Kategoriarkiv: Info fra styret

Info og nyheter fra styret

Vi tar imot NRRLs Generalsekretær, tirsdag 27/11

lb1gDet er på Lialøkken grendehus det skjer:

Trondheims gruppen av NRRL får besøk av NRRLs generalsekretær Jan LB1G til vårt møte tirsdag 27. november kl. 1900.

Han vil fortelle om:
– Generalsekretærens hverdag
– Kontorets arbeidsoppgaver
– HQ og dets  arbeid
– Hva som skjer innen IARU

Det blir anledning til å stille spørsmål.
Møtet er åpent for alle radioamatører og radiointeresserte.
Velkommen skal du være!

For styret i Trondheimsgruppen av NRRL
Bjørn LA1UW
Sekretær

21. november 2012

Kontingent 2012

pengerHar du glemt oss?

Kontingenten til gruppen forfalt 30.april 2012.

Det er sendt e-mail, samt informasjon på hjemmesiden til gruppen.

Vi ber deg om å betale kr.- 400 til konto:0531 51 04930 snarest og innen 10.september 2012.

Har du noen spørsmål, så vennligst ta kontakt med gruppens kasserer; Sverre LA9TK.

Er din innbetaling gjort etter 20.august, så vennligst se bort fra denne påminnelsen

For styret i
Trondheimsgruppen av NRRL
Bjørn LA1UW

Innkalling til årsmøte 21. jan. 2012

Generalforsamling for 2011

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL
Dato: Tirsdag 21. februar 2012, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
5. Regnskap for 2011 med revisjonsberetning
6. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
Det er ingen innkomne forslag
7. Kontingent for 2012
8. Budsjett for 2012
9. Valg

Trondheim, 3.februar 2012
STYRET

Kun innkalling sendes per post.
Det henvises til hjemmesiden http://la2t.nrrl.no/ for årsberetning, regnskap,
budsjett, forslag, kontingent og valg.

LA8CD Johan Brobakk, Silent Key

Det er med dyp sorg vi melder at LA8CD, Johan Brobakk har lagt nøkkelen tilside for siste gang. Han sovnet stille inn tirsdag 27. august etter kort tids sykdom, 82 år gammel.

Johan har vært en meget aktiv støttespiller for Trondheimsgruppen i en årrekke i mange ulike verv, og i 2003 ble han tildelt gruppens Æresmedlemskap for sin innsats. Mange vil huske Johan for sitt fantastiske humør og hans evne og innsats for å hjelpe alle som
trengte en håndsrekning.

Fortsett å lese LA8CD Johan Brobakk, Silent Key