Kategoriarkiv: Sambandstjenesten

Samband, nød og katastrofe

Påskeberedskaps øvelsen 2009

Gruppen deltok i år med 4 stasjoner fra 5 forskjellige QTHer.

Følgende var med:

LE2UA Bjørn LA1UW Stugudal JP52WW
LE2UB Willy LA6HNA Råkvåg JP53AS
LE2UD Håvard LB9RE Vikhammer JP53HK
og Averøya JP32RX
LE2UE Ottar LA1UI Sjetnemarka JP53EI
LA1UWs hytte-QTH, – LE2UA Stugudal

Stasjonene var med på forskjellige tidspunkter og dager i forhold til oppgitte frekvenser og tider.

Generell kommentar er at stasjonene i Midt Norge har bedre forhold/utbredelse på 40 og 60meter enn stasjonen fra Bergen. På 80meter ser det ut som om alle får brukbare kontakter over hele syd/midt Norge. 80meter innsjekkingen tar veldig lang tid.

Fortsett å lese Påskeberedskaps øvelsen 2009

Delta i påskeberedskapen

NRRL’s PÅSKEBEREDSKAP PÅ HF 2009

samb00Bergensgruppen har også i år tatt på seg oppgaven å lede sambandsøvelsen «NRRL’s påskeberedskap på HF.»
Det aktuelle tidsrommet er fra og med palmesøndag 5.april til og med 1.påskedag 12.april. Oppkall og innsjekk vil ledes av Bergensgruppens hovedstasjon for Nødsamband – LE1OA.

Frekvenser og tidspunkter er som følger:

80 meter
Tid: 09:00 Norsk tid
Frekvens: 3.720 kHz (+/- QRM)

60 meter
Tid: ENO
Frekvens: 5.410 kHz eller 5.420 KHz USB! Kun en stasjon fra hver gruppe kan delta på nettet.

Husk at vi har sekundær status på disse frekvensene! 40 meter
Tid: 09:30 Norsk tid
Frekvens: 7.140 kHz (+/- QRM).

I tillegg vil vi også prøve 160 m
Tid: ENO ( dette blir på kveldstid, eksakt tidspunkt avtales)
Frekvens: 1.845 kHz (+/- QRM)

Vi ser fram til at NRRL’s grupper/nødsambandsgrupper benytter sjansen, finner frem og aktivt bruker sine LE-kallesignaler til å delta i sambandsøvelsen og sjekke inn på påskeberedskaps-nettet!

Gi gjerne tilbakemelding om DU ønsker å delta for Trondsheimsgruppen av NRRL.

Kontakt LA1UW Bjørn

e-post: e-bremse@online.no 

En lenge etterlengtet øvelse

En lenge etterlengtet øvelse

Møtet ble åpnet med at LA9PX ønsket alle de fremmøtte hjertelig velkommen til møtet. Det var 15 stk til stede kl 18:10.

p_hpim0067_750
Slik tegner vi bilder over radio

Det ble servering av kaffe, te og kaker under møtet som vanlig. Han fortsatte med å ønske vår nødsambandsmanager, Torstein Fredriksen, hjertelig velkommen og overlot ordet til ham. Grunnet sykdom ble LA9PX forespurt av Tone om å ta referat på vegne av sekretæren.

Torstein orienterte om nødsamband og nødsambandets mysterium, prosedyrer, om Politiet, litt om feltarbeide og også om eventuelt overføring av bilder fra et skadested. Vi hadde i dag planlagt at det skulle være den første av flere sambandsøvelser fremover året.

p_SCEN17_750
Scenario 1.

Det vi skulle ta for oss var radioprosedyrer og meldingstjenester. Operatørene skulle følge en fastsatt prosedyre i samsvar ned Torsteins plan. Videre skulle det foregå en fastlagt situasjonsbeskivelse på en tenkt situasjon.

De fremmøtte ble delt opp i 4 grupper à 3-4 personer. De ble utplassert på forskjellige plasser. Vi hadde både utelag og innegrupper.

p_SCEN27_750
Scenario 2.

Det ble brukt både 70 cm og 2 m frekvenser. Lagenes oppdeling ble som følgende: LA9TK, LB9LE, LA3EPA, og LA5VMA som var innelaget (siste lag i meldingskjeden). Neste lag LA3TMA, LA3XMA, og LA2MNA, deretter LA4IC, LA1UI og LA7JBA, det siste laget var LB1WF, LA3CPA og LA1ULA som alle var utelag.

p_SCEN37_750
Scenario 3.

Som øvelsesledere var LB1BC og LA9PX. Det var en spent situasjon og stillheten tynget forsamlingen. Det scenarioet som skulle beskrives best mulig, var en tenkt ulykke med flere innslag. Denne meldingsrekken skulle da gies i flere ledd og alle skulle prøvde å gi en så detaljert beskrivelse som mulig. Det mest spennende var sluttresultatet. (Se vedlegg 1 til 4)

Når klokken var ca 18:45 kom Øystein Mhile, han skulle stå for video opptak av ”Øvelse, øvelse”, en film som skal redigeres til senere bruk. Kl 19:00 møtte Per Torbjørn også opp og deltok i øvelsen. Øvelsen startet noe famlende, men etter hvert så føyk det av gårde.

p_SCEN47_750
Scenario 4.

Etter øvelsen som varte ca 1 time, ble alle samlet i lokalene. Da gjennomgikk vi samlet øvelsen. Noen var med på en slik øvelse for første gang og fikk seg en aha opplevelse, men i sum lærte vi mye på denne øvelsen. En annen mening fra tilhørerne, var at man måtte forplikte seg og vise seriøsitet, stille sin kropp til disposisjon.

Til slutt ble den originale skissen forvist forsamlingen og den var svært nærme. Den enstemmige konklusjon, var at øvelsen var en suksess og måtte følges opp. Stemningen og engasjementet var stort og det offisielle møtet sluttet ca kl 21, de fleste fortsatte samtalene i gruppelokalet til LA2T.

Referent
Arthur
LA9PX.