Alle innlegg av LA2T

2002-11-12-Gruppemøte

LA3WAA åpnet møtet kl 19.15, etter at de 15 fremmøtte hadde forsynt seg med kake og kaffe.

LA8CD skulle hatt hovedposten på møtet, men hadde måttet avlyse det hele pga formsvikt, men posten ble utsatt til neste møte i stedet.

LA3WAA tok istedet opp noen saker som var kommet på de siste dagene.

Echolinnk:

Tor hadde fått to brev i forbindelse med LC2TCT’s eksperimenter med Echolink på 145.250 via Internet, et fra LA9QV som hadde hadde hatt problemer med innslag og var i tvil om det vi holdt på med på 145.250 var lovlig.

Det andre brevet var fra LA7FW som tydligvis hadde hørt om problemene med innslag, og foreslo at NRRL eller P&T måtte bestemme en frekvens for dette formålet da 145.250 MHz var uegnet.

Det ble endel diskusjon på dette. Tor hadde for sikkerhets skyld vært i kontakt med P&T for å få bekrefte lovligheten av å kunne koble amatørradioutstyr til telefon eller Internet.

Når det gjaldt innslag, så hadde LC2TCT fått tak i en ny radio som forhåpentligvis ville være bedre enn det handapparatet han hadde brukt, men det ble henstilt til alle om å vise litt overbærenhet i starten, og la LC2TCT få litt frie hender med å eksperimentere seg fram til et bedre resultat med Echolinken.

Styret i Trondheimsgruppen ser med svært positive øyne på alt nytt som kan styrke interessen innenfor hobbien, og spesielt med Echolink som faktisk knytter Internet til amatørradiohobbien på en positiv måte på radioamatørenes premisser.

Det kan også bli et godt verktøy i framtidige sambandsoppdrag.

Det vil ellers bli lagt inn en liten info på LA2Ts hjemmeside om Echolink hvor lovligheten vil bli presisert. Echolink vil i framtiden bli kjørt på R3 under våre QST-sendinger med tanke på nordmenn i utlandet, og sist søndag da det ble forsøkt uten forvarsel, var det litt forvirring hos enkelte da W6- og VE-stasjoner sjekket inn. Pga forsinkelser under sendingene via Echolink, vil QST-operatørenen i framtiden bli bedt om å ta en egen innsjekk for utlendinger etter alle norske 1 til 0-stasjoner er sjekket inn, og de vil da kunne bruke ekstra lange pauser mellom skifte av sending og mottak som krevs for Echolink.

LA9MB kunne fortelle at det så langt var påmeldt 26 stk til lisensprøven den 10. desember, og alle våre kursdeltakere var påmeldt.

Møtet ble avsluttet kl. 21.20

LA4YW – Liv
sekretær

2002-10-08-Gruppemøte

LA3WAA åpnet møtet kl 19.15, etter at de 11 fremmøtte hadde forsynt seg med kake og kaffe.

LA3WAA orienterte om LA2T’s BBS som nå omsider var blitt overtatt av gruppen og plassert i gruppelokalene til LA2T. LA3WAA hadde overtatt midlertidig som sysop, og hadde vært igjennom litt av en ilddåp for å få alt til å spille på BBSen slik det var ønskelig. Bl.a var den såkalte åpne SP-mail-funksjonen lukket slik at det nå er kun sender og mottaker av personlige meldinger som kan liste og lese disse, + SYSOP selvsagt.

Det ble etterlyst sysop for BBSen uten at noen meldte seg umiddelbart. Det ble også delt ut et lit

e resymé over de aller nødvendigste BBS-kommandoene, forfattet av LA4YW. Kommandoene inneholdt det som trengtes for å liste, lese og svare på meldinger.

NetCom hadde kommet med ny kontrakt for å få ha sitt utstyr operativt fra vår bu på Ruten. Den lød på 23.000 for et år + at de ville betale oppvarming på vinteren og kjøling om sommeren.Temperaturen i septemper, med + 6 grader ute, hadde vært 29 grader inne, så kjøling på sommeren vil være helt nødvendig.

Repeaterkomiteens leder hadde også blitt kontaktet av Telenor som nærmest forlangte å få ta seg til rette der mot en symbolsk sum på 5000 per år, samt sette opp ei gittermast på 10m. Håvard skulle ta opp saken med Telenor med tanke på å få opp summen, eller å få andre goder i form av site’er rundt om hvor vi kan ha utstyr på Telenors grunn på ulike fjelltopper. Mast måtte de evt søke om godkjenning for selv, da vi er pliktige til ikke å ruve i terrenget.

Fellesmøtet mellom norske og svenske radioamatører er skrinlagt for i år, da interessen fra svensk side var for liten. Noen mente det var for dyrt i Norge, så det ble diskutert en del muligheter med tanke på å lage et skikkelig billig tilbud til våren, slik at ikke prisen skulle skremme noen.

