Julemøte 2001

ban-jul

Med rømmegrøt og spekemat

Årets siste møte ble det tradisjonelle julemøte med rømmegrøt og spekemat, og meldlemmene stilte mannsterke opp, hele 35 stk hadde funnet veien til Lialøkken denne kvelden.

Contester i 2001

ban-test

Til høyre ser vi LA7JBA/Rolf i full aksjon mens LA6BKA / Knut logger for begge operatører, også for LA4YW/Liv som sees i bakgrunnen.

Telefonitesten

Det har nå etter hvert blitt en nystartet tradisjon at LA2T deltar i de testene som NRRL arrangerer. I november gikk NRRLs Telefonitest hvor LA3WAA, LA4CKA, LA4YW, LA6BKA, LA6PGA og LA7JBA var operatører. I fjor gikk det jo skikkelig bra i den testen og LA2T ble vinner i sin klasse. I år er dette mer usikkert. Fortsett å lese Contester i 2001

2001-11-27-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,08. Det møtte i alt fram 18 personer.

LA9MB orienterte om siste nytt innen nød- og katastrofeberedskapen i Norge. LA7FW hadde vært på møte i Sandnes, og referat fra møtet, samt utførlig plan for de ukentlige testene sambandsnettet skal utføre i perioden des. – jan. fulgte med. Det var også med instruks for åpning av HF-stasjoner for sending på frekvenser utenfor amatørbandene. Dette gjelder da kun for de sambandsaktive som skal operere på disse frekvensene.

LA3WAA etterlyste operatører til Fylkestesten kommende helg. Etter påtrykk var det bare LA3WAA, LA4CKA og LA4YW som meldte seg, men mulig flere kommer til før den tid. Det skal kjøres to stasjoner med koordinator/logger i midten.

LA9QV orienterte litt om fremdriften med å få til et QTH for prøvedrift av R0, og det ser ut som det skal gå i orden. Av utstyr var det planlagt å bruke utstyret fra den gamle R4, og bytte x-tal på den. Det var noen småfeil å luke bort der, men de ville bli ordnet.

Kaffepause 20 min.

Etter pausen var LA9IY klar for å fortelle oss litt om hva en PC inneholder. Han viste fram ulike typer hovedkort, power, disker, skjermkort etc, og litt om hva man måtte ha i tankene ved «mekking» av en PC. Det var sensitive ting.

Til slutt plukket han ut et power, et hovedkort med prosessor, en harddisk, en diskettstasjon, et skjermkort, en skjerm og en strømkabel, – koblet alt sammen på bordet, uten noen kasse, og vips hadde han en PC oppe og kjøre…

Det var et meget interessant og nyttig foredrag, hvor tilhørerne fikk plukke opp masse tips og råd underveis.

Medlemsmøtet ble avsluttet ca. kl. 21,00.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-11-13-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,10. Det møtte i alt fram 18 personer.

LA3WAA opplyste om at vi hadde fått tillatelse til å sette opp en UHF-repeater på Autronica, samt en VHF-repeater på «Høyskolen». Frekvens for VHF-repeateren blir 145,600/R0, og vil stå i prøvedrift et år før endelig tillatelse gies fra PT.

LA5HIA informerte om Autronica Radioklubbs planer for bygging av den mobile repeateren på 70 cm. De var rundt 14-15 radioamatører på Autronica, men de så gjerne at de fra gruppen som evt hadde lyst til å bidra med noe i prosjektet, ble med, enten med ideer eller praktisk arbeid.

LA8GE og LB6CE har foretatt en gedigen opprydding i gruppens bibliotek, og satt opp liste over innholdet. Det ble en god del dubletter av blader etc til overs, og styret vil se på hva vi skal gjøre med overskuddet.

LA3WAA hadde vært i kontakt med lederne fra de ulike gruppene i midt-Norge med tanke på en samkjøring av forslag om postavstemning til neste GF. LA8GE og LA9MB ble utnevnt som gruppens representanter, og de vil sammen med de øvrige gruppers representanter legge fram et forslag i god tid før fristen til GF på vårparten.

