Kategoriarkiv: Gruppemøter

Omtale av Gruppemøter

2001-03-13-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,10., Det var i alt møtt fram 17 personer.

Diskusjonsmøte:

LA3WAA informerte om at vår forsikringsavtale ikke dekket verken vann eller tyveri på Lialøkken. Forsikringsselskapet var på befaring på Lialøkken mandag 12. mars, og påviste en del endringer vi måtte gjøre for å kunne få omgjort vår forsikringspremie til også å gjelde tyveri. Bl.a er ikke alarmen godkjent slik den er i dag, og ytterdøren må endres så den ikke kan hengsles av på utsiden. Men vi har fått en ny avtale som innbefatter en sum på inntil 230.000, og en deadline for når alle vilkår må være oppfylt. (Heller ikke Liaåsen og Bringen var nevnt i forsikrings-avtalen, – det må vi få med.)

LA9QFA hadde innhentet tilbud fra Securitas på en pakkeløsning til godkjent alarm på Lialøkken, men dersom vi legger inn telefonlinje til lokalet, vil vi kunne bruke det alarmutstyret vi allerede har, og selve telefonlinjen med abonnement fra Telenor ville absolutt falle rimligst. Kravet for å få et slikt fritidsabonnement var at styret oppnevnte en person som kunne være ansvarlig for denne telefonlinjen.

LA3WAA sendte rundt et brev vi hadde fått fra LA7IJA i firmaet Laagen Desibel, som hadde tilbud på en rekke amatørradioutstyr. Brevet kom via LA2Ts hjemmeside.

Vi hadde også fått brev fra LA2UIA som kunne fortelle at han hadde laget en link fra Trønderavisas hjemmeside og til LA2Ts hjemmeside, samt til info om Midt-Norsk-Svensk ham-meeting i juni.

Foruten nye møbler som er kommet på plass i våre lokaler, har vi også anskaffet hagemøbler med tanke på fremtidige sammenkomster utendørs, bl.a grilling som vi skal ha siste møtet i mai. Det består av 15 stoler, to bord og en parasoll. Styret luftet ideen om å oppgradere uteområdet med noe busker eller grønt, og det ble besluttet å ta dette som en dugnad når styret hadde fått tak i noe å plante.

Det ble også besluttet å lage en grill. LC7XAT hadde et oljefat vi kunne benytte, og LA4CKA hadde muligens stativ til parafinfat som vi kunne sette dette på.

Det ble etterlyst en ljå til å slå grass rundt lokalet med, og LA9TK hadde ljå til formålet.

Det har vært ønske om en total oversikt over hva vi har av bøker og blad på LA2T. Mye er pakket bort, mye er dobbelt opp, og noe er borte. Dette er ikke en enmannsjobb, og LA8GE sa seg villig til å bistå bibliotekaren, LB6CE, med å gå gjennom alt av blader og bøker for å sette alt i system og notere hva vi har og hva vi mangler.

De fikk frie hender til å sortere bort alt som ikke er noe å samle på.

Noen ønsket også en index på hva hvert blad inneholder, men dette vil vi komme tilbake til i såfall.

Siste møtet før ferien, den 22. mai, vil vi foruten grillaften også ha en auksjon. Hensikten er først og fremst å samle medlemmene om noe som er artig, og det ble oppfordret til å samle ting til gruppen som kan auksjoneres bort. LA8GE foreslo å ta kontakt med elektriske firmaer med tanke på å få ting som var «vraket» til resirkulering, og LA5HIA skulle ta med noe «vrak» fra Autronicas resirkulerings-container.

Kl. 19,50 var det en halv times kaffepause.

Etter pausen ble LA1UIs forslag om en aktivitetskveld på repeaterkanal R6 tatt opp. Et par lignende «nett» hadde tidligere vært populære, bl.a «Trønderringen» på 80 meter, og «Pakkenettet» på 2 meter. Det ble poengtert at styring her var viktig for at ikke ting skulle flyte ut, og at ordstyreren hadde et emne eller to for å komme i gang. Flere emner ble foreslått.

