale om LA5GD til Adresseavisa, og han skulle også skrive en Silent Key-omtale til Amatørradio.

Vi har fått forespørsel fra speiderne i Orkdal om å være med på Jota 20-21. oktober. LA3WAA, LA4CKA og LA4YW sa seg villige til å være operatører under arrangementet, og tar kontakt med ansvarlig speiderleder om dette.

LA3WAA informerte om hvor langt vi var kommet med den omtalte BCI-kofferten. LA9MB tilbød oss noe ferritt. LA4IC og LA9TK er satt på saken.

LA3WAA orienterte også om forsøket på å sette i gang kurs til amatørradio lisens. Etter kunngjøring i Adresseavisa møtte det kun opp en deltager til kurset, som da ble avlyst pga for liten deltagelse.

Det ble kaffepause fra 19,20 – 1945.

Etter pausen tok LA9QFA – Knut oss med inn i en helt ny verden da han kåserte om den nye digitale moden APRS. Knut hadde forberedt seg godt med «lysbilde-show» fra PC via storskjerm, og han demonstrerte også APRS i praksis gjennom små filmklipp som han hadde lagret over aktiviteten, både her og i Oslo hvor det er rundt 20-25 stasjoner i gang daglig. Responsen fra tilhørerne var stor, så kanskje det snart blir flere å høre på APRS i Trondheim?

Møtet ble forkortet pga Rosenborgs fotballkamp mot Juventus.

Møtet ble avsluttet kl. 20,45.

LA4YW – Liv
Sekretær

På besøk i Rustkammeret

ban-rust

Hjemmefrontmuseet

Medlemsmøtet tirsdag 11. September 2001, skulle holdes i form av en omvisning på Rustkammeret med sin utstilling av norsk militær historie med LA9MB som vert.

Noen timer før omvisningen skulle begynne, viste de ulike TV-kanalene de uvirkelig hendelsene fra terror-bombingen i USA. Flyene raste gang etter gang inn i skyskrapere, folk kastet seg i desperasjon ut fra skyskraperne til sin sikkre død, gru og menneskelig tragedie ble vist kontinuerlig, og stadig nye meldinger strømmet inn. USA var i krig som det sto med “krigstyper “ på TV-bildene fra CNN. Fortsett å lese På besøk i Rustkammeret

2001-08-28-Gruppemøte

Møtet startet allerede Kl.18.30 med utvendig antennearbeide.

80 mtrs lupen skulle sjekkes da vi trodde at koaksen var defekt. kabelen var imidlertid ok.( den ble megget ). Samtidig ble den nye masta tatt ibruk som et hjørnefeste for lupen.

Neste dropp inn møte vil også bli brukt til antennearbeide.

Møtestart inne kl.l930.. Det var 11 medlemmer tilstede.

Leder 3waa ønsket velkommen og informerte om Field dayweekend førstkommende helg.

Liaåsen var tenkt til QTH og forespurte om interesserte operatører. Ingen var interessert og dermed ingen deltakelse fra LA2T.

3waa Tor informerte om at Oslogruppen skal holde et kurs om APRS.

Da La9qfa allerede har eksperimentert og satt seg noe inn i stoffet, vil han reise til Oslo og delta på kurset.

La9qfa orienterte samtidig noe omkring emnet APRS og vil komme sterkere tilbake etter Osloturen.

Neste møte om 14 dager blir avholdt på «Rustkammeret» med La9mb som vert og omviser.

Oppmøte kl.1900 v/Erkebispegården.

Som parkeringsplass anbefales Leutenhaven.

Leder orienterte om kommende tester utover høsten.

Kaffe fra kl 2010. møtet hevet kl. 2130.

Ref. LA4IC
Wilhelm

Med LA2T på Lighthouse Weekend

ban-munk

Lighthouse Weekend fra Munkholmen (NOR-167)

Munkhomen2001a
F.v.: LA9MB-Egil, LA4CKA-Ingar, LA1UI-Ottar, LA4IC-Wilhelm og LA3WAA-Tor.

Munkholmen er en liten øy som ligger like ut for Trondheim sentrum i rett linje i forlengelsen av Munkegaten, med Nidarosdomen og Erkebispegården som utgangspunkt. I gammel tid var dette Trondheims rettersted. Like etter år 1000 ble det bygget et Benedictinerkloster på holmen. Fortsett å lese Med LA2T på Lighthouse Weekend

.