Kategoriarkiv: Info fra styret

Info og nyheter fra styret

Kontingent 2012

pengerHar du glemt oss?

Kontingenten til gruppen forfalt 30.april 2012.

Det er sendt e-mail, samt informasjon på hjemmesiden til gruppen.

Vi ber deg om å betale kr.- 400 til konto:0531 51 04930 snarest og innen 10.september 2012.

Har du noen spørsmål, så vennligst ta kontakt med gruppens kasserer; Sverre LA9TK.

Er din innbetaling gjort etter 20.august, så vennligst se bort fra denne påminnelsen

For styret i
Trondheimsgruppen av NRRL
Bjørn LA1UW

Innkalling til årsmøte 21. jan. 2012

Generalforsamling for 2011

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL
Dato: Tirsdag 21. februar 2012, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
5. Regnskap for 2011 med revisjonsberetning
6. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
Det er ingen innkomne forslag
7. Kontingent for 2012
8. Budsjett for 2012
9. Valg

Trondheim, 3.februar 2012
STYRET

Kun innkalling sendes per post.
Det henvises til hjemmesiden http://la2t.nrrl.no/ for årsberetning, regnskap,
budsjett, forslag, kontingent og valg.

LA8CD Johan Brobakk, Silent Key

Det er med dyp sorg vi melder at LA8CD, Johan Brobakk har lagt nøkkelen tilside for siste gang. Han sovnet stille inn tirsdag 27. august etter kort tids sykdom, 82 år gammel.

Johan har vært en meget aktiv støttespiller for Trondheimsgruppen i en årrekke i mange ulike verv, og i 2003 ble han tildelt gruppens Æresmedlemskap for sin innsats. Mange vil huske Johan for sitt fantastiske humør og hans evne og innsats for å hjelpe alle som
trengte en håndsrekning.

Fortsett å lese LA8CD Johan Brobakk, Silent Key

2007-12-05-2007-Håndball EM 2008

I forbindelse med avvikling av Håndball EM i Januar har jeg på vegne av følgende grupper av NRRL gleden av å invitere alle medlemmer av

LA1B Bergensgruppen
LA2D Drammensgruppen
LA2L Lillehammergruppen
LA8D Sandnes- og Jærengruppen
LA2T Trondheimsgruppen

til 11 dager med radiokjøring på alle bånd og modes med et kallesignal som jeg håper vil gi god trening i å handtere en pileup.

Vi har søkt PT og fått tildelt kallesignalet LM8EHC/1 -/5
Gruppestasjon til LA1B vil kjøre med LM8EHC/1
Gruppestasjon til LA2D vil kjøre med LM8EHC/2
Gruppestasjon til LA2L vil kjøre med LM8EHC/3
Gruppestasjon til LA8D vil kjøre med LM8EHC/4
Gruppestasjon til LA2T vil kjøre med LM8EHC/5

Som antydet over er dette en gruppeaktivtet og jeg håper at så mange medlemmer som mulig vil støtte opp om sine grupper og delta.

Trenger du å vite mer,.. ta kontakt med forman i gruppa di, han vet hva vi jobber med.

Kan også nevne at vi er i gang med å designe QSL kort og muligens en diplom.

Om kort tid kommer vi også til å legge opp info (Norsk/Engelsk) på www.QRZ.com sånn at våre utenlandske radiovenner kan bli oppdatert på hva dette kallesignalet er.

Har du spørsmål kan undertegnede treffes på mail: la5ppa@nrrl.no.

Benytter anledningen til å ønske alle radiovenner en riktig god jul og noen fine radiokvelder nå når sola er i ferd med å snu mot lysere tider.

73 fra Lasse, LA5PPA