Alle innlegg av LA2T

2002-08-27-Gruppemøte

LA3WAA åpnet møtet kl 19.05, og det var 12 frammøtte på møtet.

QSP-Trøndelag nr 2-2002 ble delt ut, og LA3WAA takket LA4YW for arbeidet med bladet, samt LB9RE som hadde tatt kopieringsarbeidet. Bladet var fyldig, og kvaliteten var langt bedre enn forrige gang.

LA3WAA opplyste at det var satt opp ny kjøreliste for QST på søndagene, og at LC2NCT, Alex, snart vil debutere som ny operatør.

LA4CKA orienterte om Fieldday den 7.-8. september, og at han ville ha respons fra alle interesserte innen søndag 1. september om noen ville være med. Minimumskravet er 3 operatører, men håpet var langt mer. Det er planlagt tur til en parkeringsplass like før Jøldalshytta, men kunne endres etter ønske. Ingar hadde hytte 25 minutters vei unna, og stilte sin hytte til isposisjon for overnatting. Det ville bli rigget opp et telt på stedet, og forhåpentligvis ville man få kontakt med noen forbipasserende, da det vanligvis var mye folk i området.

Nytt kurs til radioamatørlisens starter 12. september, og det ble diskutert muligheter for å få dette annonsert til potensielle interesserte.

LB1BC ønsket seg et oppslag han kunne henge opp i seilerklubben, da han mente mange der hadde et potensielt behov for bedre radiokommunikasjon enn per i dag.

LA4YW skulle lage et oppslag og sende per mail.

Det ble servert kaffe og kaker, og møtet sluttet kl. 21.15.

LA4YW – Liv
sekretær

2002-08-13-Gruppemøte

Tirsdag den 13. august var første medlemsmøte i Trondheimsgruppen etter sommerferien hvor ialt 13 stk. var møtt fram. LB9RE ledet møtet i lederens fravær.

Møter framover:

LB9RE Tok opp møteaktiviteten utover høsten, og problemene med å skaffe gode poster til møtene. Det ble diskutert muligheten av å kutte ned på antall møter per måned til en gang per måned, men interessen gikk mer i å beholde aktiviteten som i dag, men heller veksle mellom annethvert møte med temamøter, og de mellomliggende med saker fra styret eller medlemmene. LB1BC hadde et forslag om å besøke AMK-sentralen i Østersund som vil bli tatt opp senere.

Fieldday 7.-8. september: LA4CKA foreslo at vi skulle legge årets fieldday til en stor parkeringsplass like før man kommer til Jøldalshytta. Der er det jevnt over mye folk, slik at vi kan reklamere litt for hva vi holder på med, og kanskje sanke noen ekstra poeng. LA4CKA ville påta seg å samle de som var interessert i å være med på opplegget.

Aktiviteter utenom tirsdagene: Styret diskuterte før sommerferien mulighetene for å starte med aktiviteter utenom tirsdagene. Tanken var å starte byggekvelder eller opplæring i ulike perfeksjoner innen hobbyen. LB9RE har jo sørget for en ny shack på LA2T hvor vi har tenkt å legge vekt på VHF og digitale moder, og det er allerede bestilt bygging av kabler/modem for verføring av signaler mellom TX/RX og lydkort for de ulike digitale noder, samt operasjonskurs for de som er nylisensierte. Ideen ble godt mottatt på møtet.

Økonomi: LA9TK tok en rask gjennomgang av økonomien, og konklusjonen er at vi har godt med midler, ca 15.000 kr ved årets utløp. Men det er ytret ønske om kjøp av ny transceiver, bl.a, så for å sikre at pengene går til nyttige formål og ikke renner ut i sanden, forslo LB9RE å sette av en sum penger i et fond til slike formål. Ideen ble godt mottatt, og styret vil sette opp statutter for et slikt fond.

Det ble også diskutert ulike muligheter for å skaffe penger til dette fondet, slik at vi kan realisere flere planer framover. Det kom flere forslag som f.eks. auksjon og lotteri.

