Kategoriarkiv: Info fra styret

Info og nyheter fra styret

Innkalling til Generalforsamling 14. feb. 2006

Generalforsamling 2006

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL

Dato: Tirsdag 14. februar 2006, kl. 19:00

Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2. Godkjenning av fullmakter
3. Godkjenning av innkalling og Dagsorden
4. Styrets årsberetning og rapporter fra komitéer
5. Regnskap for 2005 med revisjonsberetning
6. Budsjett for 2006
7. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
8. Kontingent for 2006
9. Valg

Trondheim, 24. januar 2006

STYRET

FULLMAKT

Jeg gir _________________________________med kallesignal____________

Fullmakt til å stemme for meg på Trondheimsgruppens generalforsamling.

Dato:_________Kallesignal_________________________________________

Underskrift______________________________________________________

Styret i 2005:
Leder: LA9PX Arthur Bergan
Nestleder: LB9RE Håvard Nasvik
Sekretær: LB1ZF Steinar Stjerna
Kasserer: LA9TK Sverre Båtnes
Styremedlem: LA6BKA Knut Korsnes
Styremedlem: LA3RLA Kai Rune Berg
Varamedlem: LA5VMA Raynold Halvorsen
Varamedlem: LA3XMA Odd-Arve Skaset

Andre verv 2005:
Bibliotekar:
LA9DMA Tor Erik Kleffelgård
Kursleder:
LB9RE Håvard Nasvik
Museumskomité:
LA5HMA Tone Engen
LA5VMA Raynold Halvorsen
QSL-Manager:
LA3XMA Odd-Arve Skaset
Repeaterkomité:
LB9RE Håvard Nasvik, leder
LA3XMA Odd-Arve Skaset
LA3TMA Morten Schjetne
LA3RLA Kai Rune Berg
LA9QFA Knut Bersås
Sysop BBS:
LA3WAA Tor Pettersen
Red. QSP Trøndelag:
LA4YW Liv Johansen
Revisorer:
LA4THA Bård Malvik
LA9MB Egil Steen
Sambandskomité:
LA9MB Egil Steen, leder
LA3WAA Tor Pettersen
LA7JBA Rolf Krog
Stasjonskomité:
LA3WAA Tor Pettersen, leder
LA3XMA Odd-Arve Skaset
Valgkomité:
LA4CKA Ingar Horrigmo, leder
LB2UD Per Torbjørn Prestmo
Web-manager:
LA4YW Liv Johansen

Æresmedlemmer:
LA9CD Johan Brobakk
LA9MB Egil Steen
LA4YW Liv Johansen

Årsrapporter/saksdokumenter sendes hvert enkelt medlem per e-post snarest.

LI2T fra 17. mai til 7. juni

Vi har nå endelig kommet i gang med å kjøre med LI2T fra gruppestasjonen, og vi ønsker at flest mulig kan være med å få vår gruppesignatur på lufta i den tiden som er igjen. Vi får lov til å kjøre med LI-prefiks fram til 7. juni, så det er ikke så mange timer man trenger å kjøre hvis vi er mange nok til å kjøre noen QSOer hver.

li2t-2005a
Her tester LA3WAA og LA4YW ut den nye riggen på CW.

Grunnen til at vi nå kan kjøre med LI-prefiks er fordi vi feirer 100-års jubileum siden unionsoppløsningen i 1905. Alle LA kan kjøre med LI-prefiks og alle LB med LJ-prefiks. NRRL utgir også et diplom til alle som kjører minst 20 LI/LJ-signaturer i perioden, og frist for å søke på diplomet er 31.juli i år. Fortsett å lese LI2T fra 17. mai til 7. juni