QST-TRD

Sendingene går på søndager over RV56 (R4) 145.700 MHz, Gråkallen, kl. 20:00 NT
NB: Dersom du er forhindret fra å kjøre QST-Trøndelag på din oppsatte dato, må du selv sørge for å bytte dag med en av de andre operatørene i god tid.

QST-Trøndelag kjøreliste for 2018
(revidert 2408-2018):

LA9QV LB9RE LB9BG LA1UW
 19. aug 26. aug 2. sep 9. sep
 16. sep 23. sep 30. sep 7. okt
 14. okt 21. okt 28. okt 4. nov
 11. nov 18. nov 25. nov  2. des
 9. des 16. des 23. des  30. des

Tor, LA3WAA, er reserve hvis noen uteblir, men alle andre oppfordres også til å utføre QST dersom noen uteblir eller har forfall (la3waa@gmail.com).

Morten, LA3TMA, utfører retransmisjon over R6 og informeres om turnusen ved endringer og oppdateringer (morten@ecalision.com).

I julen sender vi i år 23. og 30. desember.

I påsken og pinsen sender vi på 2. påske/pinsedag.

Lykke til.

Klikk her for kjøreliste