På besøk i Rustkammeret

ban-rust

Hjemmefrontmuseet

Medlemsmøtet tirsdag 11. September 2001, skulle holdes i form av en omvisning på Rustkammeret med sin utstilling av norsk militær historie med LA9MB som vert.

Noen timer før omvisningen skulle begynne, viste de ulike TV-kanalene de uvirkelig hendelsene fra terror-bombingen i USA. Flyene raste gang etter gang inn i skyskrapere, folk kastet seg i desperasjon ut fra skyskraperne til sin sikkre død, gru og menneskelig tragedie ble vist kontinuerlig, og stadig nye meldinger strømmet inn. USA var i krig som det sto med “krigstyper “ på TV-bildene fra CNN. Fortsett å lese På besøk i Rustkammeret

2001-08-28-Gruppemøte

Møtet startet allerede Kl.18.30 med utvendig antennearbeide.

80 mtrs lupen skulle sjekkes da vi trodde at koaksen var defekt. kabelen var imidlertid ok.( den ble megget ). Samtidig ble den nye masta tatt ibruk som et hjørnefeste for lupen.

Neste dropp inn møte vil også bli brukt til antennearbeide.

Møtestart inne kl.l930.. Det var 11 medlemmer tilstede.

Leder 3waa ønsket velkommen og informerte om Field dayweekend førstkommende helg.

Liaåsen var tenkt til QTH og forespurte om interesserte operatører. Ingen var interessert og dermed ingen deltakelse fra LA2T.

3waa Tor informerte om at Oslogruppen skal holde et kurs om APRS.

Da La9qfa allerede har eksperimentert og satt seg noe inn i stoffet, vil han reise til Oslo og delta på kurset.

La9qfa orienterte samtidig noe omkring emnet APRS og vil komme sterkere tilbake etter Osloturen.

Neste møte om 14 dager blir avholdt på «Rustkammeret» med La9mb som vert og omviser.

Oppmøte kl.1900 v/Erkebispegården.

Som parkeringsplass anbefales Leutenhaven.

Leder orienterte om kommende tester utover høsten.

Kaffe fra kl 2010. møtet hevet kl. 2130.

Ref. LA4IC
Wilhelm

Med LA2T på Lighthouse Weekend

ban-munk

Lighthouse Weekend fra Munkholmen (NOR-167)

Munkhomen2001a
F.v.: LA9MB-Egil, LA4CKA-Ingar, LA1UI-Ottar, LA4IC-Wilhelm og LA3WAA-Tor.

Munkholmen er en liten øy som ligger like ut for Trondheim sentrum i rett linje i forlengelsen av Munkegaten, med Nidarosdomen og Erkebispegården som utgangspunkt. I gammel tid var dette Trondheims rettersted. Like etter år 1000 ble det bygget et Benedictinerkloster på holmen. Fortsett å lese Med LA2T på Lighthouse Weekend

2001-08-14-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,10. Det var i alt møtt fram 13 personer.

Lederen ønsket alle velkommen til det første medlemsmøtet etter ferien, og gav ordet til LA1BFA – Magne, som orienterte om NRRL-dagene 2001.

NRRL-dagene: Det var i alt 134 stemmeberettigede på årets Generalforsamling, hvor årsberetning, regnskap og budsjett ble vedtatt uten videre kommentarer. Forslaget om postavstemning ble nedstemt med knapp margin, og Trøndelagsgruppenes forslag om å oversende forslaget til ny vurdering ble godtatt med krav om at nytt forslag skulle foreligge på neste års Generalforsamling i Sandnes.

Forslaget om at alle lisensklasseinnehavere kunne inneha presidentvervet ble godkjent. Under valg til nytt HQ ble LA7VIA, LA9HW, LA2QDA og LA6EIA valgt som styrerepresentanter, mens LA7EU, LA1ZH og LC3SAT ble valgt som vara til HQ.

Under HF-møtet ble de nye forskriftene som er ute til høring diskutert. Det ble foreslått båndbredder for ulike band, effektgrensen for VHF/UHF/SHF ble foreslått hevet, men nedstemt. Dispansordningen av i dag mente de var god nok. Det ble krevd å få med sikkerhetskravene i forskriftene, og i punkt 6, ble det ytret ønske om at betegnelsen «alminnelig tilgjengelig programvare» skulle bort ettersom mange digitale moder i dag benytter langt mer enn programvare for ulik koding. Tidligere formulering kunne legge en viss demper på det eksperimentelle innen hobbien.

CW-kravet vil muligens bli redusert til 25 tegn per minutt til lisensprøven allerde fra 1.november. CW-kraver vil forsvinne innen år 2003, og B-lisensierte vil nå kunne benytte 300 Watt fra 30 MHz og oppover.

Nytt i forskriftene vil bli at alle nå får lytte på alle frekvenser, bortsett fra politifrekvenser, men også det ville det bli endret på.

Postavstemning: LA3WAA tok opp saken om postavstemning, og foreslo at Trondheimsgruppen skulle gå i bresjen for å lage et forslag til neste års Generalforsamling. Noen foreslo å samarbeide med HQ om dette, og at vi kunne foreta en høringsrunde hos organisasjoner som allerede har ordningen i dag, hvordan de har formulert sin ordning med postavstemning.

QSL-tjenesten i NRRL: LA3WAA spurte forsamlingen om interessen for igjen å tilby å påta seg oppgaven med QSL-tjenesten for NRRL, men stemningen gikk mest mot et vente og se hva som skjedde fram til neste AR. Der ville muligens komme en redgjørelse, evt en ny etterlysning etter kontormedarbeider.

Utfarter: Lighthouse Weekend til Munkholmen 18. august ble planlagt i detaljer, og alle fikk tildelt sine arbeidsoppgaver for å få alt til å gli smurt. Det var også interesse for Fieldday den 1. september, men det vil bli nærmere planlagt på gruppemøtet den 28. august.

Det ble også minnet om ekspedisjonen til Bringen på søndag.

Møtet ble hevet 20.50.

LA4YW – Liv
Sekretær

Midt-norsk-svensk radioamatørsamling

ban-smtur

LAflaggsm_flagg_ani

 

.