Alle innlegg av LA2T

2003-01-28-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus tirsdag 28/01-2003

Dagsorden:

  • 1. Godkjenning av fullmakter
  • 2. Valg av ordstyrer
  • 3. Årsberetning og regnskap
  • 4. Kontingent 2003
  • 5. Valg

1. Godkjenning av fullmakter
Fullmaktene ble godkjent av styret. Det forelå 28 fullmakter. Det var 38 stemmeberettigede til stede ved starten på møtet. En forlot møtet før valget, men la igjen fullmakt

aeresmedlem003
LA8CD Johan Brobakk

2. Valg av ordstyrer:
LA9PX ble valgt som ordstyrer og LC4FCT til referent Disse ble også brukt som tellekorps.

Det ble delt ut Æresmedlemskap til LA8CD av LA3WAA

3. Årsberetning og regnskap
Årsberetningen ble lest opp av ordstyrer. Det kom fram enkelte skrivefeil som vil bli rettet. Det ble en del diskusjoner i forbindelse med et avsnitt nr 8 i årsberetningen. Styret trakk seg tilbake og valgte å omformulere avsnittet.
Det ble deretter stemt skriftlig over det nye forslaget og Årsberetningen ble godkjent. 47 stemte for og 19 stemte imot det nye avsnittet. Det nye avsnittet vil lyde slik:

” I april inviterte styret leder i repeaterkomiteen, LA1UI, for å drøfte komiteens framtid. LB9RE overtok som ny leder, noe LA1UI gav sin velsignelse til. Styret gav avtroppende formann ros for det arbeidet som han hadde utført i komiteen gjennom en årrekke. LA1UI ville selv underrette komiteen om sin avgang. Styret uttrykte sin stor skuffelse da han valgte å trekke seg helt ut av komiteen.”

Rapport LA2T – BBS
Ingen kommentar, Godkjent.

Årsrapport fra stasjonskomiteen
Ingen kommentar. Godkjent

Rapport fra HF komiteen 2002
Ingen kommentar. Godkjent

Rapport fra QSL-manager
Ingen kommentar. Godkjent

Årsmelding fra sambandskomiteen 2002
Ingen kommentar. Godkjent. Applaus for LA9MB

Rapport fra kursaktivitetene i 2002
Ingen kommentar. Godkjent.

Repeater komiteen – Komitérapport for 2002
Spørsmål ang LA8QR/HIST om den er ute av drift. Svaret er at den vil bli tatt ned. Ellers ingen kommentar. Godkjent

Rapport fra LA2Ts hjemmeside.
Ingen kommentar. Godkjent. Applaus for LA4YW og LC2NCT

Rapport fra QSP – Trøndelag
Ingen kommentar. Godkjent. Applaus for LA4YW

Årsmelding fra museumskomiteen 2002
Det ble stilt spørsmål om hva som vil skje med gjenstandene og komiteen. Det vil bli ny komitee. En del av de nye medlemmene har vist interesse for det.
Ellers ingen kommentar. Godkjent.

Regnskap:
Ingen kommentarer. Godkjent

Budsjett:
Kan bli økte utgifter i forbindelse med høye strømpriser. Ellers ingen kommentar. Godkjent.

4. Kontingent 2003
Kontingenten beholdes som før.

5.Valg

A. Leder
Det var en kandidat til ledervervet, LA3WAA. Det ble enighet om at de skulle stemmes skriftlig. 46 stemte for og 14 blankt. En stemme ble forkastet. LA3WAA ble valgt for 1 år.
Applaus for leder LA3WAA

B. Sekretær.
En kandidat til vervet, LB9RE. Ingen innvendinger mot kandidaten. Enstemmig valgt. LB9Re ble valgt for 2 år.

C. Styremedlemmer
På valg:
LA4CKA Ingar Horringmo 2 år
LA6BKA Knut-Terje Korsnes 2 år
LC7XAT Kai Rune Berg 2 år

Styremedlemmene på valg ble enstemmig valgt.

D. Varamedlemmer
På valg:
LA-M Raynold Halvorsen 1 år
LC3ZCT Arne Kolbjørn Grøtnes 1 år

Varamedlemmene på valg ble enstemmig valgt.

E. Revisor
På valg:
LA1NC Knut Aasen 1år
LA9MB Egil Steen 1 år

Revisorene på valg ble enstemmig valgt.

F. Valgkomité
Forslag:
LA4YW Liv Johansen 1 år
LC2TCT Odd Skaset 1 år
LA4IC Wilhelm Dahl 1 år

Forslaget ble godtatt og valgkomiteen ble enstemmig valgt.

Trondheim 2/2 2003
Tone Engen, LC4FCT (referent)

2002-11-26-Gruppemøte

LA4YW åpnet møtet kl 19.15, etter at de 16 fremmøtte hadde forsynt seg med kake og kaffe.

