Alle innlegg av LA2T

2005-09-13-Gruppemøte

LA9PX åpnet møtet med å ønske alle sammen hjertelig velkommen.

Det var 18 stykker tilstede på møtet.
En ulisensiert som har amatørradio som valgfag på Heimdal vgs besøkte oss.

Første punkt:
LA1UW informerte om siste HQ møte. LA1KP er kommet inn som informasjons ansvarlig i NRRL. Dette er et prøveprosjekt ut året. Det er satt retningslinjer i forbindelse med APRS. Ting har sklidd ut. LB9RE informerte om situasjonen og hvordan ting skal være. Det er blitt noen forandringer av managere i NRRL. Dette vil bli offentliggjort i neste Amatørradio. Det blir byttet webhotell for hjemmesidene til NRRL fra nyttår. Informasjonsbrosjyrer er sendt til grafisk utforming. Ettersom Anne Lise er syk så har en del andre tatt over forskjellige oppgaver slik at ting skal fungere. Det jobbes hardt med at kontorets «innboks» skal bli tømt.

Andre punkt:
LA0HD informerte om valgfag kurset på Heimdal VGS. Ca 20 stykker går kurs. Kurset vil gå over 70 timer. LA0HD etterlyste om noen av gruppens medlemmer hadde noe utstyr å låne bort eller donere.
Det kom fram forslag om at vi gir de nye elevene et års gratis medlemskap i 2T dersom de består prøven. Dette vil bli tatt opp på neste styremøte. Det ble også foreslått at medlemmer av 2T stiller opp som faddere for de nye. Vi må gjøre mye for å få dem med oss hit til gruppen. Invitere dem på drop in, medlemsmøter, grillaften, grøtaften og junk auksjon. Få dem til å føle seg velkomne selv om de enda ikke er medlemmer.

Tredje punkt:
Junk auksjon som er satt til neste medlemsmøte flyttes. Lørdag er en bedre dag. Dato kommer innen ganske kort tid. Vi må bruke bedre tid på å planlegge. Prøve å få til en ordentlig auksjon. Leie av hus vil bli avtalt med huseier.

Fjerde punkt:

Åpen dag:
Det var hyggelig at noen tok kontakt for informasjon. Det var for stor avstand mellom standene. Mindre plass trenges. Folk hadde vanskelig for å finne frem. Styret må neste år gå på hver enkelt amatøren for å høre om de kan komme med det de har. Hjelper ikke med generell forespørsel. Må bruke mer tid på forberedelsene. Noen bestemte personer må jobbe med prosjektet, ikke legge alt på styret. Det var feil i annonseringen. Åpen dag var meldt som 2 dager, men skulle bare vare i 1 dag.
Det rettes en stor takk til alle som var med å hjelpe til både på Åpen dag og Fieldday.

Fieldday:
LA3XMA delte ut diplomer til dem som var med å deltok på Fieldday.
LA3RLA viste bilder fra Åpen dag og Fieldday. LA3XMA fortalte om bildene.
Ellers ble det diskutert hva vi kan gjøre bedre på neste års Fieldday.
* vi ønsker 2 QTH
* må ha filter
* teste TR LOGG før testen
* batterier til pc backup
* sørge for at gruppa har en pressesansvarlig.

Møtet ble avsluttet 2130.

LA5HMA – Tone
Referent

Fieldday 2004

Trondheimsgruppen har arrangert sin aller første field day i historien.

2004fd30
Årets fieldday ble avholdt på sirkustomta ved City Syd.

14 dager før fieldday helgen, kom ideen om å arrangere fieldday opp. Kort planleggingstid ble det, men vi klarte det. QTH`et ble City Syd, og vi fikk tillatelse til å sette opp utstyret på sirkustomta like ovenfor kjøpesentret.

LA3XMA satte i gang med å prøve å få med seg flere som kunne tenke seg å ha det litt gøy en helg. Det ble også jobbet mye med å skaffe utstyr. Det ble holdt et par møter på klubblokalet i forkant av testen, der utstyr, antenner, mat, media, telt og andre ting ble diskutert. Vi ble ikke mange, men vi hadde det gøy.

