Alle innlegg av LA2T

Nøklingsinterface for AGW, Echolink el.l.

agwDenne interfacen er en vidreføring fra enklere varianter. I sin enkleste form er det bare behov for R1 og T1, men det kan være en fordel med noen ekstra deler.

D1 er for å beskytte transistoren og hindre at det kan gå -12V inn på PTT-inngangen på radioen hvis transistoren blir defekt.

Når det ikke vil virke er det bestandig det store spørsmålet hvor feilen er, lysdiodene forteller om nøklingen via serieporten virker.

Fortsett å lese Nøklingsinterface for AGW, Echolink el.l.

2004-03-09-Gruppemøte

Det var møtt fram 16 medlemmer på dette møtet. Tor, LA3WAA, åpnet møtet ca kl 19:15.

1. Innkjøp av fremviser
Vi bør vurdere å kjøpe inn en framviser for PC/video fra bruktmarkedet. Pris ca. 1-2000 kr bør være passende for oss. Det er behov for en slik fremviser ved neste alle medlemsmøter og dette vil gjøre det enklere å skaffe fremviser og vise presentasjoner for medlemmene ofte på medlemsmøtene.

2. QST, hets mot nye radioamatører
Det er rettet en spesiell hets mot de som ikke har tatt morseprøven. PT/v T. Olsen vil ta affære mot aktuelle personer. De som føler seg utsatt, bør melde ifra til styret som igjen vil ta affære overfor PT.

3. Prøven, og oppgaver lagt ut på internett
PT er negativ til dette og lager nye prøver fra nå av. Målet er å få flest mulig radioamatører, men de må forstå hva de holder på med.

4. NRRL og valgkomiteen
Tor, LA3WAA, orienterte om status for arbeidet med nytt styre i NRRL. Det satses på et nytt styre for et nytt HQ. President LA6OP, Sindre Torp? Kandidater meldes inn innen 15. mars som er siste frist. Et nytt styre vil forandre den interne organiseringen og omorganisere mange aktiviteter. Andre viktige tema er disponering av fond, slanke administrasjonen og kostnadene i forbindelse med QSL tjenesten.

LB9RE – Håvard
sekretær

Bilder fra Ruten, mars 2004

Foto: «Eltel Networks”.

Norges første Echolink for VHF

– nå på RV60, 145.750 MHz som LA8TR-R

I løpet av november 2002 fikk jeg ideen om å koble opp egen radio for å kjøre Echolink ut på lufta i Trondheim. Den gamle interfacen for APRS via lydkort ble plukket opp av roteskuffen, sjekket mot koblingsskjemaene for Echolink og en ekstra diode ble loddet inn. Testet først med en Kenwood TH-21E 2m håndapparat som radio. Etter et par dager med prøving og feiling (med lyd bare fra lufta til Internett) kom dagen for første vellykkede QSO’en på lufta. Fredag 8/11 kl 18:19 kom LA4CW Nils fra Rykkinn ut på 145,250 MHz som førstemann via Internett.

Søndag kl 20:00 ble det byttet til R3 og ukens QST-sending for Trøndelag. Stor var forbauselsen da N6BNP Knut sjekket inn fra Los Angeles. Det ble stille en god stund før verten kom tilbake og sa at han ikke skjønte hvordan det foregikk, men at signaturen var notert i loggen. LA3WAA Tor kom innpå med en kort forklaring på hvordan det fungerte og det sjekket inn et par til sørfra. Senere kom også VE5GM fra Canada innpå. N6BNP var gammel medlem i Trondheims-gruppen og VE5GM hadde også vært i Trondheim, og LA4IC og LA9MB, som var gamle kjente, pratet en del med dem etter at QST-sendingen var ferdig. (Dette var nytt og ukjent og det tok en stund før de fleste ble overbevist om at de satt i Amerika og ikke var i Trondheim.)