Det vil bli grøtmøte også i år, tirsdag den 10. desember, men i år er det satt til kl 20.00 pga at det skal være eksamen først, fra kl. 17.00 og utover. Styret planlegger også en tur på byen, som f.eks en pizz-kveld el.l, hvor alle kan komme og spise og drikke det de selv ønsker. Info vil komme når vi vet noe nærmere.

Noen av gruppens medlemmer har ytret ønske om å starte med å bygge baycom-modem, og de vil få låne nøkkel til verkstedet etter nærmere avtale om tidspunkt etc. Byggingen vil fortrinnsvis foregå utenom drop-in.

Det kom ellers fram en del ønsker fra medlemmene, som en beskrivelse av LA2Ts irc-kanal på internet, #la2t, som befinner seg på Dalnet. Det var ønskelig med forklaring på hvordan man kommer seg dit, evt med link til nødvendig software.

Møtet ble avsluttet ca kl. 21.00

LA4YW – Liv
sekretær

2002-09-10-Gruppemøte

LA3WAA åpnet møtet kl 19.20, etter at de 17 fremmøtte hadde forsynt seg med kake og kaffe.

LA3WAA opplyste om kurset som ville starte på torsdag kl. 18.00 med LB9RE som lærer. I år ville det bli lagt større vekt på prosedyre og radiooperasjon i praksis. Flere av de påmeldte kursdeltakerne var tilstede, og Tor og Håvard orienterte om hva de kunne forvente seg. 8 kursdeltakere var påmeldt så langt.

Turen til Munkholmen ble avlyst pga båtmangel, men LA3WAA ville stille opp førstkommende helg dersom været tillot det for en Munkholmentur ala i fjor. Det ville bli oppmøte på Skansen kl 10.00, men det ville bli samling på R3 fredag kl. 21.00 for siste utrop i tilfelle dårlig vær. Nødvendig utstyr som telt, aggregat, antenne, radio etc ville bli tatt med, samt griller, reker og bord/stoler.

LB9RE hadde fått en sint telefon fra Forsvarets Tele- og Data, våre naboer på Ruten, om at vi betalte for lite i strøm. Håvard ville inngå en ny avtale med dem, også med tanke på evt. nye installasjoner hos oss der oppe. Ellers hadde det vært lynnedslag på Ruten og alt ble stille der oppe til NetCom var en tur og slo på strømmen igjen. Dermed var R6 på lufta igjen, men ikke helt som forventet.

Håvard skulle en tur opp på lørdag og sette TNCene i metallkasser for å få bort uønsket strålingsinnslag. LC7XAT hadde med info om en Iridium satellitt som ville bli meget synbar 68 grader over horisonten mot nord kl 20:50:57 NT. Den ville være synbar noen sekunder og lyse 100 ganger sterkere enn Jupiter på det lyseste.

Ham-treff med svenskene er blitt avlyst 14 september, da vi ikke har hørt noe mer angående tidspunkt fra dem. LA3WAA skulle skrive og foreslå Oktober i stedet, så får vi avvente nærmere impulser fra Sverige.

Raynold spurte hva vi skulle gjøre med alle de gamle bildene på LA2T, hva som evt kunne egne seg for innramming og hva som evt burde arkiveres. Det ble foreslått å forespørre noen med god kjennskap til eldre amatører i gruppen hva som evt kan være aktuelt.

Det ble ytret ønske om flere loddebolter på LA2T, bl.a en loddestasjon. Nødvendige bolter vil bli kjøpt inn.

LA3WAA etterlyste operatører i SAC-testen kommende helg, – han ville selv stille opp og få eventuelle aktører i gang, og 2-3 viste interesse for å være med. Testen skulle gå med LN2T som signatur og vare i 24 timer fra fredag 1200z.

LA9MB opplyste at han var blitt kontaktet av en kar som skulle skrive om radio-opertører under krigen. an hadde hørt om Skylark-B, og Egil hadde sendt ham info i form av skriv fra LA8Y, samt bilder fra avdukingen av minneplaketten i Bymarka.

Møtet ble avsluttet kl. 20.20

LA4YW – Liv
sekretær

2002-08-27-Gruppemøte

LA3WAA åpnet møtet kl 19.05, og det var 12 frammøtte på møtet.

QSP-Trøndelag nr 2-2002 ble delt ut, og LA3WAA takket LA4YW for arbeidet med bladet, samt LB9RE som hadde tatt kopieringsarbeidet. Bladet var fyldig, og kvaliteten var langt bedre enn forrige gang.

LA3WAA opplyste at det var satt opp ny kjøreliste for QST på søndagene, og at LC2NCT, Alex, snart vil debutere som ny operatør.

LA4CKA orienterte om Fieldday den 7.-8. september, og at han ville ha respons fra alle interesserte innen søndag 1. september om noen ville være med. Minimumskravet er 3 operatører, men håpet var langt mer. Det er planlagt tur til en parkeringsplass like før Jøldalshytta, men kunne endres etter ønske. Ingar hadde hytte 25 minutters vei unna, og stilte sin hytte til isposisjon for overnatting. Det ville bli rigget opp et telt på stedet, og forhåpentligvis ville man få kontakt med noen forbipasserende, da det vanligvis var mye folk i området.

