Kategoriarkiv: Info fra styret

Info og nyheter fra styret

Innkalling til Generalforsamling 2012

p_generalforsamling_2009Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheims gruppen av NRRL

Dato: Tirsdag 26. februar 2013, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
4. Regnskap for 2012 med revisjonsberetning
5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
3 lovendringsforslag fra styret
6. Kontingent for 2013
7. Budsjett for 2013
8. Valg

Trondheim, 04. februar 2013

Kun innkalling sendes per post. Det henvises til gruppens hjemmeside for årsberetning, regnskap, budsjett, forslag, kontingent og valg.
Denne finnes på; http://la2t.nrrl.no/

Generalforsamling dokument for 2012

Oppleser av QST-Tøndelag på søndager?

flashLA2T etterlyser flere operatører som kan være med å kjøre QST-Trøndelag på regulær basis i tiden framover. Oppgaven går på rundgang mellom dagens operatører, slik at hver enkelt får ansvaret for å kjøre QST-sendingene over R3 ca hver 6te søndag året igjennom.

Oppleser av QST har egen «huskelapp» over punkter som bør være med, og loggark for innsjekk finnes på websiden vår.

QST-sendingene på søndager er en viktig oppgave for gruppen, så dersom du kan tenke deg å bistå oss i denne tjenesten, så ta kontakt med LB9RE Håvard eller LA1UW Bjørn. De kan også svare på spørsmål om det er noe du lurer på.

 

LA7XMA Ole-Morten, Silent Key

Det er med sorg vi melder at LA7XMA, Ole-Morten Augdal fra Markabygda, er gått bort den 30. november 2012, 53 år gammel.

Ole-Morten var medlem av Trondheimsgruppen i en periode før han ble medlem av Gudbrandsdalsgruppen.

Våre tanker går til xyl Gunhild og øvrige familie, og vi lyser fred over Ole-Mortens minne.

(Bisettelse fra  Markabygda kirke tirsdag 11.12.2012 kl. 1300.)

Trondheimsgruppen av NRRL

 3. desember 2012