Gruppemøte-2001-03-27 – Et fengslende møte

ban-fengsel

fengselsfugler
To fengselsfugler oppå murene?!

Trondheimsgruppens ekskursjon til Trondheim Kretsfengsel fant sted tirsdag 27.mars 2001.

LA7JBA Rolf og XYL LA7NJA Karin var vertskap og «døråpnere» under omvisningen. De loset puljen på 10 personer gjennom de forskjellige deler av fengselet innenfor murene.

fengsel2Selve fengselsmuren er 1080 meter lang og 7 meter høy, og er nå under rehabilitering grunnet rustangrep i stålkonstruksjonen. Kostnaden på dette prosjektet ligger på rundt 17 millioner kroner.

Omvisningen startet med en runde i de tekniske avdelinger – hvor vi var innom:

fengsel3
Her forsvinner alle med en siste engstelig hilsen, – men, de kom ut igjen alle sammen!

Mekanisk verksted
Klasserom for mekaniske fag
Snekkerverksted
Fyr-rom m/inntak av fjernvarme
Aggregatrom og tavlerom for el-kraft
Kjøkken og
Gymsal/kino

Deretter beveget vi oss over til avdelingen for varetektsfenglede hvor vi inspiserte en av cellene på 5.8 kvadratmeter. Likeledes besøkte vi «Isolatcellene» i kjelleren, hvor uregjerlige innsatte blir «roet ned».

Vi ble pent behandlet og ble traktert med kaffe og nystekte vafler – som smakte utmerket! Det var en god og interessant omvisning – som langt flere kunne hatt gleden av å være med på.

LA9MB – Egil Steen

NRRLs Vintertest 2001

ban-vinter

For andre gang deltok LA2T i NRRLs Vintertest som i år gikk av stabelen i perioden 10-11. mars. Hele 5 operatører stilte opp, og innsatsen var formidabel. Riktignok var det heller få stasjoner å kjøre i testen, slik at det ble mye kalling og lite svar, spesielt når vi også kjørte med en operatør på hvert band i hele testen.

vintertest
F.v. LA8NC Kjell og LA4IC Wilhelm under årets Vintertest.

I første periode på SSB kjørte LA3WAA/Tor og LA4CKA/Ingar. Dette var Ingars ilddåp som testkjører, og han gjorde en fin innsats. Da det begynte å nærme seg tid for for CW, dukket LA4IC/Wilhelm og LA8NC/Kjell opp med pizza og brus, og de to gamle ringrevene tok seg av CW-delen. Fortsett å lese NRRLs Vintertest 2001

2001-03-13-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,10., Det var i alt møtt fram 17 personer.

Diskusjonsmøte:

LA3WAA informerte om at vår forsikringsavtale ikke dekket verken vann eller tyveri på Lialøkken. Forsikringsselskapet var på befaring på Lialøkken mandag 12. mars, og påviste en del endringer vi måtte gjøre for å kunne få omgjort vår forsikringspremie til også å gjelde tyveri. Bl.a er ikke alarmen godkjent slik den er i dag, og ytterdøren må endres så den ikke kan hengsles av på utsiden. Men vi har fått en ny avtale som innbefatter en sum på inntil 230.000, og en deadline for når alle vilkår må være oppfylt. (Heller ikke Liaåsen og Bringen var nevnt i forsikrings-avtalen, – det må vi få med.)

LA9QFA hadde innhentet tilbud fra Securitas på en pakkeløsning til godkjent alarm på Lialøkken, men dersom vi legger inn telefonlinje til lokalet, vil vi kunne bruke det alarmutstyret vi allerede har, og selve telefonlinjen med abonnement fra Telenor ville absolutt falle rimligst. Kravet for å få et slikt fritidsabonnement var at styret oppnevnte en person som kunne være ansvarlig for denne telefonlinjen.

LA3WAA sendte rundt et brev vi hadde fått fra LA7IJA i firmaet Laagen Desibel, som hadde tilbud på en rekke amatørradioutstyr. Brevet kom via LA2Ts hjemmeside.

Vi hadde også fått brev fra LA2UIA som kunne fortelle at han hadde laget en link fra Trønderavisas hjemmeside og til LA2Ts hjemmeside, samt til info om Midt-Norsk-Svensk ham-meeting i juni.

Foruten nye møbler som er kommet på plass i våre lokaler, har vi også anskaffet hagemøbler med tanke på fremtidige sammenkomster utendørs, bl.a grilling som vi skal ha siste møtet i mai. Det består av 15 stoler, to bord og en parasoll. Styret luftet ideen om å oppgradere uteområdet med noe busker eller grønt, og det ble besluttet å ta dette som en dugnad når styret hadde fått tak i noe å plante.

Det ble også besluttet å lage en grill. LC7XAT hadde et oljefat vi kunne benytte, og LA4CKA hadde muligens stativ til parafinfat som vi kunne sette dette på.

Det ble etterlyst en ljå til å slå grass rundt lokalet med, og LA9TK hadde ljå til formålet.

