Kategoriarkiv: Gruppemøter

Omtale av Gruppemøter

2001-11-13-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,10. Det møtte i alt fram 18 personer.

LA3WAA opplyste om at vi hadde fått tillatelse til å sette opp en UHF-repeater på Autronica, samt en VHF-repeater på «Høyskolen». Frekvens for VHF-repeateren blir 145,600/R0, og vil stå i prøvedrift et år før endelig tillatelse gies fra PT.

LA5HIA informerte om Autronica Radioklubbs planer for bygging av den mobile repeateren på 70 cm. De var rundt 14-15 radioamatører på Autronica, men de så gjerne at de fra gruppen som evt hadde lyst til å bidra med noe i prosjektet, ble med, enten med ideer eller praktisk arbeid.

LA8GE og LB6CE har foretatt en gedigen opprydding i gruppens bibliotek, og satt opp liste over innholdet. Det ble en god del dubletter av blader etc til overs, og styret vil se på hva vi skal gjøre med overskuddet.

LA3WAA hadde vært i kontakt med lederne fra de ulike gruppene i midt-Norge med tanke på en samkjøring av forslag om postavstemning til neste GF. LA8GE og LA9MB ble utnevnt som gruppens representanter, og de vil sammen med de øvrige gruppers representanter legge fram et forslag i god tid før fristen til GF på vårparten.

LA4CKA hadde forsøkt å komme i kontakt med LA6JJA for nærmere avtale ang. trafohytta vi fikk tilbud om. LA1UI lovte å kontakte ham for nærmere avtale ettersom de hadde hatt litt kontakt fra før.

LA3WAA spurte hvordan saken lå an med å få opp en APRS-node på Liaåsen, og LA1UI mente at repeaterkomiteen hadde det nødvendige utstyret til dette. De skulle ta opp saken på førstkommende Repeaterkomitemøte.

LA9IY opplyste at det nå var mulig å skaffe små kort, Tiny Track, som helt erstattet en TNC på APRS. Dermed vil det være enkelt å komme i gang med APRS for de som ønsker å vre mobil på APRS.

LA9QFA nevnte at en radioamatør i byen kunne gi 15% rabatt på GPS ved større bestilling, og han nevnte også at det nå var mulig å kjøpe komplett værstasjon til APRS fra USA for 70-80 US$.

LA3WAA etterlyste operatører i Telefonitesten, og LA3WAA, LA4CKA og LA6PGA meldte seg, mens et par var mer usikre der og da. Det skulle kjøres med to stasjoner parallellt, med en koordinator i midten.

Kaffepause ca 20 minutter…

LA1NC hadde ryddet i kjelleren og tatt med seg to bæreposer med diverse «smått og godt» til de som ville ha.

referatLA3WAA orienterte litt om at styret hadde vært i kontakt med medlemmer av Teknisk Repater Klubb med tanke på et nærmere samarbeid. Styret skulle ha et nytt møte med lederen for TRK, LC8FAT, onsdag, 14. nov.

Medlemsmøtet ble avsluttet ca. kl. 21,00.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-10-23-Gruppemøte

Nestleder, LA4CKA, åpnet møtet 19,10. Det møtte i alt fram 16 personer.

LA4CKA leste opp takkekort for oppmerksomheten i forbindelse med Arne Bostad, LA5GDs bortgang.

LA4YW leste opp brev fra HQ med forslag om at gruppene i Trøndelag skulle gå sammen om et forslag til ny avstemming som skal fremlegges på neste Generalforsamling i NRRL. De tilstedeværende var enige om at vi burde være positive til forslaget, og at leder, LA3WAA, kontakter de øvrige gruppene i distriktet med tanke på et samarbeid om dette. LA8GE foreslo at hver gruppe utnevnte hver sin representant som kunne komme sammen om et forslag.

LA8GE hadde registrert unødig mye uidentifiserte åpninger av repeaterne de siste månedene, og oppfordret de som evt kunne ha en mistanke om hvem som lå bak om å ta kontakt med vedkommende. En påminnelse på QST-trøndelag ville også være på sin plass.

LA1UI orienterte om forsøkene med PC-Flexnet på Liaåsen som også denne gangen slo seg vrangt. De ville nå forsøke med en annen PC.

LA9MB opplyste at neste lisensprøve går av stabelen den 22. november kl. 1700 på Lialøkken. Påmelding var ønsket snarest.

LA4YW etterlyste PC-ansvarlig på LA2T og Sverre Aune ytet ønske om å påta seg oppgaven.

LA1UI refererte til samtale med LA6JJA som tilbød oss ei trafohytte gratis på 1,5 x 1,3 meter og 2 meter høy. Den hadde solid tak og sidevegger som kunne fjernes eller felles ned. Hytta hadde ingen isolering eller gulv, men egnet seg godt til et repeater/node-QTH eller lignende med litt modifikasjon. LA6JJA avventer svar.

Post på programmet var Dxing og Contest ved LA4YW og LA3WAA. LA3WAA ble forhindret, noe som førte til at det ble snakket mest om contest.

Møtet ble avsluttet kl. 21,00.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-10-09-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,10 , og ønsket spesielt LA5QKA fra Søre Sunnmøregruppen velkommen til møtet. Det møtte i alt fram 20 personer.