Som leder i gruppen, ble LA3WAA utvalgt som ordstyrer på første aktivitetskveld torsdag den 22. mars mellom kl. 20,00 – 21,00 NT. Tor vil da informere mer om kjøreplanen framover, og vi vil også forsøke å få med ordstyrere fra andre grupper på kjøreplanen.

Det ble diskutert flittig utover, bla. a. om antenner og oppsett av antenner. LA8GE oppfordret alle til å benytte seg av NRRLs antennekomite ved problemer med oppsett av mast/antenner. Komiteen har kontakt med egen advokat som er radioamatør, og komiteen er ikke overarbeidet!

LA9QFA nevnte bl.a at han i sin tid hadde tatt kopi av den antenne-permen som forsvant for noen år siden. Denne permen kunne med fordel kopieres og oppdateres til benyttelse av gruppens medlemmer som trenger tips og råd i forbindelse med oppsett av antenne.

Styret ble oppfordret til å ta kontakt med bygningsrådet i kommunen både for å gi og få informasjon, og å bli litt mer fortrolig med den/de som tar seg av disse antennesakene i kommunen.

Det ble også drøftet en del om hvor viktig det var å gå fram på en riktig demokratisk måte med å søke om å få sette opp antenner, fremfor å «ta seg til rette». Det kom fram mange groteske eksempler på hvor skadelig det er for vår hobby at noen velger å gjøre ting «på sin egen måte». Det ble også påpekt viktigheten av å ha en lovlig oppsatt antenne dersom et uhell skulle skje…

Møtet ble avsluttet kl. 21,05.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-02-27-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19.05, og det var i alt møtt fram 17 personer.

LA3WAA etterlyste respons på listen over radioamatører i Trøndelag, som var delt ut på forrige møte. Mange hadde studert listen og blitt overrasket over antallet som ikke er medlemmer hos oss, og funnet redioamatører i sitt nærområde som de ikke visste om. Ellers intet å bemerke.

Ny liste deles ut neste medlemsmøte, og da er alle medlemmer av Trondheimsgruppen tatt bort.

LA3WAA etterlyste operatører snarest til Vintertesten helga 10-11 mars. Det var ønske om flere operatører, slik at ikke de samme ble belastet hver gang.

LA4YW ønsket innspill på om komiterapporter skulle med i årsrapporten fra gruppen som skal inn i Amatørradio. Det ble ønsket at også komiterapporter skulle flettes inn.

LA8GE opplyste at PT nå står på spranget til å åpne 70 cm bandet for kommersiell trafikk av laveffekts voice-kommunikasjon opp til 10 mW i frekvensbåndet 433,050 – 434,790 MHz. Raynold og LC7XAT mente dette trolig var en form for tonekontrollert kommunikasjon, men dog, – våre frekvenser er nå til salgs!

LA4YW mi

nnet om QSP Trøndelag for de som ennå ikke hadde fått et eksemplar. Blader ligger til avhenting i gruppens lokaler.

19,30 startet LA8CD, Johan, kveldens programpost, «Teknisk aften». Han tok for seg hvilke muligheter som finnes for å få satt opp noen enkle antenner for 12,17 og 30 meter på LA2T, uten at det skulle koste oss all verden. Det var åpent for innspill fra tilhørerne, og det ble et livlig møte med mange ideer, forslag med påfølgende diskusjoner. Bl.a ble det foreslått å ta ned satellittantennene for VHF, da ingen bruker de likevel, og så bruke masta til WARC-antenner et annet sted på tomta. Men, noen hadde visst planer om VHF-test på 2 meter…?

Det ble en halv times kaffepause, før Johan rundet av kvelden ved 21-tiden.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-02-13-Gruppemøte

Det var møtt fram 20 personer, hvorav 2 ulisensierte som ville høre LA8Y fortelle fra krigen.