Det har vært ønske om en total oversikt over hva vi har av bøker og blad på LA2T. Mye er pakket bort, mye er dobbelt opp, og noe er borte. Dette er ikke en enmannsjobb, og LA8GE sa seg villig til å bistå bibliotekaren, LB6CE, med å gå gjennom alt av blader og bøker for å sette alt i system og notere hva vi har og hva vi mangler.

De fikk frie hender til å sortere bort alt som ikke er noe å samle på.

Noen ønsket også en index på hva hvert blad inneholder, men dette vil vi komme tilbake til i såfall.

Siste møtet før ferien, den 22. mai, vil vi foruten grillaften også ha en auksjon. Hensikten er først og fremst å samle medlemmene om noe som er artig, og det ble oppfordret til å samle ting til gruppen som kan auksjoneres bort. LA8GE foreslo å ta kontakt med elektriske firmaer med tanke på å få ting som var «vraket» til resirkulering, og LA5HIA skulle ta med noe «vrak» fra Autronicas resirkulerings-container.

Kl. 19,50 var det en halv times kaffepause.

Etter pausen ble LA1UIs forslag om en aktivitetskveld på repeaterkanal R6 tatt opp. Et par lignende «nett» hadde tidligere vært populære, bl.a «Trønderringen» på 80 meter, og «Pakkenettet» på 2 meter. Det ble poengtert at styring her var viktig for at ikke ting skulle flyte ut, og at ordstyreren hadde et emne eller to for å komme i gang. Flere emner ble foreslått.

Som leder i gruppen, ble LA3WAA utvalgt som ordstyrer på første aktivitetskveld torsdag den 22. mars mellom kl. 20,00 – 21,00 NT. Tor vil da informere mer om kjøreplanen framover, og vi vil også forsøke å få med ordstyrere fra andre grupper på kjøreplanen.

Det ble diskutert flittig utover, bla. a. om antenner og oppsett av antenner. LA8GE oppfordret alle til å benytte seg av NRRLs antennekomite ved problemer med oppsett av mast/antenner. Komiteen har kontakt med egen advokat som er radioamatør, og komiteen er ikke overarbeidet!

LA9QFA nevnte bl.a at han i sin tid hadde tatt kopi av den antenne-permen som forsvant for noen år siden. Denne permen kunne med fordel kopieres og oppdateres til benyttelse av gruppens medlemmer som trenger tips og råd i forbindelse med oppsett av antenne.

Styret ble oppfordret til å ta kontakt med bygningsrådet i kommunen både for å gi og få informasjon, og å bli litt mer fortrolig med den/de som tar seg av disse antennesakene i kommunen.

Det ble også drøftet en del om hvor viktig det var å gå fram på en riktig demokratisk måte med å søke om å få sette opp antenner, fremfor å «ta seg til rette». Det kom fram mange groteske eksempler på hvor skadelig det er for vår hobby at noen velger å gjøre ting «på sin egen måte». Det ble også påpekt viktigheten av å ha en lovlig oppsatt antenne dersom et uhell skulle skje…

Møtet ble avsluttet kl. 21,05.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-02-27-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19.05, og det var i alt møtt fram 17 personer.

LA3WAA etterlyste respons på listen over radioamatører i Trøndelag, som var delt ut på forrige møte. Mange hadde studert listen og blitt overrasket over antallet som ikke er medlemmer hos oss, og funnet redioamatører i sitt nærområde som de ikke visste om. Ellers intet å bemerke.

Ny liste deles ut neste medlemsmøte, og da er alle medlemmer av Trondheimsgruppen tatt bort.

LA3WAA etterlyste operatører snarest til Vintertesten helga 10-11 mars. Det var ønske om flere operatører, slik at ikke de samme ble belastet hver gang.

LA4YW ønsket innspill på om komiterapporter skulle med i årsrapporten fra gruppen som skal inn i Amatørradio. Det ble ønsket at også komiterapporter skulle flettes inn.

LA8GE opplyste at PT nå står på spranget til å åpne 70 cm bandet for kommersiell trafikk av laveffekts voice-kommunikasjon opp til 10 mW i frekvensbåndet 433,050 – 434,790 MHz. Raynold og LC7XAT mente dette trolig var en form for tonekontrollert kommunikasjon, men dog, – våre frekvenser er nå til salgs!

LA4YW mi

nnet om QSP Trøndelag for de som ennå ikke hadde fått et eksemplar. Blader ligger til avhenting i gruppens lokaler.

19,30 startet LA8CD, Johan, kveldens programpost, «Teknisk aften». Han tok for seg hvilke muligheter som finnes for å få satt opp noen enkle antenner for 12,17 og 30 meter på LA2T, uten at det skulle koste oss all verden. Det var åpent for innspill fra tilhørerne, og det ble et livlig møte med mange ideer, forslag med påfølgende diskusjoner. Bl.a ble det foreslått å ta ned satellittantennene for VHF, da ingen bruker de likevel, og så bruke masta til WARC-antenner et annet sted på tomta. Men, noen hadde visst planer om VHF-test på 2 meter…?