Det ble minnet om at det var julemøte med rømmegrøt og spekemat den 10.desember, og at det var skutt ut til kl 20,00 pga eksamen som skal foregå samme dag. Ellers var det ingen som hadde noe bestemt å ta opp før vi gikk over til posten.

LA8CD, Johan var på pletten for å snakke litt om jording, noe som både er nyttig, interessant og nødvendig for oss radioamatører. Han gikk gjennom alt fra lengde og dimensjoner på jordingsledninger, jordnett og radialer, til egne erfaringer med jording av diverse antenner.

Han nevnte og litt om jordingsanlegget på LA2T og hvordan det fungerer.

Det var også plass for spørsmål og kommentarer, og de var det mange av.

Møtet ble avsluttet kl. 21.20

LA4YW – Liv
sekretær

2002-11-12-Gruppemøte

LA3WAA åpnet møtet kl 19.15, etter at de 15 fremmøtte hadde forsynt seg med kake og kaffe.

LA8CD skulle hatt hovedposten på møtet, men hadde måttet avlyse det hele pga formsvikt, men posten ble utsatt til neste møte i stedet.

LA3WAA tok istedet opp noen saker som var kommet på de siste dagene.

Echolinnk:

Tor hadde fått to brev i forbindelse med LC2TCT’s eksperimenter med Echolink på 145.250 via Internet, et fra LA9QV som hadde hadde hatt problemer med innslag og var i tvil om det vi holdt på med på 145.250 var lovlig.

Det andre brevet var fra LA7FW som tydligvis hadde hørt om problemene med innslag, og foreslo at NRRL eller P&T måtte bestemme en frekvens for dette formålet da 145.250 MHz var uegnet.

Det ble endel diskusjon på dette. Tor hadde for sikkerhets skyld vært i kontakt med P&T for å få bekrefte lovligheten av å kunne koble amatørradioutstyr til telefon eller Internet.

Når det gjaldt innslag, så hadde LC2TCT fått tak i en ny radio som forhåpentligvis ville være bedre enn det handapparatet han hadde brukt, men det ble henstilt til alle om å vise litt overbærenhet i starten, og la LC2TCT få litt frie hender med å eksperimentere seg fram til et bedre resultat med Echolinken.

Styret i Trondheimsgruppen ser med svært positive øyne på alt nytt som kan styrke interessen innenfor hobbien, og spesielt med Echolink som faktisk knytter Internet til amatørradiohobbien på en positiv måte på radioamatørenes premisser.

Det kan også bli et godt verktøy i framtidige sambandsoppdrag.

Det vil ellers bli lagt inn en liten info på LA2Ts hjemmeside om Echolink hvor lovligheten vil bli presisert. Echolink vil i framtiden bli kjørt på R3 under våre QST-sendinger med tanke på nordmenn i utlandet, og sist søndag da det ble forsøkt uten forvarsel, var det litt forvirring hos enkelte da W6- og VE-stasjoner sjekket inn. Pga forsinkelser under sendingene via Echolink, vil QST-operatørenen i framtiden bli bedt om å ta en egen innsjekk for utlendinger etter alle norske 1 til 0-stasjoner er sjekket inn, og de vil da kunne bruke ekstra lange pauser mellom skifte av sending og mottak som krevs for Echolink.

LA9MB kunne fortelle at det så langt var påmeldt 26 stk til lisensprøven den 10. desember, og alle våre kursdeltakere var påmeldt.

Møtet ble avsluttet kl. 21.20

LA4YW – Liv
sekretær

2002-10-08-Gruppemøte

LA3WAA åpnet møtet kl 19.15, etter at de 11 fremmøtte hadde forsynt seg med kake og kaffe.

LA3WAA orienterte om LA2T’s BBS som nå omsider var blitt overtatt av gruppen og plassert i gruppelokalene til LA2T. LA3WAA hadde overtatt midlertidig som sysop, og hadde vært igjennom litt av en ilddåp for å få alt til å spille på BBSen slik det var ønskelig. Bl.a var den såkalte åpne SP-mail-funksjonen lukket slik at det nå er kun sender og mottaker av personlige meldinger som kan liste og lese disse, + SYSOP selvsagt.

Det ble etterlyst sysop for BBSen uten at noen meldte seg umiddelbart. Det ble også delt ut et lit

e resymé over de aller nødvendigste BBS-kommandoene, forfattet av LA4YW. Kommandoene inneholdt det som trengtes for å liste, lese og svare på meldinger.

NetCom hadde kommet med ny kontrakt for å få ha sitt utstyr operativt fra vår bu på Ruten. Den lød på 23.000 for et år + at de ville betale oppvarming på vinteren og kjøling om sommeren.Temperaturen i septemper, med + 6 grader ute, hadde vært 29 grader inne, så kjøling på sommeren vil være helt nødvendig.

