Kategoriarkiv: Dugnader

Diverse dugnadsarbeid i gruppen

Videre byggearbeid

Siden siste oppdatering har det vært gjort ytterligere arbeid på taket på de nye brakkene. Det er lagt på takpapp for å være sikker på at det ikke slipper inn vann, noe de siste nedbørsmengdene har vist oss at det nå ikke gjør.

095
Skisse 1: De rosa feltene viser de nye brakkene slik de ble plassert i forhold til resten av huset.

Vi har laget ei lita grovskisse over hvordan de nye brakkene er plassert, slik at det blir lettere å forstå hva som videre er gjort.

Som det vises på tegningen ble det et glipp mellom stua og de nye brakkene som måtte bygges igjen med gulv, vegg og tak. Dette glippet er nå bygd igjen, og veggene mellom stua og brakke 2 del 1 er fjernet, slik at stua nå er nesten dobbelt så stor.

096
Skisse 2: Slik ser planene ut for øyeblikket. Tiden får vise hva det blir til slutt.

Mellom brakke 1 og brakke 2 del 2 er veggen fjernet slik at dette nå er et eneste stort, langt rom. Her er det planlagt å dele av mellom kjøkken og HF-shack nr 2, se skisse 2.

En utvidet byggekomite hadde møte om tirsdag og drøftet planene for den videre utbyggingen. Det var også mange skuelystne, både av unge og gamle som hadde sine ideer om fiffige løsninger.

Det har vært diskutert fram og tilbake om hvordan det ferdige resultatet skal bli, og vi tar her med ei ny skisse over de reviderte planene. Her er kjøkkenet foreslått oppe til venstre og gitt mer plass med tanke på f.eks overnatting ved ulike aktiviteter som tester etc, samt for plass til andre aktiviteter som krever litt benkeplass.

Byggekomiteen planlegger. Rundt bordet sitter LA9TK, LA3WAA, LB9RE, LA5HMA, LA3XMA og LA4IC.
Byggekomiteen planlegger. Rundt bordet sitter LA9TK, LA3WAA, LB9RE, LA5HMA, LA3XMA og LA4IC.

Hvordan det endelige resultatet blir, er vel noe opp til brakkenes beskaffenhet og utforming. Vi må jo ha noen støttepillarer stående igjen for å holde taket oppe, og ikke minst, det koster penger å bygge om. Materialer koster som kjent mange penger, og dem vil det gå med en betydelig del av.

Men slik det ser ut nede på LA2T nå, for dem som evner å se gjennom alt rotet, så blir det utrolig god plass, mulighetene er mange, og man kan bare drømme seg bort om hvordan ting kan bli når alle ting er på plass.

Taktekking

081
Taket må bli tett. Her er LA3XMA, LA3RLA og LA3WAA i gang med å tette glippet mellom to brakker med smelta tjære.

Etter at brakkene var vel på plass, hastet det med å få tettet taket slik at vi kunne konsentrere oss om det innvendige arbeidet. Det ble samlet et gjeng som dro ned på fredagen for å tette glippet mellom brakkene, spesielt de som var sagd i to. Det ble lagt på vanntett duk og beslag, og fylt over med smelta tjære, men det regnet såpass at de ikke fikk alt tett.

092
LA3XMA og LA3WAA skrur ut og fjerner vinduet mellom brakke 1 og den lille avsagde brakkebiten.

Problemet er at det er en liten nivåforskjell på to brakker, og den ene heller litt nedover inn mot den andre. Dermed samler det seg en liten dam med vann midt på taket, og da MÅ det være helt tett. Så lørdagen var det på’n igjen for å få tettet resten.

Tjæren ble smelta med blåselampe i en beholder og tømt utover skjøten og smurt utover, evt smelta litt med flammen utover taket. Det så ganske skummelt ut for en ufaglært, men tro det eller ei, det tok ikke fyr 🙂

091
Her strammes adsl-kabelen opp igjen. Den måtte slakkes for å gi kranbilen plass. LA3RLA.

Etter at taket var tett, beveget arbeidslaget seg innendørs hvor de tok ut et vindu mellom to av brakkene, kappet bort veggen under og reiv bort veggen på ene siden slik at det ble åpent mellom de to brakkene. Tidligere måtte de krype gjennom vinduet når de skulle fra den ene brakken til den andre. Det som da slo oss, var hvor stort alt virket, så her kommer det til å bli god plass!

Til slutt ble det rydda opp litt etter de siste dagenes aktiviteter, kabler ble hengt på plass og endel utstyr ble pakket bort, før alle snudde nesen hjemover for en velfortjent hvil.

Nye brakker på plass

Dropin tirsdag 21. september ble en spennende, slitsom og usedvanlig våt dag for mange av gruppens medlemmer. Klokken 17:00 kom kranbilen som skulle frakte ned brakkene for oss og løfte dem over taket og på plass.

052
Det møtte mange arbeidsomme og skuelystne opp i plaskregnet for å beskue de nye brakkene som ble heist på plass.

Været var sånn noenlunde bra fram til klokken nærmet seg fem, men så startet regnet. Det ble meldt om flomfare på nyhetene, og vi skjønte snart at det nok var riktig bedømt, for regnet høljet ned konstant hele kvelden. Likevel dukket det opp 18 arbeidsvillige og skuelystne som slett ikke var redde for å bli våte.

