Alle innlegg av LA2T

2004-05-11-Gruppemøte

Det var møtt fram 14 medlemmer på dette møtet.
Ingar, LA4CKA, åpnet møtet ca kl 19:10.

1. Revejakt
Kveldens tema er revejakt, eller RPO, Radiopeileorientering, som det heter offisielt. LA4CKA og LA4IC hadde klargjort utstyret og LA4CKA hadde plassert ut revene før møtet. LA4CKA orienterte litt om utstyret og Håvard, LB9RE, orienterte litt om utstyrets virkemåte under peiling og grunnleggende peileteknikk.

2. forstyrrelser på QST-Trøndelag
Det har vært mange forstyrrelser under QST-Trøndelag sendingene på søndagene og nok er nok. Det var flere som ville gå i gang med peiling for å finne kilden og deretter kunne rapportere videre til PT. Det ble en engasjert diskusjon om dette og mange momenter og argumenter ble luftet rundt bordet.

Det viktig å opptre rolig i slike situasjoner og ikke gi fornærmeren inntrykk av at handlingene før til en reaksjon hos den fornærmede. Dette gir fornærmeren liten «gevinst» for handlingene og det vil kunne føre til at aktivitetene avtar eller blir borte etter hvert.

Dersom slike aktiviteter ikke forsvinner av seg selv etter en tid, har man ikke noe annet å gjøre enn å gå offensivt tilverks med en målrettet aktivitet og ved lovlige midler å bidra til å finne vedkommende slik at myndighetene kan treffe de nødvendige forføyninger.

3. Orienteringssaker
Noden som går fra Liaåsen LD7TH, videre til Bringen LD7TB og videre til Hommelfjell LD7HF operer på 432.700 MHz som er avsatt til ny repeater inn frekvens. Noden må derfor skifte frekvens innen året eller legges ned. Det er lite bruk av denne noden siden den ikke lengre går videre til østlandet og det er derfor mest aktuelt å legge den ned i løpet av sommeren. Dersom det ikke kommer inn mange protester mot dette, vil denne noden derfor bli tatt ned i løpet av sommeren. De andre nodene på Liaåsen vil fortsette som før. Kanskje det dukker opp noe på 9k6………….

Repeateren på Liaåsen LA8QR (RV56) er noe plaget av at også LA7RR på Bringen blir åpnet samtidig uten at det er trafikk for LA7RR, dvs en uønsket åpning av LA7RR i den hensikt å forstyrre trafikken på LA8QR. Det arbeides derfor for å flytte kanal på LA8QR til RV57 (R4+). Dette planlegges iverksatt så snart krystallene kommer og vil bli annonsert på forhånd.

Dermed kunne vi gå ut i det fine været og revejakten kunne begynne. Ingar, LA4CKA hadde ikke gjort det lett, men det var flere rever ute den kvelden……….. Mer om dette på hjemmesidene.

LB9RE – Håvard
sekretær

Vi tester RPO fra LA2T

I Trondheimsgruppen er vi ikke akkurat kjent for å ha de helt store ambisjonene når det gjelder Radio Peile Orientering, men ettersom vi har endel utsyr for formålet, og noen gjerne ville prøve hvordan dette fungerte, så ble tirsdag 11. mai satt av for å «teste» litt RPO i all beskjedenhet. Stasjonskomiteen ved LA4CKA, LA4IC og LA8CD hadde plassert ut 2 «rever» som skulle peiles inn, og de var gjemt godt!

Før alle ble sluppet ut i marka for å lete etter revene, holdt Håvard, LB9RE en liten orientering om hvordan utsyret fungerte og hvordan det skulle brukes for å peile inn de to revene. Ingen av de tilstedeværende hadde prøvd opplegget før, så alle var spente på å få prøve, og Stasjonskomiteen hadde sjekket at peileutsyret var i orden og hadde nye batterier på forhånd.

2004-05-11-rpo5
Endelig på vei tilbake, LA2GNA fant dem, her ledsaget av LB9RE

De 5 ivrigste på sporet var LA2GNA, LA3TMA, LA3XMA, LA5VMA og LB9RE. De startet å peile fra lokalene på Lialøkken, men det var ikke helt enkelt da signalene var så sterke, og revene lå svært nær hverandre. Det ble lett både med og uten peileutstyr, og noen foreslo sågar å gå manngard for å finne revene. Men omsider lyktes noen, og ryktet spredde seg. Godt gjemt inni noen busker med bare noen meters mellom på hver side av veien lå revene.

