Kategoriarkiv: Styremøter

Referat fra styremøtene

2012-06-04-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheims gruppen mandag 04.juni 2012
blyantDisse møtte i LA2Ts lokaler Lialøkken kl.19:00
Bjørn LA1UW, møteleder og referent
Tor LA3WAA
Stein-Olav LA9QV
Forfall: Håvard LB9RE, Jan Inge LA5HIA, Rolf LA7JBA, Willy LA6HNA og Sverre LA9TK

Saker:
2012-6-1; Sist styremøte
Alle saker er utført. Det er begynt å rydde på kjøkkenet.
Repeater komiteen har mange 70cm radioer. Kan disse selges/averteres på LA3F

Fortsett å lese 2012-06-04-Styremøte

2012-05-07-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheims gruppen mandag 7. mai 2012

referatDisse møtte i LA2Ts lokaler Lialøkken kl.19:00
Bjørn LA1UW, møteleder og referent, TorLA3WAA, Stein-Olav LA9QV
Forfall: Håvard LB9RE, Jan Inge LA5HIA, Rolf LA7JBA, Willy LA6HNA, Sverre LA9TK

Saker:

2012-6-1; Sist styremøte
Alle saker er utført. Det er begynt å rydde på kjøkkenet.
Repeater komiteen har mange 70cm radioer. Kan disse selges/averteres på LA3F

Fortsett å lese 2012-05-07-Styremøte

2012-04-16-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheims gruppen mandag 16.april 2012

Møte0Disse møtte i LA2Ts lokaler Lialøkken kl.19:00
Bjørn, LA1UW, møteleder
Tor, LA3WAA
Sverre, LA9TK
Stein Olav, LA9QV
Forfall: Håvard, LB9RE, Jan Inge, LA5HIA og Willy, LA6HNA
Ikke møtt: Rolf, LA7JBA

Saker:

2012-4-1; Fra sist styremøte.
Referatet fra styremøte 5.mars ble gjennomgått.
Nye bekreftede komiteledere: WEB Knut LA9QFA og Samband Odd LA3XMA

Fortsett å lese 2012-04-16-Styremøte

2012-03-05-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheims gruppen mandag 5.mars 2012.

kaffeDisse møtte i LA2Ts lokaler Lialøkken kl.19:00

Håvard, LB9RE, møteleder
Jon Kåre LA4RT
Tor LA3WAA
Sverre LA9TK

Bjørn LA1UW,

Stein Olav LA9QV
Willy LA6HNA
Forfall: Jan Inge LA5HIA og Rolf LA7JBA

Saker:
2012-3-1; Konstituering av nytt styre.
Håvard ønsket velkommen til det nye styret.

Fortsett å lese 2012-03-05-Styremøte

2012-01-30-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheims gruppen mandag 30. januar 2012.

moeteTilstede:
Håvard, LB9RE, Møteleder
Sverre, LA9TK
Tor, LA3WAA
Bjørn, LA1UW,
Stein Olav, LA9QV
Forfall; Jan-Inge LA5HIA, Jon Kåre, LA4RT og Willy, LA6HNA

Saker:
2012-2-1; Oppfølging fra de siste styremøter
Alle saker er ferdig behandlet

2012-2-3; Økonomi
NetCom har betalt ”leie” for 2012. De har lagt på 1 % prisstiging.
Regnskap for 2011 er ferdig revidert av revisorene. Sendes ut sammen med Generalforsamlingspapirene.

Fortsett å lese 2012-01-30-Styremøte