Kurs: LB9RE sa ja til å kjøre et nytt 5-ukers kurs i høst med start 12. september. nnonse vil bli lagt ut på LA2Ts hjemmeside.

Repeaterkomiteen: LB9RE orienterte om arbeidet i Repeaterkomiteen den siste tiden, bl.a om turen til Ruten og arbeidet som ble gjort der. Filterne ble justert uten at man ble helt fornøyd, og mottaker ble stilt litt snillere på S-meter rapportgivingen, – litt riktigere kanskje.På Liaåsen hadde 70-cm linken til SM funket dårlig, og på Hummelfjell skulle det inn en skilletrafo. Det er også planer om en repeater sør for Trondheim, hvor ialt 4 siter er aktuelle å forsøke i Oppdal-området. Mye av utsyret er allerede klart, og det vil bli satt ned en byggegruppe som kan jobbe med den saken. Repeaterkomiteen savnet en reserverepeater på 2m som de evt. kunne ta med seg som testrepeater ved behov. Ellers ble det nevnt at R0 ikke var helt frisk. Repeaterkomiteen skulle på tur til Bringen den 31. august, og interesserte var hjertelig velkommen til å bli med.

Eget domene: LA2T har kjøpt eget domene på internet og flyttet sidene fra qsl.net til en raskere server i Norge. LC2NCT er blitt co-webmanager for LA2Ts hjemmesider, og sidene er oppdatert og omorganisert en del.

Leieborere på Ruten: LB9RE spurte forsamlingen om hvordan de stilte seg til flere ”leieboere” på Ruten. Vi har fått en ny forespørsel om leie av plass der oppe, og forsamlingen mente det var helt OK dersom det gav oss penger i kassa og at det ellers ikke ville lage komplikasjoner for oss i form av interference etc.

LA4YW – Liv
sekretær

2002-05-14-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,10. Det møtte i alt fram 14 personer.

LA3WAA opplyste om at Repeaterkomiteen hadde fått ny leder, LB9RE Håvard. Dessverre valgt avtroppende leder i Repeaterkomiteen å legge seg på en konfliktlinje, noe som har ført til noen uheldige reaksjoner, men håpet er at det vil få minimal effekt på det videre arbeidet i gruppen. LB9RE skulle sørge for å få laget et låsbart skap på LA2T hvor alt utstyr tilhørende Repeaterkomiteen og sambandskomiteen kan oppbevares.

LA8GE hadde bedt om avløsning som BBS-sysop på LA2T BBS, og LB9PE Jens, ble utpekt til ny sysop. Det ville likevel ta noe tid før skiftet var endelig, da gruppen må klargjøre utstyr for dette formålet, og forløpig manglet vi alt utstyr som ex-repeaterkomiteleder satt på. LA8GE lovet å hjelpe oss med å legge over filer fra ”gammel” til ”ny” BBS og få den operativ.

LA3WAA hadde fått telefon fra formannen i valgkomiteen for NRRLs Generalforsamling med forespørsel om å stille som kandidat i valgkomiteen til GF, og han hadde etter press sagt ja. Valget vil foregå under NRRL-dagene i august.

LA4CKA hadde alle planene i orden for kommende grillaften den 11. juni, og infor ville bli sendt rundt med innbydelse til alle som kunne være interessert i å komme.

LA8CD hadde laget oversikt over tunings-settinger på HF-rigen for dem som skulle kjøre sambandstest. Skjemaet ligger i hyllen på veggen ved siden av rigen.

LB9RE påtok seg ansvaret for rydding og oppussing av den nye VHF-shacken på LA2T, og det ble satt av neste dropin til rydding. LA4IC fikk beskjed om å bestille ny 2m/70 cm antenne til BBSen.

Det ble servert kaffe og kaker, og etterpå fikk vi et meget interessant fordrag om Nød- og katastrofeberedskapen i Norge kontra våre naboland, og litt om hvordan den funker spesielt innenfor brannvesenet som er LB1BC sitt område. LB1BC hadde forberedt seg godt, og hadde mye interessant å fortelle.