Det ble en halv times kaffepause, før Johan rundet av kvelden ved 21-tiden.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-02-13-Gruppemøte

Det var møtt fram 20 personer, hvorav 2 ulisensierte som ville høre LA8Y fortelle fra krigen.

Leder ønsket alle hjertelig velkommen og åpnet møtet kl 19,10 med å overrekke LA8CD en bukett blomster for sin innsats i gruppen i mange år, og for sin innsats som QSL-manager de siste 8 årene.

Alle fikk utdelt en liste over lisensierte radioamatører i distriktet, fra postnummer 7000-7563, med tanke på at hver enkelt kunne ta kontakt med personer på listen for rekruttering av medlemmer til gruppen, eller for å aktivisere «gamle medlemmer» som ikke har vært aktiv på en tid.

Andre rekrutterings muligheter ble diskutert, bl. a ble det nevnt at ungdom i utkantstrøk var lettere å få interessert i aktiviteter enn byungdom.

Det ble oppfordret til å ta kontakt med skoler, evt. sende ut et skriv til disse på forhånd for å informere om hva vi driver med og hva vi kan tilby elevene. Bl.a har Rosenborg skole og Huseby skole, samt et par skoler til i Trondheim, vedtatt at elevene skulle få mer teknisk opplæring av allmenn karakter. LA2JG, Inge Ladegård ble nevnt som en ringrev innen skoleverket som kanskje kunne ha noen ideer her.

Vitensenteret ble også nevnt som et yndet mål for å skape interesse for hobbyen. Det har tidligere vært foreslått å opprette en radiostasjon på Vitensenteret, hvor barn og unge kunne få innblikk i hobbyen vår, og evt. få prøve seg «på lufta». Ifølge reglementet har en ikke lisensiert lov til å være aktiv med en radioamatør som ansvarlig ved sin side, og dette hadde amatørene i Sverige myket godt opp på med tanke på rekruttering. Det ble foreslått å ta kontakt med LA4RN som jobber på Vitensenteret.

Hjemmesiden til LA2T kunne også gjøres mer attraktiv for å trekke til seg potensielle interesserte, ved f.eks å skape en mer interaktiv side med filmklipp, lyd, bilder etc som gir mer info om hobbyen for de uinnvidde.

Speideren ble også nevnt som rekrutteringsarena, men også de sliter med rekrutterings-problemer for tiden. Jota kunne vi gjort mer ut av, dersom vi hadde anstrengt oss mer, og vært mer utadrettet.

Leder informerte så om de saker vi hadde tatt opp på siste styremøte, og angående antenne for WARC, evt 160 meter, ble det foreslått å starte med enkle trådantenner for WARC-båndene, som var mer enn nok for å kjøre det som var hørbart.

Det ble opplyst om at LA2T hadde vunnet Telefonitesten, men tapt Fylkestesten med 2,5 QSOer.

Midt-norsk.svensk tur til Åre vil 90% sikkert bli helga fra 2. juni.

Etter en pause med kaffe og kaker, i dag gratis, eller til valgfri pris, fortsatte LA8Y, Håkon Sørby sin beretning «Kampen for å overleve, del 2».

Etter en liten oppsummering fra første delen om fengselsoppholdet i Norge, fortalte han sin historie fra han ble sendt til Tyskland i juli 1943 og havnet i konsentrasjonsleiren Natzweiler, 800 moh, hvor de ble satt til å bryte stein som skulle brukes til minnesmerker over hele Nazi-Tyskland. De forsøkte å jobbe minst mulig for ikke å brenne for mye kalorier av den lille matrasjonen de fikk, og det gikk hardt ut over de største blant dem, som fikk samme rasjon. Håkon gikk ned 10 kg første måned, 5 kilo neste måned, og så veide han seg ikke mer. Han var flink til å sno seg med å få tak i arbeid innendørs vinterstid, bl.a fikk han arbeid som dreier/sveiser og senere som mekaniker, men fra mars-august 1944 var han syk, og takket være en norsk lege, ble han på sykehuset hele tiden.

I september ble han overført til konsentrasjonsleiren «Otto Brun», som var en underleir av Dahau. Der var forholdene mye bedre, de fikk mer mat, og han klarte å få seg arbeid som radioreparatør. I jan. 1945 ble han flyttet til Dahau, og hvor han ble smittet med Flekktyfus som slo ham helt ut i en hel måned. Etter en måned rekonvalesens ble han kastet ut i arbeid igjen, ennå så svak at han måtte støttes opp. I februar hadde Røde Kors fått tillatelse til å ta med seg fanger og internerte dem i en egen overfylt leir hvor det var haugevis med lik, men de fikk mat og omsorg, fram til krigen sluttet.

Håkon viste også fram de vantene han hadde strikket mens han satt på Grini, og den regnestaven han hadde spikket med lommekniv.

Møtet sluttet 21,50.

LA4YW – Liv
Sekretær

.