De som var med: LA2LNA Anders, LA3RLA Kai, LA5VMA Raynold, LA5IMA Arild, LA4YW Liv, LB1ZF Steinar, LA5HMA Tone og LA3XMA Odd.

cramoyxFra utleie firmaet CRAMO fikk vi låne 2 lysmaster på 12 meter. Disse var teleskopmaster og kunne settes i ønsket høyde. Fra Hydro Texaco Flatåsen fikk vi låne en bilfrakt henger slik at vi fikk fraktet dem fra Ranheim til City Syd. APRS utstyr fikk vi låne fra LA3TMA Morten. En stor takk til alle som stilte opp for oss.

2004fd06
Agregatet funket prikkfritt under hele testen. LA2LNA i bakgrunnen.

Aggregat stilte gruppen selv til disposisjon. PC-er og rigger ble også skaffet til veie. Vi stilte med 2 Kenwood TS-570D, der en hadde VS3 innebygd. Antenner som vi hadde var en W3DZZ og en FD4 på HF biten. På pakkeradio hadde vi en hjemmebygget j-pole. Av pc`er brukte vi laptop`er som fantes blant oss som kjørte.

Lørdagen kom med klart og fint vær. Vi møttes ved City Syd med campingvogn og hustelt. Vi startet riggingen og oppsett av utstyr ca kl 1030. En del heftelser ble det da nettverket for logging ikke var helt klart, og en av mastene kilte seg fast, så vi kom ikke i gang til startstidspunktet. Vi kom ofte i mangel på tau så LA3RLA Kai løp inn og ut av City Syd og kjøpte tau, men motet var på topp da vi endelig kom i gang.

Regnet øste ned på søndagen, mens vi var tørre og fine.
Regnet øste ned på søndagen, mens vi var tørre og fine.

Vi var ikke ute for å sette en rekord, men for å ha det gøy, og det klarte vi. Det kom noen få amatører og besøkte oss på lørdag ettermiddag, og noen få andre skuelystene.

Lørdag kveld/natt kom regnet som fortsatte utover søndagen. Preseninger måtte opp, men det la ingen demper på stemningen. Likevel var det såpass varmt at vi satt «ute» hele natten. Søndag morgen fikk vi besøk av en annen radioamatør som kom med ferske wienerbrød til oss. Skal si det smakte.

På søndag regnet det så mye at operatørene hadde problemer med å høre hva de sa når de ropte CQ, og noen fleipet med å pumpe opp en madrass og rafte bortover mot avløpet.

Misbruk av maste -elementer kan være et tegn på overflod. Her lages det portal til presenningen som ble brukt som fortelt.
Misbruk av maste -elementer kan være et
tegn på overflod. Her lages det portal til presenningen som ble brukt som fortelt.

Vi var ikke mange amatører, men vi klarte å fordele kjøringen mellom oss ganske bra. Det var ikke kjøring til alle på en gang så derfor hadde de som ikke kjørte matpauser og sosialt samvær. Vi var jo like ved all slags matserveringer. Noen sov også litt mellom slagene på natten. Lite søvn ble det, men moro lell. Radioforholdene var variable, men det gikk ganske bra. Antennene fungerte over all forventning.

Da Field day helgen var over var det bare å starte å rigge ned utstyret igjen. Det var over for denne gang. Poeng og hvor mange QSO`er vi endte opp med er ikke reknet ut enda.

Temaet Field-Day ble tatt opp på medlemsmøtet 14/9 2004 og det ble snakket om helgen og evaluert. I forkant av møtet ble det bedt om innspill fra de som var meg slik at vi vet hva som må forandres neste år.

Vi håper at dette er noe som kan bli en tradisjon i gruppen.

Igjen en stor takk til de som lånte oss utstyr.

LA5HMA Tone

2004-08-24-Gruppemøte

La3waa åpnet møtet.