LA4CKA hadde forsøkt å komme i kontakt med LA6JJA for nærmere avtale ang. trafohytta vi fikk tilbud om. LA1UI lovte å kontakte ham for nærmere avtale ettersom de hadde hatt litt kontakt fra før.

LA3WAA spurte hvordan saken lå an med å få opp en APRS-node på Liaåsen, og LA1UI mente at repeaterkomiteen hadde det nødvendige utstyret til dette. De skulle ta opp saken på førstkommende Repeaterkomitemøte.

LA9IY opplyste at det nå var mulig å skaffe små kort, Tiny Track, som helt erstattet en TNC på APRS. Dermed vil det være enkelt å komme i gang med APRS for de som ønsker å vre mobil på APRS.

LA9QFA nevnte at en radioamatør i byen kunne gi 15% rabatt på GPS ved større bestilling, og han nevnte også at det nå var mulig å kjøpe komplett værstasjon til APRS fra USA for 70-80 US$.

LA3WAA etterlyste operatører i Telefonitesten, og LA3WAA, LA4CKA og LA6PGA meldte seg, mens et par var mer usikre der og da. Det skulle kjøres med to stasjoner parallellt, med en koordinator i midten.

Kaffepause ca 20 minutter…

LA1NC hadde ryddet i kjelleren og tatt med seg to bæreposer med diverse «smått og godt» til de som ville ha.

referatLA3WAA orienterte litt om at styret hadde vært i kontakt med medlemmer av Teknisk Repater Klubb med tanke på et nærmere samarbeid. Styret skulle ha et nytt møte med lederen for TRK, LC8FAT, onsdag, 14. nov.

Medlemsmøtet ble avsluttet ca. kl. 21,00.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-10-23-Gruppemøte

Nestleder, LA4CKA, åpnet møtet 19,10. Det møtte i alt fram 16 personer.

LA4CKA leste opp takkekort for oppmerksomheten i forbindelse med Arne Bostad, LA5GDs bortgang.

LA4YW leste opp brev fra HQ med forslag om at gruppene i Trøndelag skulle gå sammen om et forslag til ny avstemming som skal fremlegges på neste Generalforsamling i NRRL. De tilstedeværende var enige om at vi burde være positive til forslaget, og at leder, LA3WAA, kontakter de øvrige gruppene i distriktet med tanke på et samarbeid om dette. LA8GE foreslo at hver gruppe utnevnte hver sin representant som kunne komme sammen om et forslag.

LA8GE hadde registrert unødig mye uidentifiserte åpninger av repeaterne de siste månedene, og oppfordret de som evt kunne ha en mistanke om hvem som lå bak om å ta kontakt med vedkommende. En påminnelse på QST-trøndelag ville også være på sin plass.

LA1UI orienterte om forsøkene med PC-Flexnet på Liaåsen som også denne gangen slo seg vrangt. De ville nå forsøke med en annen PC.

LA9MB opplyste at neste lisensprøve går av stabelen den 22. november kl. 1700 på Lialøkken. Påmelding var ønsket snarest.

LA4YW etterlyste PC-ansvarlig på LA2T og Sverre Aune ytet ønske om å påta seg oppgaven.

LA1UI refererte til samtale med LA6JJA som tilbød oss ei trafohytte gratis på 1,5 x 1,3 meter og 2 meter høy. Den hadde solid tak og sidevegger som kunne fjernes eller felles ned. Hytta hadde ingen isolering eller gulv, men egnet seg godt til et repeater/node-QTH eller lignende med litt modifikasjon. LA6JJA avventer svar.

Post på programmet var Dxing og Contest ved LA4YW og LA3WAA. LA3WAA ble forhindret, noe som førte til at det ble snakket mest om contest.

Møtet ble avsluttet kl. 21,00.

LA4YW – Liv
Sekretær

.