Brakkene ble fraktet ned av en lastebil som igrunnen var et lite under i seg selv. Det var masse fine finesser med den, foruten at den hadde ei kran som kunne løfte brakkene over huset.

Arbeidet med å få over første brakke gikk greit, og den ble plassert ytterst på jernbaneskinnene som måtte tilpasses noe, og kranføreren manøvrerte den på plass med stor presisjon.

061
Her er fotografen, LA3RLA i aksjon under vanskelige forhold.

Den andre brakken derimot var mer arbeidsom da den skulle deles i to. Det ble lagt ut noen sviller som den ble satt på, det ble målt opp og streket av for hvor den skulle deles, og så ble den rett og slett sagd i to deler med ei motorsag. Og pent ble det og.

Den første biten av brakka ble heist over og plassert i enden av den første, altså rett foran vinduet til shacken. Den andre ble plassert i kroken inn mot stua. Og tro det eller ei, – alt passet slik det skulle.

Da er det bare å se å få tak over det hele, slik at vi kan få begynne å jobbe litt med innvendige arbeider utover vinteren.

Dugnad på LA2T

Lørdag var det duket for dugnad i bakgården på LA2T. Kvelden før var det kommet 6 kubikk med grus som skulle brukes til å planere ut på baksiden slik at jernbanesvillene som konstruksjonen skal hvile på ligger støtt og i vater overalt.

Slik er lokalene på LA2T planlagt  å se ut inni. Det skraverte  feltet er nybygg, resten er det  vi har i dag.
Slik er lokalene på LA2T planlagt å se ut inni. Det skraverte feltet er nybygg, resten er det vi har i dag.

Jernbaneskinnene som skulle brukes til å stive av underlaget med, ble bragt til gruppen torsdagen, og det var ingen enkel oppgave. Det viste seg at de var altfor lange å frakte med seg, så det ble å spore opp en skjærebrebrenner på stedet for å få dem kappet i passe lengder. Lette var de heller ikke, den ene veide godt over 400 kg.

Lørdagen møtte det opp en ivrig og arbeidsom gjeng som kjørte grus, planerte ut bakgården og tilpasset jernbanesvillene i passe høyde til å plassere de nye brakkene på. Det var mange tunge tak og et nitidig arbeid å få alt i passe høyde med «muren» på brakkene vi har i dag. Svillene var tunge og uhandterlige, men etter mer enn ni timers arbeid, og en innlagt spisepause, var alt på plass.

Den tyngste oppgaven var å få en over 400kg jernbaneskinne på plass. Her går LA3XMA, LB9RE, LA3WAA og LA4IC i "firspann."
Den tyngste oppgaven var å få en over 400kg jernbaneskinne på plass. Her går LA3XMA, LB9RE, LA3WAA og LA4IC i «firspann.»

Å få en over 400 kg jernbaneskinne på plass, viste seg å være nesten umulig i utgangspunktet. Det ble forsøkt å dra den med en talje, men den var for dårlig. Det ble skaffet til veie en kraftigere sak, men det tok slik tid at man fant ut at rå makt måtte til. Fire stykker stilte opp i «firspann» foran en bjelke med tau festet i skinnen, og det var på hengende håret at de måtte gi opp. Men, litt om litt løsnet det og da gikk det over stokk og stein. Den andre skinna var lettere, og ergo enklere å dra i stilling.

Slik ståa er nå, trengs det kun å fjerne noen antenner på taket, samt endel coax kabler o.l før de nye brakkene kan løftes over huset og plasseres på baksiden. Er vi heldige, kan det allerede skje på tirsdag.

Arbeidet er igang…

022
Her er jernbanesvillene som skal bli «sokkel» under brakkene…

Omsider er arbeidet med å utvide gruppelokalene på LA2T igang. Startskuddet gikk onsdag 15. september kl 10:00 hvor panelet på to av veggene på baksiden ble plukket av for å kunne plassere nye brakker inntil de gamle. Neste dag ble den siste av de tre veggebe strippet for klenning, men enda gjenstår endel før nye brakker kan heises på plass, og LA4IC Wilhelm trenger sårt flere arbeidere.

Det jobbes nå febrilsk hver dag, og lørdag blir det dugnad for å planere ut bakgården med grus, legge ut jernebanesviller som de nye brakkene skal hvile på og få disse i riktig høyde og i vater. På toppen av svillene skal det legges 2×10 meter med jenbaneskinner for å stive av underlaget, og så kan brakkene heises over huset, deles opp i passe biter og plasseres slik de skal stå.

Det er ingen liten oppgave som ligger foran oss, men poenget nå er å få brakkene på plass og under tak. Så kan vi bruke vinteren til å jobbe med det innvendige snekkerarbeidet og innredning.

Når nye brakker er på plass, vil gruppelokalene bli nesten fordoblet i størrelse og bli på ca 100m2 tilsammen. Da vil stua bli større, vi får to like store shacker, kjøkken, verksted og lagerplass. Men for å få dette til trenges det noen som kan ta i et tak. Arbeidet er igang, og det er bare å melde seg hos Wilhelm eller ta en tur innom Lialøkken. Det er mange små og store oppgaver som må gjøres, og jo flere vi er jo triveligere blir arbeidet også.