Nytt kurs til radioamatørlisens starter 12. september, og det ble diskutert muligheter for å få dette annonsert til potensielle interesserte.

LB1BC ønsket seg et oppslag han kunne henge opp i seilerklubben, da han mente mange der hadde et potensielt behov for bedre radiokommunikasjon enn per i dag.

LA4YW skulle lage et oppslag og sende per mail.

Det ble servert kaffe og kaker, og møtet sluttet kl. 21.15.

LA4YW – Liv
sekretær

2002-08-13-Gruppemøte

Tirsdag den 13. august var første medlemsmøte i Trondheimsgruppen etter sommerferien hvor ialt 13 stk. var møtt fram. LB9RE ledet møtet i lederens fravær.

Møter framover:

LB9RE Tok opp møteaktiviteten utover høsten, og problemene med å skaffe gode poster til møtene. Det ble diskutert muligheten av å kutte ned på antall møter per måned til en gang per måned, men interessen gikk mer i å beholde aktiviteten som i dag, men heller veksle mellom annethvert møte med temamøter, og de mellomliggende med saker fra styret eller medlemmene. LB1BC hadde et forslag om å besøke AMK-sentralen i Østersund som vil bli tatt opp senere.

Fieldday 7.-8. september: LA4CKA foreslo at vi skulle legge årets fieldday til en stor parkeringsplass like før man kommer til Jøldalshytta. Der er det jevnt over mye folk, slik at vi kan reklamere litt for hva vi holder på med, og kanskje sanke noen ekstra poeng. LA4CKA ville påta seg å samle de som var interessert i å være med på opplegget.

Aktiviteter utenom tirsdagene: Styret diskuterte før sommerferien mulighetene for å starte med aktiviteter utenom tirsdagene. Tanken var å starte byggekvelder eller opplæring i ulike perfeksjoner innen hobbyen. LB9RE har jo sørget for en ny shack på LA2T hvor vi har tenkt å legge vekt på VHF og digitale moder, og det er allerede bestilt bygging av kabler/modem for verføring av signaler mellom TX/RX og lydkort for de ulike digitale noder, samt operasjonskurs for de som er nylisensierte. Ideen ble godt mottatt på møtet.

Økonomi: LA9TK tok en rask gjennomgang av økonomien, og konklusjonen er at vi har godt med midler, ca 15.000 kr ved årets utløp. Men det er ytret ønske om kjøp av ny transceiver, bl.a, så for å sikre at pengene går til nyttige formål og ikke renner ut i sanden, forslo LB9RE å sette av en sum penger i et fond til slike formål. Ideen ble godt mottatt, og styret vil sette opp statutter for et slikt fond.

Det ble også diskutert ulike muligheter for å skaffe penger til dette fondet, slik at vi kan realisere flere planer framover. Det kom flere forslag som f.eks. auksjon og lotteri.

Kurs: LB9RE sa ja til å kjøre et nytt 5-ukers kurs i høst med start 12. september. nnonse vil bli lagt ut på LA2Ts hjemmeside.

Repeaterkomiteen: LB9RE orienterte om arbeidet i Repeaterkomiteen den siste tiden, bl.a om turen til Ruten og arbeidet som ble gjort der. Filterne ble justert uten at man ble helt fornøyd, og mottaker ble stilt litt snillere på S-meter rapportgivingen, – litt riktigere kanskje.På Liaåsen hadde 70-cm linken til SM funket dårlig, og på Hummelfjell skulle det inn en skilletrafo. Det er også planer om en repeater sør for Trondheim, hvor ialt 4 siter er aktuelle å forsøke i Oppdal-området. Mye av utsyret er allerede klart, og det vil bli satt ned en byggegruppe som kan jobbe med den saken. Repeaterkomiteen savnet en reserverepeater på 2m som de evt. kunne ta med seg som testrepeater ved behov. Ellers ble det nevnt at R0 ikke var helt frisk. Repeaterkomiteen skulle på tur til Bringen den 31. august, og interesserte var hjertelig velkommen til å bli med.

Eget domene: LA2T har kjøpt eget domene på internet og flyttet sidene fra qsl.net til en raskere server i Norge. LC2NCT er blitt co-webmanager for LA2Ts hjemmesider, og sidene er oppdatert og omorganisert en del.

Leieborere på Ruten: LB9RE spurte forsamlingen om hvordan de stilte seg til flere ”leieboere” på Ruten. Vi har fått en ny forespørsel om leie av plass der oppe, og forsamlingen mente det var helt OK dersom det gav oss penger i kassa og at det ellers ikke ville lage komplikasjoner for oss i form av interference etc.

LA4YW – Liv
sekretær