Har du virus på maskinen uten at du vet det?

Ved LA3RLA – Kai Rune Berg

virus-17724330I endel uker er det flere i radiomiljøet som har fått ganske mye mail med W32.Netsky.D@mm virus. Det søker gjennom maskinen for å finne adresser som det sender seg selv til. Viruset har egen emailserver og brukeren er som regel ikke oppmersom på at maskinen er infisert.

De fleste har vel etterhvert fått med seg at de aldri skal åpne vedlegg fra ukjente, men hva hjelper vel det når noen fant ut at de kunne skrive emnelinjen slik at vedlegget blir åpnet automatisk, selv om programmet er satt opp til å ikke vise vedlegg automatisk. Dette hullet er vel forhåpenligvis tettet nå. Passer en på å oppdatere programmene sine ofte burde en være relativt sikker. Noen har laget nettsider så finurlige at den kan legge inn virus eller spionprogrammer på maskinen uten at en oppdager det. Kommer det sprettende opp spørmål på nettsider så bør en være sikker før en svarer ja, det som tilsynelatende høres bra ut kan ofte bli være noe helt annet og umulig å fjerne.

Uten eller med et defekt virusprogram kan det godt være flere virus som koser seg på maskinen, noen virus kobler også ut virusprogrammet. Selv om en tror alt er ok så er det noen som må få virus før de oppdages og antivirusprogrammene oppdateres. Noen antivirusprogrammer oppdateres automatisk en gang i uken, men det kan ofte bli for sent, det kan være temmelig mange oppdateringer på et døgn.

virus-scanHeldigvis har jeg berget for virus hittil og noen vil vel mene jeg er mer eller mindre paranoid når jeg holder meg langt unna programmer som er kjent for å være sårbare for virusangrep. Oppdaterer virusprogrammet flere ganger i uken også, en gang kom et vedlegg gjennom bare et par timer etter oppdatering.  Ut å hente ny oppdatering, nr 38 den dagen og det viruset ble stoppet neste gang jeg hentet mail. Det kan være litt mas å lese kildekode fra feil oppsatte mailprogrammer, men heller det enn å bomme en gang. Nettsider som krever at alt av sikkerhet er fjernet holder jeg meg unna, finner sjelden noe av interesse der. Fancy sider har som oftest lite innhold av interesse.

Hvem som er den uheldige og opphavet til artikkelen er ikke godt å si. Det er bare nettlevarandørene som kan finne ut det, desverre så gidder ikke de fleste å bry seg om klager og problemet fortsetter i lang tid. Det eneste i emailen som gir litt av svaret er IPadressen den er sendt fra, alle adresser i mailen er som oftest falske. IPadressen som var opphavet til artikkelen sender ikke virus lenger, men linken kan være grei til senere problemer. Online har en side hvor du kan skjekke din IPadresse, går du inn på siden og får opp samme nummer bør du nok skjekke om hvordan maskinen kan renses for virus. Netsky.d er et relativt snilt virus, er du uheldig ligger det kanskje langt verre ting på maskinen som du ikke vet om.

Symantec, Norton Antivirus har har laget verktøy for å fjerne W32.Netsky.D@mm, det er litt komplisert, men ingen umulig oppgave. Den største jobben er vel å ta backup av alle arbeidsfiler i tilfelle det går galt.
http://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2004-021816-1759-99

Mer informasjon om viruset og hvordan fjerne det finner du her http://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2004-120317-1202-99&tabid=3

Avast er en annen gratis virusfjerner som skjekker flere virus. http://www.avast.com/

Andre linker:

Norton antivirus legger ut virusoppdateringer flere ganger hver dag, det gjør også endel andre produsenter.
http://www.symantec.com/avcenter/download/pages/NO-N95.html

Norman Virus Control, antivirus og info.
http://www.norman.com/no/

AntiVir Personal Edition, gratis antivirusprogram.
http://www.free-av.com/

AVG fra Grisoft, har også gratis antivirusprogram
http://www.grisoft.com/

HouseCall fra trendmicro.com er en gratis online virusscanner.
Du må laste ned et lite program som installerer seg selv først.

Symantec security check skjekker både for virus og porter som
hackere kan benytte.