Repeaterkomiteens leder hadde også blitt kontaktet av Telenor som nærmest forlangte å få ta seg til rette der mot en symbolsk sum på 5000 per år, samt sette opp ei gittermast på 10m. Håvard skulle ta opp saken med Telenor med tanke på å få opp summen, eller å få andre goder i form av site’er rundt om hvor vi kan ha utstyr på Telenors grunn på ulike fjelltopper. Mast måtte de evt søke om godkjenning for selv, da vi er pliktige til ikke å ruve i terrenget.

Fellesmøtet mellom norske og svenske radioamatører er skrinlagt for i år, da interessen fra svensk side var for liten. Noen mente det var for dyrt i Norge, så det ble diskutert en del muligheter med tanke på å lage et skikkelig billig tilbud til våren, slik at ikke prisen skulle skremme noen.

Det vil bli grøtmøte også i år, tirsdag den 10. desember, men i år er det satt til kl 20.00 pga at det skal være eksamen først, fra kl. 17.00 og utover. Styret planlegger også en tur på byen, som f.eks en pizz-kveld el.l, hvor alle kan komme og spise og drikke det de selv ønsker. Info vil komme når vi vet noe nærmere.

Noen av gruppens medlemmer har ytret ønske om å starte med å bygge baycom-modem, og de vil få låne nøkkel til verkstedet etter nærmere avtale om tidspunkt etc. Byggingen vil fortrinnsvis foregå utenom drop-in.

Det kom ellers fram en del ønsker fra medlemmene, som en beskrivelse av LA2Ts irc-kanal på internet, #la2t, som befinner seg på Dalnet. Det var ønskelig med forklaring på hvordan man kommer seg dit, evt med link til nødvendig software.

Møtet ble avsluttet ca kl. 21.00

LA4YW – Liv
sekretær

2002-09-10-Gruppemøte

LA3WAA åpnet møtet kl 19.20, etter at de 17 fremmøtte hadde forsynt seg med kake og kaffe.

LA3WAA opplyste om kurset som ville starte på torsdag kl. 18.00 med LB9RE som lærer. I år ville det bli lagt større vekt på prosedyre og radiooperasjon i praksis. Flere av de påmeldte kursdeltakerne var tilstede, og Tor og Håvard orienterte om hva de kunne forvente seg. 8 kursdeltakere var påmeldt så langt.

Turen til Munkholmen ble avlyst pga båtmangel, men LA3WAA ville stille opp førstkommende helg dersom været tillot det for en Munkholmentur ala i fjor. Det ville bli oppmøte på Skansen kl 10.00, men det ville bli samling på R3 fredag kl. 21.00 for siste utrop i tilfelle dårlig vær. Nødvendig utstyr som telt, aggregat, antenne, radio etc ville bli tatt med, samt griller, reker og bord/stoler.

LB9RE hadde fått en sint telefon fra Forsvarets Tele- og Data, våre naboer på Ruten, om at vi betalte for lite i strøm. Håvard ville inngå en ny avtale med dem, også med tanke på evt. nye installasjoner hos oss der oppe. Ellers hadde det vært lynnedslag på Ruten og alt ble stille der oppe til NetCom var en tur og slo på strømmen igjen. Dermed var R6 på lufta igjen, men ikke helt som forventet.

Håvard skulle en tur opp på lørdag og sette TNCene i metallkasser for å få bort uønsket strålingsinnslag. LC7XAT hadde med info om en Iridium satellitt som ville bli meget synbar 68 grader over horisonten mot nord kl 20:50:57 NT. Den ville være synbar noen sekunder og lyse 100 ganger sterkere enn Jupiter på det lyseste.

Ham-treff med svenskene er blitt avlyst 14 september, da vi ikke har hørt noe mer angående tidspunkt fra dem. LA3WAA skulle skrive og foreslå Oktober i stedet, så får vi avvente nærmere impulser fra Sverige.

Raynold spurte hva vi skulle gjøre med alle de gamle bildene på LA2T, hva som evt kunne egne seg for innramming og hva som evt burde arkiveres. Det ble foreslått å forespørre noen med god kjennskap til eldre amatører i gruppen hva som evt kan være aktuelt.

Det ble ytret ønske om flere loddebolter på LA2T, bl.a en loddestasjon. Nødvendige bolter vil bli kjøpt inn.

LA3WAA etterlyste operatører i SAC-testen kommende helg, – han ville selv stille opp og få eventuelle aktører i gang, og 2-3 viste interesse for å være med. Testen skulle gå med LN2T som signatur og vare i 24 timer fra fredag 1200z.

LA9MB opplyste at han var blitt kontaktet av en kar som skulle skrive om radio-opertører under krigen. an hadde hørt om Skylark-B, og Egil hadde sendt ham info i form av skriv fra LA8Y, samt bilder fra avdukingen av minneplaketten i Bymarka.

Møtet ble avsluttet kl. 20.20

LA4YW – Liv
sekretær