Leder ønsket alle hjertelig velkommen og åpnet møtet kl 19,10 med å overrekke LA8CD en bukett blomster for sin innsats i gruppen i mange år, og for sin innsats som QSL-manager de siste 8 årene.

Alle fikk utdelt en liste over lisensierte radioamatører i distriktet, fra postnummer 7000-7563, med tanke på at hver enkelt kunne ta kontakt med personer på listen for rekruttering av medlemmer til gruppen, eller for å aktivisere «gamle medlemmer» som ikke har vært aktiv på en tid.

Andre rekrutterings muligheter ble diskutert, bl. a ble det nevnt at ungdom i utkantstrøk var lettere å få interessert i aktiviteter enn byungdom.

Det ble oppfordret til å ta kontakt med skoler, evt. sende ut et skriv til disse på forhånd for å informere om hva vi driver med og hva vi kan tilby elevene. Bl.a har Rosenborg skole og Huseby skole, samt et par skoler til i Trondheim, vedtatt at elevene skulle få mer teknisk opplæring av allmenn karakter. LA2JG, Inge Ladegård ble nevnt som en ringrev innen skoleverket som kanskje kunne ha noen ideer her.

Vitensenteret ble også nevnt som et yndet mål for å skape interesse for hobbyen. Det har tidligere vært foreslått å opprette en radiostasjon på Vitensenteret, hvor barn og unge kunne få innblikk i hobbyen vår, og evt. få prøve seg «på lufta». Ifølge reglementet har en ikke lisensiert lov til å være aktiv med en radioamatør som ansvarlig ved sin side, og dette hadde amatørene i Sverige myket godt opp på med tanke på rekruttering. Det ble foreslått å ta kontakt med LA4RN som jobber på Vitensenteret.

Hjemmesiden til LA2T kunne også gjøres mer attraktiv for å trekke til seg potensielle interesserte, ved f.eks å skape en mer interaktiv side med filmklipp, lyd, bilder etc som gir mer info om hobbyen for de uinnvidde.

Speideren ble også nevnt som rekrutteringsarena, men også de sliter med rekrutterings-problemer for tiden. Jota kunne vi gjort mer ut av, dersom vi hadde anstrengt oss mer, og vært mer utadrettet.

Leder informerte så om de saker vi hadde tatt opp på siste styremøte, og angående antenne for WARC, evt 160 meter, ble det foreslått å starte med enkle trådantenner for WARC-båndene, som var mer enn nok for å kjøre det som var hørbart.

Det ble opplyst om at LA2T hadde vunnet Telefonitesten, men tapt Fylkestesten med 2,5 QSOer.

Midt-norsk.svensk tur til Åre vil 90% sikkert bli helga fra 2. juni.

Etter en pause med kaffe og kaker, i dag gratis, eller til valgfri pris, fortsatte LA8Y, Håkon Sørby sin beretning «Kampen for å overleve, del 2».

Etter en liten oppsummering fra første delen om fengselsoppholdet i Norge, fortalte han sin historie fra han ble sendt til Tyskland i juli 1943 og havnet i konsentrasjonsleiren Natzweiler, 800 moh, hvor de ble satt til å bryte stein som skulle brukes til minnesmerker over hele Nazi-Tyskland. De forsøkte å jobbe minst mulig for ikke å brenne for mye kalorier av den lille matrasjonen de fikk, og det gikk hardt ut over de største blant dem, som fikk samme rasjon. Håkon gikk ned 10 kg første måned, 5 kilo neste måned, og så veide han seg ikke mer. Han var flink til å sno seg med å få tak i arbeid innendørs vinterstid, bl.a fikk han arbeid som dreier/sveiser og senere som mekaniker, men fra mars-august 1944 var han syk, og takket være en norsk lege, ble han på sykehuset hele tiden.