LA3WAA la fram følgende saker:

Orientering om ny 70 cm repeater: Radioamatørene på Autronica har tilbudt å bygge en mobil 70cm repeater til Trondheimsgruppen gratis, til bruk lokalt, og mobilt under sambandsøvelser, i nød- og katastrofesamband etc. Styret har tidligere gått imot repeaterkomiteens forslag om ny 70 cm repeater da vi allerede har en bra lokalrepeater på 70cm i Trondheim. Men ettersom dette vil bli en repeater som vi kan nyttiggjøre oss av under samband, nød- og katastrofe-samband, har vi ikke råd til å takke nei.

LA1UI kommenterte at 70-cm repeater hadde vært planlagt lenge, og at han ikke hadde oppfattet styret som negativ til de planene, men LA4YW refererte til det ekstraordinære styremøtet hvor repeaterkomiteen var innkalt. Der gikk styret imot, da de ikke hadde kjennskap til nye planer.

Komiteer: Noen av våre komiteer fungerer dårlig eller ikke i det hele tatt. Samtlige komiteer ble gjennomgått, og følgende endringer ble gjort: QSL/diplomkomiteen og. Satelittkomiteen nedlegges. I stedet opprettes to nye komiteer.

1. Stasjonskomite. Denne komiteen skal være ledet av stasjonssjefen, og ha ansvar for alt radioutstyr (HF/VHF/UHF) etc med antenner på LA2T Komiteen består nå av LA4IC, LA4CKA og LA8CD.

2. HF-komite. LA4CKA foreslo denne komiteen som skal ha ansvar for å bygge opp et aktivt miljø av HF-interesserte i gruppen og å aktivisere LA2T mest mulig på lufta i alle sammenhenger inkludert tester. Komiteen består nå av LA4CKA leder, LA4IC, LA6BKA, LA6CKA og LA7JBA.

I tillegg til disse endringene, trakk LA8CD seg fra repeaterkomiteen, og LC1KBT stepper inn i hans sted.

Vi vil også etterlyse en PC-ansvarlig som kan sørge for å oppdatere gruppens PC-utstyr, evt påse at programvare, hardware etc fungerer som det skal til enhver tid. Det var enighet om at vi trengte flere PCer på LA2T, og LC7XAT var villig til å bistå dette arbeidet, men ikke som ansvarlig. PC-ansvarlig vil bli etterlyst, bl.a på QST.

LA9MB etterlyste QSL for Lighthouse Weekenden til Munkholmen. Loggen vil bli lagt inn på data og stickers skrives ut på våre nye QSL.

Det ble også etterlyst et stempel for å stemple baksiden av QSL-kortene med rubrukk til å skrive i.

Kveldens post var «Teknisk kvarter» med LA8CD, Johan. Han tok opp et gammelt tema angående problemer som man må være obs på ved tilpassing av coax lengder etc.

Møtet ble avsluttet kl. 20,55.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-09-25-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,10., Det var i alt møtt fram 19 personer.

LA3WAA åpnet med den triste nyheten om LA5GD, Arne Bostads bortgang, og det ble markert med 1 minutts stillhet.

LA6HF hadde skrevet en minneomtale om LA5GD til Adresseavisa, og han skulle også skrive en Silent Key-omtale til Amatørradio.

Vi har fått forespørsel fra speiderne i Orkdal om å være med på Jota 20-21. oktober. LA3WAA, LA4CKA og LA4YW sa seg villige til å være operatører under arrangementet, og tar kontakt med ansvarlig speiderleder om dette.

LA3WAA informerte om hvor langt vi var kommet med den omtalte BCI-kofferten. LA9MB tilbød oss noe ferritt. LA4IC og LA9TK er satt på saken.

LA3WAA orienterte også om forsøket på å sette i gang kurs til amatørradio lisens. Etter kunngjøring i Adresseavisa møtte det kun opp en deltager til kurset, som da ble avlyst pga for liten deltagelse.

Det ble kaffepause fra 19,20 – 1945.

Etter pausen tok LA9QFA – Knut oss med inn i en helt ny verden da han kåserte om den nye digitale moden APRS. Knut hadde forberedt seg godt med «lysbilde-show» fra PC via storskjerm, og han demonstrerte også APRS i praksis gjennom små filmklipp som han hadde lagret over aktiviteten, både her og i Oslo hvor det er rundt 20-25 stasjoner i gang daglig. Responsen fra tilhørerne var stor, så kanskje det snart blir flere å høre på APRS i Trondheim?

Møtet ble forkortet pga Rosenborgs fotballkamp mot Juventus.

Møtet ble avsluttet kl. 20,45.

LA4YW – Liv
Sekretær

På besøk i Rustkammeret

ban-rust

Hjemmefrontmuseet

Medlemsmøtet tirsdag 11. September 2001, skulle holdes i form av en omvisning på Rustkammeret med sin utstilling av norsk militær historie med LA9MB som vert.

Noen timer før omvisningen skulle begynne, viste de ulike TV-kanalene de uvirkelig hendelsene fra terror-bombingen i USA. Flyene raste gang etter gang inn i skyskrapere, folk kastet seg i desperasjon ut fra skyskraperne til sin sikkre død, gru og menneskelig tragedie ble vist kontinuerlig, og stadig nye meldinger strømmet inn. USA var i krig som det sto med “krigstyper “ på TV-bildene fra CNN. Fortsett å lese På besøk i Rustkammeret