Echolink2I løpet av uken som kom ble det skiftet til større radio, Yaesu FT-230E, laget nytt interfacekort og satt opp på en egen PC for Echolink. Neste helg ble QST-sendingen sendt ut både i Rogaland av LA9XGA og i Oslo av LC1UCT (nå LB1TF) og flere sjekket inn via Internett. Siden har Echolink blitt et fast innslag på QST-Trøndelag. Signaturen på Internett er LC2TCT-L, linken er stort sett oppe hele døgnet.

Node nummeret er 53024 for oppkobling ved hjelp av DTMF koder. Hvis du er ute og reiser kan du komme frem til venner og kjente i Trondheim ved å slå denne DTMF koden på den aktuelle Echolink frekvensen der du er.

Programmet Echolink finner du her: http://www.echolink.org/el/
Byggebeskrivelse på norsk av Interface for å koble Echolink til 2m finner du her: http://www.la2t.no/echolink-agw/
Alle spørsmål om echolink besvares med glede.

Hvordan komme igang med Echolink

EcholinkEcholink kan i prinsipp oppfattes som en repeater. Man kan sende signaler fra 2m via Echolink på Internet og ut på 2m eller 70cm hvor som helst i verden hvor de har satt opp en tilsvarende Echolink som den LC2TCT. Eller man kan kontakte andre radioamatører verden over direkte fra sin PC via en mikrofon i PCen.

For å komme igang med Echolink på sin PC, trenger man å gjøre følgende:

  1. Hente ned programmet Echolink fra internet. Du må da registrere deg med signatur, ettersom programmet kun er tilgjengelig for lisensierte radioamatører.
  2. Installere programmet, hvilket er en meget enkel oppgave. Da får du fram et bilde som ligner på det under her.
  3. Så plugger du en mikrofon i mikrofon-ingangen på lydkortet bak på Pcen din, og du er teoretisk klar for å gå ut på Echolink fra din PC.
  4. Velg en link eller en repeater du vil snakke over, alle signaturer med -L er linker til 2-m/70cm og -R er repeatere, resten er privatpersoner man kan kontakte direkte.
  5. Dobbelklikk på signatur for å koble deg til, og bruk ”space/mellomromstast” som PTT, men husk å trykke en gang for å snakke, og en gang for å “slippe klemma”, med mindre du har satt opp space til å fungere likedan som en mikrofonklemme i setupen. Mange glemmer å koble fra mic’en i starten så ingen kan få svart dem.

Vil du operere Echolink fra din 2m, er det bare å kalle på de som man hører ”connecte” seg til linken, eller kalle opp de man kjenner til er aktive med DTMF-tone. Alle på Echolink har fått hvert sitt nummer som kan trigges med en DTMF-tone fra din radio.

Echolink er for tiden koblet opp mot RV60 på Ruten, på 145.750 MHz, som LA8TR-R.

73 de LC2TCT – Odd

BBS-kommandoer

De aller viktigste kommandoene

bulletinboardNår du kobler deg opp til LA2T BBS, kan du skrive en H eller et ? for å få ut en hjelpemeny med beskrivelse av ulike kommandoer, men den er lang og omfattende, og ikke helt oppdatert. Vi nevner her de vanligst benyttede kommandoene:

C LA2T Kobler deg til Postboksen på LA2T BBS, og i den finnes det to kategorier meldinger:
1) Meldinger som er adressert til en bestemt bruker, og
2) Såkalte bulletiner adressert til hvem som helst.

Lese meldinger:

Det viktigste er først å finne ut hvilke meldinger som er på BBSen, samt å finne ut hvilke som kan være av interesse for deg som bruker. Dersom det er mail til deg, varsler BBSen deg om det når du kobler deg opp, og egne meldinger leser du med kommandoen
RM (Read Mine). Meldingene vil da komme opp fortløpende. Vil du derimot lese en og en melding, skriver du kommandoen
LM (List Mine), og så leser du hver melding med
R meldingsnummer (Read). Ønsker du å sende et svar på en eller flere av dine meldinger, gjøres det med
SR meldingsnummer (Send Reply). Og når du er ferdig med å lese og å svare på meldinger, er det vanlig å slette gamle meldinger. Det gjøres med kommandoen
KM (Kill Mine), eller
K meldingsnummer. Den første Kill-kommandoen sletter alle dine mottatte meldinger, mens den siste sletter kun den ene meldingen.