I september ble han overført til konsentrasjonsleiren «Otto Brun», som var en underleir av Dahau. Der var forholdene mye bedre, de fikk mer mat, og han klarte å få seg arbeid som radioreparatør. I jan. 1945 ble han flyttet til Dahau, og hvor han ble smittet med Flekktyfus som slo ham helt ut i en hel måned. Etter en måned rekonvalesens ble han kastet ut i arbeid igjen, ennå så svak at han måtte støttes opp. I februar hadde Røde Kors fått tillatelse til å ta med seg fanger og internerte dem i en egen overfylt leir hvor det var haugevis med lik, men de fikk mat og omsorg, fram til krigen sluttet.

Håkon viste også fram de vantene han hadde strikket mens han satt på Grini, og den regnestaven han hadde spikket med lommekniv.

Møtet sluttet 21,50.

LA4YW – Liv
Sekretær

2008-09-09-Gruppemøte

Ingar, LA4CKA var møteleder. Det var oppmøtt 13 medlemmer i Lialøkken grendehus.

1 Første post på programmet var forslag og diskusjon av tema for medlemsmøter for høsten og vinteren. Det kom fram en rekke ønsker og forslag som medlemmene ønsker at styret tar med i sesongens møteprogram. Følgende ble nevnt med forslag til temaansvarlig eller foredragsholder:

– Fjernstyring av HF stasjon; LA9QFA
– HF kjøring for tester;
– FORF foreninger; LA3XMA
– Digital nettverksmanager; LA6IM/LA5HIA
– K-3 HF rigg framvisning; LA1UI
– Riggstyring fra PC; LA1UI/LA3XMA
– Utflukt til Norkring; La4CKA/LA9QV
– Radiomuseet i Selbu; LA9SFA

2 Det ble også satt fram ønsker om at klubben skulle bli mer aktiv i tester som f eks SAC med flere.

3 Odd Arve, LA3XM, opplyste at Norkring skal avhende stasjoner for fjernsynsomformerne på ”rot” med bu, mast, strømforsyning med mer slik de står uten kompensasjon. Dette er en god anledning til å over ta luftige QTH videre bruk. En liste over stasjoner skal være tilgjengelig.

4 Det ble reist spørsmål om utstyr og inventar er tilfredsstillende forsikret. Dette ble bekreftet av flere i møtet, men saken skal likevel fremlegges på neste møte som en redegjørelse fra styret.

5 Kasserer Sverre, LA9TK, orienterte om status for gruppens ressurser og kontobeholdning. Det er per dato betalt 73 kontingenter, mens 21 har ennå ikke betalt og disse vil få purring. Det har kommet til 2 nye medlemmer.

6 Egil, LA9MB ønsker å starte morsekurs for de som ønsker dette med trening på lufta på 10 meter. Egil vil avvente et annonsert kurs fra Jan, LA8WG, for å unngå en eventuell overlapping med dette.

7 Knut Åsen, LA8NC fylte 80 år nylig. Sverre, LA9TK, har sørget for blomster på vegne av gruppen. Vi gratulerer med bursdagen!

8 Tore Hvidsten, LA7EG, er Silent Key.

LA9TK, orienterte gruppen om Tores bortgang.

9 Jan-Inge, LA5HIA, orienterte om repeaterkomiteens arbeid. Det planlegges skifte av repeater på Bringen hvor det også vil bli satt opp en link på 70 cm for oppkobling til repeateren på Liaåsen. Under samme anledning vil det bli utført dekningstester fra Bringen, Liaåsen og Oppdal. En nærmere orientering om dette kommer. Håvard, LB9RE, orienterte om utviklingen i Nord-Trøndelag basert på melding fra Namdalsgruppen og om ny 70 cm repeater på Kyrksæterøra i regi av Fosengruppen. Trondheimsgruppen vil få anledning til å benytte RV58 (R5) for en repeater på Oppdal i en prøveperiode.

10 Egil, LA9MB, ønsker hjelp til å reparere rotor for HF beam. Det var flere i møtet som kunne hjelpe til og vi får håpe at alt er i orden til vinteren setter inn.

For Trondheimsgruppen av NRRL,
Håvard, LB9RE