Dagens tema var Diskusjon om omorganisering av NRRL.
La1uw kom ved årets valg inn i NRRL`s hovedstyre.
Det vi skulle komme fram til er hva vi ønsker med ligaen.
Våre forslag skal DA utvalget jobbe med.

Gruppens ideer: * Pengene på fond bør brukes til radioamatørenes gode.
* Ligaen bør investere i ting/aktiviteter som fenger amatørene. Da det kan føre til høyere medlemstall.
* Ligaen bør støtte gruppene til innkjøp av utstyr.
* NRRL må tre fram for amatører som møter vansker for eksempel i forbindelse med anntennesaker.
* De må slutte å fortie saker og ting som skjer.
* Ligaen må gi støtte til gruppene ifm kursing av nye amatører.
* Når du er ny amatør er det kanskje en ide å få et års fritt medlemskap i NRRL. Det bør lages en database som inneholder info om andre gruppers tema på gruppemøter. Dette for at andre også kan bruke disse temaene. Det bør også være en liste over hva NRRL selger og hvor oppdatert dette er.
* NRRL bør ha en handlingsplan. Det bør stå på papiret hva NRRL brenner for og vil ha frem. Få frem satsningsområdene.
* De bør jobbe mer med markedsføring av ny teknologi.
* Det bør jobbes tettere opp mot myndighetene og våre rettigheter.
* Styrke samarbeidet innad i FORF.
* Bør det være en Generalsekretær?
* Bør en del av kontorlokalene leies ut?

Disse utsagn og spm kom ut av kveldens gruppemøte.

Det ble også diskutert ting vi kan gjøre for å øke medlemstallet og aktiviteten i LA2T.

* LA2T bør søke om midler fra Rekruttering fondet.
* Søke om tippemidler.
* Finne ut hvorfor nye amatører ikke er aktive i gruppen og få innspill til hva de mener bør skje i/med gruppen.
* Få i stand et åpent ”allmøte” der alle amatørene i Trondheims regionen får komme med innspill.
* Slå sammen alle små auksjoner til en stor junkauksjon en fast dag i året.
* Få ut info i forkant og etterkant av aktiviteter.
* Få folk i gang ved å han innhold på møter som fenger alle. Kanskje hente inn den eldre garde som sitter på mye verdifull kunnskap.
* Gjøre gruppen mer interessant for amatører.
* Kontakte eldre amatører for å tilby evt skyss.
* Få fram info om oss og hobbyen vår.
* Få til flere tekniske møter/ekskursjoner.

Dette var utenfor dagens tema, men hadde godt av å bli luftet.

La3waa avsluttet møte.

La5hma Tone
Referent.

Tur til Ruten

Kom til Søylia 09:00.

Brakka på Ruten.
Brakka på Ruten.

Startet 09:30, oppe på toppen 12:00. Fint vær hele dagen, litt kald vind for årstiden.
Kontakt med LA8GE, LA7JBA, LA3WMA, LA4UKA mfl etter hvert.

Bua er malt utvendig, også taket i Forsvarets farge. God tilstand generelt. En liten skade på taket på hjørnet på sørøst siden ble reparert. Wirene som holder bua begynner å bli rustne alle sammen. Noen er helt dekt av rust. Strekkfiskene er også godt rustne i boltene. Utskiftning av wirer og strekkfisker må påregnes om ett år eller to.
Dørhåndtaket var løst, men ble skrudd fast igjen. Bolten er for kort.
Termometret utvendig er ødelagt og bør skiftes.

24082004 017Den utvendige lampen er frakoblet, men er fremdeles montert på veggen. Trafo er demontert.

Antennene ute var i god stand og godt festet. Måling av SWR gav godt resultat for begge, 1:1.1 ble målt.

NetCom har flyttet sin antenne lengre nord og nærmere bua og er nå ute av vinterløypa. NetCom har skiftet til en Siemens GSM stasjon med separat 48 volt strømforsyning.

