Alle innlegg av LA2T

2008-09-09-Gruppemøte

Ingar, LA4CKA var møteleder. Det var oppmøtt 13 medlemmer i Lialøkken grendehus.

1 Første post på programmet var forslag og diskusjon av tema for medlemsmøter for høsten og vinteren. Det kom fram en rekke ønsker og forslag som medlemmene ønsker at styret tar med i sesongens møteprogram. Følgende ble nevnt med forslag til temaansvarlig eller foredragsholder:

– Fjernstyring av HF stasjon; LA9QFA
– HF kjøring for tester;
– FORF foreninger; LA3XMA
– Digital nettverksmanager; LA6IM/LA5HIA
– K-3 HF rigg framvisning; LA1UI
– Riggstyring fra PC; LA1UI/LA3XMA
– Utflukt til Norkring; La4CKA/LA9QV
– Radiomuseet i Selbu; LA9SFA

2 Det ble også satt fram ønsker om at klubben skulle bli mer aktiv i tester som f eks SAC med flere.

3 Odd Arve, LA3XM, opplyste at Norkring skal avhende stasjoner for fjernsynsomformerne på ”rot” med bu, mast, strømforsyning med mer slik de står uten kompensasjon. Dette er en god anledning til å over ta luftige QTH videre bruk. En liste over stasjoner skal være tilgjengelig.

4 Det ble reist spørsmål om utstyr og inventar er tilfredsstillende forsikret. Dette ble bekreftet av flere i møtet, men saken skal likevel fremlegges på neste møte som en redegjørelse fra styret.

5 Kasserer Sverre, LA9TK, orienterte om status for gruppens ressurser og kontobeholdning. Det er per dato betalt 73 kontingenter, mens 21 har ennå ikke betalt og disse vil få purring. Det har kommet til 2 nye medlemmer.

6 Egil, LA9MB ønsker å starte morsekurs for de som ønsker dette med trening på lufta på 10 meter. Egil vil avvente et annonsert kurs fra Jan, LA8WG, for å unngå en eventuell overlapping med dette.

7 Knut Åsen, LA8NC fylte 80 år nylig. Sverre, LA9TK, har sørget for blomster på vegne av gruppen. Vi gratulerer med bursdagen!

8 Tore Hvidsten, LA7EG, er Silent Key.

LA9TK, orienterte gruppen om Tores bortgang.

9 Jan-Inge, LA5HIA, orienterte om repeaterkomiteens arbeid. Det planlegges skifte av repeater på Bringen hvor det også vil bli satt opp en link på 70 cm for oppkobling til repeateren på Liaåsen. Under samme anledning vil det bli utført dekningstester fra Bringen, Liaåsen og Oppdal. En nærmere orientering om dette kommer. Håvard, LB9RE, orienterte om utviklingen i Nord-Trøndelag basert på melding fra Namdalsgruppen og om ny 70 cm repeater på Kyrksæterøra i regi av Fosengruppen. Trondheimsgruppen vil få anledning til å benytte RV58 (R5) for en repeater på Oppdal i en prøveperiode.

10 Egil, LA9MB, ønsker hjelp til å reparere rotor for HF beam. Det var flere i møtet som kunne hjelpe til og vi får håpe at alt er i orden til vinteren setter inn.

For Trondheimsgruppen av NRRL,
Håvard, LB9RE

60-års jubileum

Trondheimsgruppen av NRRL 60 år!

 

Skylark B – Minneplakett i Bymarka

Skylark-B_Plakett-Bymarka
Paketten som ble avduket til minne om de radio-operatørene som opererte fra dette stedet under «2.dre Verdenskrig».

I forbindelse med 50-årsmarkeringen siden 2. verdenskrigs slutt, ble det i 1995 klart at også Trondheimsgruppen av NRRL ville være med å markere dette. Radioamatørene deltok aktivt under krigen i mange sammenhenger, slik var det også i Trøndelag. Gruppen besluttet derfor å hedre noen av disse ved å utplassere en minneplakett på et av de steder som ble brukt som QTH for denne ‘illegale’ virksomheten – i vårt nærområde.

Skylark-B_Haakon-Soerbye-LA8Y
LA8Y – Håkon Sørbye under den offisielle avdukingen av Minneplaketten i Bymarka.

Det skulle ta lang tid fra beslutningen ble tatt – til selve avdukingen kunne finne sted, men lørdag 26. september 1998 var den store dagen kommet. LA8Y, Haakon foretok den høytidelige handlingen på stedet i Bymarka hvor ‘Skylark B’ hadde holdt til og sendt sine meldinger til England fra januar 1941 og fremover til arrestasjonene høsten 1941.
Plaketten har fått en fin utforming og gir opplysning om hva som skjedde på det aktuelle stedet.

Skylark-B-i-Adresseavisa-26-09-1998
Klipp fra Adresseavisa 26. sep. 1998.

De som var telegrafister i Skylark B, var radioamatørene LA8Y Haakon Sørbye, LA1GA Bjørn Rørholt samt 3 fra Televerket, Einar Johansen, Bård G Hjelde og Olav Skeie, alle med tilknytning til NTH.

For å finne fram til stedet der plaketten står boltet fast til fjellet, har vi notert lokasjonen til å være N 63 grader 25 min 56.8 sek, Ø 10 grader 14 min 23.4 sek.

Se forøvrig Turen til SKYLARK B.