Liste meldinger:

Den største delen av meldingene på BBSen består derimot av bulletiner. Det kan komme flere hundre meldinger i løpet av et døgn, og de kan listes med kommandoen
L (List). Da listes alle meldinger opp siden sist du var innom og listet, så det er laget en rekke kommandoer for å kunne spesifisere hvilke bulletiner du vil liste.
LL 10 (List Last) lister de siste 10 meldingene, LL 20 de siste 20 etc.
LC ? lister alle emneområder som BBSens meldinger er sortert inn under, samt antall meldinger i hver kategori. Dersom du vil inn og liste meldinger i disse kategoriene, bruker du
L> kategori, – f.eks L> QSTLA. Den samme kommando kan brukes for å liste meldinger fra f.eks norske stasjoner, eks:
L< LA* som vil liste alle bulletiner sendt av LA-stasjoner.
LS kan brukes dersom du har en formeining om hva slags tittel meldingen har, f.eks
LS QSTLA-40 vil liste kun den bestemte bulletinen som inneholder QSTLA nr 40.

Sende meldinger:

Dersom du skal sende en melding til en bestemt bruker, skriver du
SP signatur, f.eks SP LA3WAA. Er radioamatøren du sender til bruker av en annen BBS, er det nok med samme kommando. BBSen vil selv adressere mailen til riktig BBS, men du kan også selv legge til denne adressen dersom du vet hvilken BBS vedkommende hører hjemme, f.eks SP LA5QIA@LA6K. Mailen adresseres da til LA5QIA på BBSen i Kristiansund.
Når du har skrevet SP callsign, vil du få spørsmål om tittel på meldingen, skriv et eller annet. Etter linjeskift, ber så BBSen deg om å skrive meldingen og avslutte med
/EX eller Ctrl+Z. Skriv meldingen, og avslutt med /EX eller Ctrl+Z på en ny linje, og trykk linjeskift. BBSen kvitterer med at meldingen er lagret, og du er da ferdig.

Skrive bulletiner:

Vil du sende ut en bulletin, er det nesten samme prosedyre, du erstatter SP med SB og adresserer til en bestemt kategori, f.eks
SB CONTEST@SCA. Det vil si at bulletinen er til contestinteresserte i SCA. SCA står for Scandinavia. De vanligste adressene er @NOR (distribueres kun i Norge), @EU (innen Europa), @WW (for hele verden). Skriver du derimot kun
SB TRD uten mer adresse, vil bulletinene bli liggene på LA2T og kan leses av alle her i Trøndelag.

Diverse:

BBSen inneholder ellers databaser, brukerstatistikker, dokumentasjoner, beregning av QTH-locator og Satellittdata, og hver av disse har igjen sine sett med kommandoer for å aktivere mulighetene. Hver enkel mulighet har en egen hjelpemeny for hver mulighet. Kommandoen for å komme hit er
F, og du er da inne i servermenyen. Derfra velger du deg videre ved å sende
? for hjelpemenyer du kan velge ifra. Når du er ferdig på BBSen og ønsker å avslutte, skriver du en
B for BYE, og du kobles automatisk ned.

Det er ingen begrensning for hvor lenge du kan vare tilkoblet BBSen, hvor ofte, eller hva du har lov til eller ei på BBSen. Du kan ikke gjøre noe skade verken på BBS eller din egen PC med å forsøke deg fram, ei heller om du skulle bomme på noen kommandoer, så fatt mot!

Vil du vite hvem som har benyttet seg av BBSen siste tid, kan du bruke kommandoen
JA. Da lister du oversikt over de 18 siste som har vært innom BBSen på 70cm og tilsvarende JB for 2meter. Vil du ha ut en lengre liste, må du inn på bruks-statistikken i servermoden med
F-kommandoen og videre til
C, som gir bruker-statistikken og så
L for få detaljene. Da kan du liste alle som har vært oppkoblet så langt du orker tilbake.

Lykke til!