24082004 008Vårt gamle sikringskap er fjernet og et nytt er satt opp. Det inneholder jordfeilovervåker, jordfeilbryter med ut/innkobling. Det er også montert overspenningsvern. Kurser, 25A hoved, 2 stk 16A og 2 stk 10A. Vi har en 10A kurs.

Strøm ble avlest, men tallet ble igjen oppe på toppen. Vi må derfor vente til neste tur før forbruket kan beregnes.

Kavitetene ble justert på vanlig måte med HF probe/multimeter og 0.5 W sendeeffekt på notch frekvensene. Det var små justeringer på alle, ca ¼ omdreining.

Inne i brakka.
Inne i brakka.

Repeater ble undersøkt. Alle plugger ble tatt av og på igjen.
Justering av bass til null for å ta vekk nettbrum.
Justert Appollo tone til litt lengre i tid og litt høyere i styrke.
Kontrollert squelch og satte denne i «vinterstilling», dvs godt over på punktet.
Finjusterte div potmeter, pluss/minus og tilbake til opprinnelig stilling.
Resatte logikken flere ganger.
Det ble ikke funnet noen spesiell feilkilde.
Batterispenningen ble målt til 12.8 volt med lader på.

Nodeutstyret stod på. Det ble tatt ned og lagret på LA2T. Strømforsyningen står igjen.

Nedtur startet ca. 17:30 og nede ca 19:30.

Text og foto: LB9RE

DA-utvalget og NRRLs framtid

Tirsdag var det slutt på ferien og høstens første møte ble viet diskusjonen rundt NRRLs framtid. NRRL har som kjent nedsatt et utvalg, DA-utvalget, som skal legge frem 3 ulike forslag til hvordan Ligaens framtid skal bli, og de ønsker i den sammenheng innspill fra grupper og enkeltpersoner om hvordan de ønsker at Ligaen skal se ut i framtiden.

Første gruppemøte etter ferien. - Foto LA3XMA - Odd.
Første gruppemøte etter ferien. – Foto LA3XMA – Odd.

LA1UW Bjørn, som er nyinnvalgt HQ-medlem fra Trondheim, orienterte om DA-utvalget og oppfordret de tilstedeværende til å komme med forslag på hvordan de ønsket seg en Liga. Takhøyden var utrolig stor og det kom frem mange forslag og ønsker som vil bli sendt DA-utvalget.

De fleste var imot å samle store summer på fond slik det gjøres i dag. En slump i påkomne tider er OK, men i stedet for å samle store midler burde pengene heller gå til tiltak som kunne styrke medlemstallet, øke aktiviteten og iverksette tiltak som på sikt ville begunstige medlemmer og organisasjonen på en positiv måte.

Mange mente det var for passivt av en organisasjon å administrere, – de savnet en organisasjon som kunne støtte opp om radioamatørenes interesser på en mer aktiv og oppsøkende måte, og være den som gikk i bresjen og sørget for å drive igjennom saker av vital interesse for sine medlemmer.

Det ble også nevnt at Ligaen burde ha en konkret handlingsplan over saker som de var forpliktet til å jobbe for fremover. De burde også være mer åpne om ting som skjer innenfor Ligaen, støtte mer opp om radioamatører som møter problemer innen sin hobby, f.eks som i den viktige antennesaken vi for tiden har i vårt nærområde, og som kan få fatale følger i ettertid for alle radioamatører i Norge dersom saken ikke får et positivt utfall.

Andre ting man savnet var mer smidige ordninger og konkret støtte til prosjekter, utstyr, kusvirksomhet mm. Nye amatører burde få et års gratis medlemskap og nye teknologier burde komme mer i fokus. Det ble også diskutert tanker om man burde hatt en generalsekretær, om vi trenger lokalene NRRL har i dag eller om de kunne brukes annerledes, antall ansatte det kunne være behov for, om de lokale gruppene burde draes mer inn i ulike oppgaver etc.

En komplett oppsummering vil bli sendt DA-utvalget, og komplett referat fra dette medlemsmøtet vil bli å finne under «Referater» på våre sider.