Foredraget vil bli fulgt opp med besøk på sentralen for Trondheim Brannstasjon den 28. mai kl. 18.30.

Hampraten gikk så utover til vi rundet av ved 21.00-tiden.

LA4YW – Liv
Sekretær

2002-04-23-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,10. Det møtte i alt fram 16 personer.

LA3WAA opplyste at vi hadde måttet avlyse Midtsvensk-Midtnorsk hamtreff pga hotellstreiken, og at vi ville bestemme en ny dato igjen etter sommerferien.

LA9MB Orienterte om at det var ønskelig med flere operatører til å kjøre sambandstesten på søndager. Det var også ønske om en utvidet operasjon hvor man kunne få testet de aktuelle frekvensene også på kveldstid, og Egil ville sende ut et forslag om de tirsdager vi har dropin på LA2T, fra kl. 1900-2000. Hittil har følgende kjørt sambandstest: LA9MB, LA3WAA, LA4CKA, LA4IC og LA8GE. Følgende meldte seg som operatører framover: LA1UI, LA8CD, LB9PE, LA9QV og LA9PGA.

Det ble servert kaffe og kaker, og etterpå fikk vi et meget interessant fordrag om Gyro-kompass ved LA8CD, som også hadde med seg plansjer, ei gyrokule samt et komplett gyro-kompass som demonstrasjon.

Hampraten gikk så utover til vi rundet av ved 21.00-tiden.

LA4YW – Liv
Sekretær

2002-04-09-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,10. Det møtte i alt fram 15 personer.

LA3WAA opplyste at posten på møtet hadde sviktet denne gangen p.g.a. uforutsette ting, men spurte i stedet medlemmene om synspunkter på hvordan vi kunne gjøre miljøet i gruppen triveligere for alle. Han nevnte at det var kommet fram synspunkter i den senere tiden som viste at Trondheimsgruppen var lite populær blant de øvrige gruppene i regionen, og ville gjerne lufte mulige tiltak, også med tanke på å beholde de nye medlemmene som kommer til etterhvert.

Denne problematikken var ikke ny for de fleste, og flere mente at mange var mer oppmerksom på problemet nå enn før, men at vi hele tiden måtte jobbe for å bli ennå flinkere til å ta oss av nye i gruppen. Noen påpekte generasjonskløften i gruppen, som slett ikke blir noe bedre av at generasjonen 40-50-åringer nesten ikke er å se på møtene.

Tidene er også svært forandret fra de eldste var unge og fram til i dag. Dagens unge er kanskje mer sårbare og mangler mye av den respekten de eldre var oppfostret med, samt at de eldre er blitt for gamle til å ”lære nye kunster” på linje med den yngre generasjonen.

Alle var enige i at vi burde forsøke å være overbærende med hverandre både unge og gamle, og at man var litt mer forsiktige i sin ordbruk overfor nye amatører, og tok dem mer under sine beskyttende vinger. Det ble foreslått å ta opp en gammel ide, med å utnevne en form for ”faddere” overfor nye amatører i gruppen, slik at de nye hadde en fast person å gå til når det var noe han/hun lurte på eller ville ha hjelp til, samtidig som ”fadderen” kunne veilede og hjelpe der det var behov for det.

Vi måtte også bli flinkere til å finne ut hva nye amatører var interessert i, – kanskje var de mer opptatt av opplevelser enn av faglige ting?

LA9MB opplyste om at det var påmeldt 16 stk til lisensprøven den 4. Juni, men han savnet mange av kursdeltakerne i gruppen.

LB9RE kunne opplyse at alle hadde fått brev angående påmelding, og var purret til å melde seg på omgående. Kurset gikk for øvrig fint, og det ble delt ut 30 nye øvingsoppgaver til elevene hver gang.

Post på neste gruppemøte vil bli LA8CD som skal fortelle litt om gyro.

Det ble servert kaffe og kaker, og hampraten gikk heftig utover til vi rundet av ved 21.00-tiden.

LA4YW – Liv
Sekretær