Symantec security response virusinfo og vertøy for fjerning.

Windows.no, info
http://www.windows.no/win_vir.php

Brannmur kan være greit å ha hvis det ikke er på maskinen fra før. Kan være stressende, og beskytter lite hvis en svarer ja på alle programmer som vil ut på nettet. Brukt riktig er den praktisk og stopper endel som ikke skal inn eller ut på internett. Dukker det plutselig opp nye programmer og vil på nettet er det god grunn til et søk på en søkemotor etter programnavnet som dukker opp.

ZoneAlarm, enkel å grei og er kjent for å stoppe det meste.
http://www.zonelabs.com/

Sygate Personal Firewall, vistnok litt mer omstendelig å sette opp, men får endel anbefalinger på news.
http://www.sygate.com/

Tiny Personal Firewall
http://www.tinysoftware.com/

Kerio Personal Firewall
http://www.kerio.com/

Spionprogrammer er også en lite velkommen gjest som stadig dukker. Av og til via nettsider, men ofte er det med som en del av programmer som lastes ned fra nettet. De samler informasjon fra maskinen og hvilke sider du besøker på nettet og mye annet du ikke vil at andre skal vite. Informasjonen sendes til produsenten og det er ikke godt å si alt den kan brukes til. Skal ikke gå inn på dette emnet, et besøk på denne danske siden gir litt info: spywarefri.dk.

2004-04-27-Gruppemøte

Det var møtt fram 15 medlemmer på dette møtet. Tor, LA3WAA, åpnet møtet ca kl 19:20.

1. Kveldens tema
Kveldens tema skulle vært noe annet og styret har derfor valgt å arrangere en junk auksjon som erstattning.

2. Nye brakker
Utbyggingene med to nye brakker går sin gang og søknad om plassering er sendt styret i avholdslaget for behandling. Utrangerte sviller fra jernbanen som underlag for brakkene er ankommet. En stor takk til dugnadsgjengen som har vært med på dette.

Dette er dannet en byggekomité bestående av LA3WAA, LA5HMA og LB9RE. Planen er å få gjort mest mulig så raskt som mulig etter godkjenning. Brakkene kan ennå stå på lager 1-2 måneder.

3. Valg til NRRL’s styre
Kandidaten fra Trondheim er Bjørn, LA1UW. Styret foreslår at gruppen forbereder seg godt til valget som er et postavstemningsvalg. Det har vært svært turbulent rundt nominasjonen av kandidater til styrevalget.

4. Junkauksjon
Da møtet kom til punktet junkauksjon steg stemningen merkbart. Håvard, LB9RE ble utpekt til auksjonarius. Det var forskjellige objekter fra både medlemmer og gruppen som ble frambytt for salg. Det var ikke satt noe noen minstepris som seg hør og bør under en slik junkauksjon. De fleste hadde nok lagt en strategi for å få tilslag til lavest mulig pris, men da er det slett ikke sannsynlig at man får tilslaget og det utnyttet auksjonarius så godt som mulig for å få mest mulig i kassen til slutt.

Noen av objektene ble auksjonert ut for å støtte antennesaken til LA9QFA, mens noe gikk til klubbkassen. Sverre, LA9TK, tok hånd om det som kom inn til klubbkassen og ført fortegnelse over hvem som fikk tilslag og til hvilken pris. Mer om junkauksjonen kan dere finne på hjemmesidene.

Til slutt kunne alle si at det hadde vært en morsom junkauksjon. Noen gjorde sikkert et godt kjøp, men noen fikk kanskje en katt i sekken som seg hør og bør.

LB9RE – Håvard
sekretær

Medlemsmøte og junkauksjon

Hovedkort og modem studeres av LA3WAA, Tor og LA3TMA, Morten
Hovedkort og modem studeres av LA3WAA, Tor og LA3TMA, Morten

Posten «Bygg en J-Pole antenne 2m/70cm» ble i siste liten byttet ut mot junkausjon på gruppemøtet den 27. april, og her kunne man virkelig få ting til en billig penge. En FT-100 HF-rig gikk for kr 100,- og en VHF maritim rig gikk for 50,-. Netcoms gamle personsøkere gikk for 20-30kr, og et hovedkort med en 400MHz processor gikk til kr 100,-. Ellers ble det auksjonert bort en tur for to med Kiel-ferga, 2 ryggesekker, og diverse annet småtterier.