2008-01-08-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,05. Det møtte i alt fram 16 personer.

LA7LC 75 år: LA3WAA åpnet møtet med å overrekke blomster til LA7LC, Ankjell Skagseth som hadde fylt 75 år.

Hammeeting: Radioamatørene i Østersund har gitt klarsignal for en midt-norsk-svensk hammeeting siste weekend i april, 27-28. april. Det ble satt ned en komite bestående av LA1UI/Ottar (leder), LA4CKA/Ingar, og LA6CKA/Per. I tillegg vil styret utnevne en representant fra styret på førstkommende styremøte. Ingar har allerede vært i kontakt med Scandic Hotel for nærmere avtale om overnatting, lokaliteter etc, men mer info kommer.

NRAU Baltic Contest: LA3WAA etterlyste operatører til NRAU-testen kommende helg. LA4CKA og LA8NC sa ja om enn noe tvilende, henholdsvis på SSB og CW.

Ønsker og tips for året som kommer: Det ble diskutert litt hva framtiden ville bringe, og det kom fram mange ønsker til bl.a poster på medlemsmøtene.

Vi nevner i stikkords form:

• Gyro med LA8CD

• Tenner i brus med LA6CKA

• Sikkerhet og jording med LA6JJA

• Internet som nettverk, ADSL etc med LA9XGA

• Kommunikasjon innenfor jernbanen med LA9OX el. LA9PGA

• Oppbygging av Windows som operativsystem

• Meteorscatter

Av aktiviteter for øvrig ble nevnt følgende ønsker:

• Søke om Iota-nr for Munkholmen

• Tur til Munkholmen under Lighthouse Weekend

• Fieldday til Månen eller Liaåsen

• Dele ut spørreskjema med spørsmål om ønsker på gruppemøtene

Avtale med NetCom: LA1UI orienterte om leieavtalen som er inngått mellom gruppen og NetCom, som vil leie plass hos oss på Ruten fram til over sommeren. For dette får vi 12.000 blanke kroner i kassa, og det kan bli snakk om en videre langtidskontrakt etter dette.

Ellers var det kaffepause og masse hamprat før vi rundet av møtet ved 21-tiden.

LA4YW – Liv
Sekretær

Julemøte 2001

ban-jul

Med rømmegrøt og spekemat

Årets siste møte ble det tradisjonelle julemøte med rømmegrøt og spekemat, og meldlemmene stilte mannsterke opp, hele 35 stk hadde funnet veien til Lialøkken denne kvelden.

Contester i 2001

ban-test

Til høyre ser vi LA7JBA/Rolf i full aksjon mens LA6BKA / Knut logger for begge operatører, også for LA4YW/Liv som sees i bakgrunnen.

Telefonitesten

Det har nå etter hvert blitt en nystartet tradisjon at LA2T deltar i de testene som NRRL arrangerer. I november gikk NRRLs Telefonitest hvor LA3WAA, LA4CKA, LA4YW, LA6BKA, LA6PGA og LA7JBA var operatører. I fjor gikk det jo skikkelig bra i den testen og LA2T ble vinner i sin klasse. I år er dette mer usikkert. Fortsett å lese Contester i 2001

2001-11-27-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,08. Det møtte i alt fram 18 personer.

LA9MB orienterte om siste nytt innen nød- og katastrofeberedskapen i Norge. LA7FW hadde vært på møte i Sandnes, og referat fra møtet, samt utførlig plan for de ukentlige testene sambandsnettet skal utføre i perioden des. – jan. fulgte med. Det var også med instruks for åpning av HF-stasjoner for sending på frekvenser utenfor amatørbandene. Dette gjelder da kun for de sambandsaktive som skal operere på disse frekvensene.

LA3WAA etterlyste operatører til Fylkestesten kommende helg. Etter påtrykk var det bare LA3WAA, LA4CKA og LA4YW som meldte seg, men mulig flere kommer til før den tid. Det skal kjøres to stasjoner med koordinator/logger i midten.

LA9QV orienterte litt om fremdriften med å få til et QTH for prøvedrift av R0, og det ser ut som det skal gå i orden. Av utstyr var det planlagt å bruke utstyret fra den gamle R4, og bytte x-tal på den. Det var noen småfeil å luke bort der, men de ville bli ordnet.

Kaffepause 20 min.

Etter pausen var LA9IY klar for å fortelle oss litt om hva en PC inneholder. Han viste fram ulike typer hovedkort, power, disker, skjermkort etc, og litt om hva man måtte ha i tankene ved «mekking» av en PC. Det var sensitive ting.

Til slutt plukket han ut et power, et hovedkort med prosessor, en harddisk, en diskettstasjon, et skjermkort, en skjerm og en strømkabel, – koblet alt sammen på bordet, uten noen kasse, og vips hadde han en PC oppe og kjøre…

Det var et meget interessant og nyttig foredrag, hvor tilhørerne fikk plukke opp masse tips og råd underveis.

Medlemsmøtet ble avsluttet ca. kl. 21,00.

LA4YW – Liv
Sekretær

2001-11-13-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,10. Det møtte i alt fram 18 personer.

LA3WAA opplyste om at vi hadde fått tillatelse til å sette opp en UHF-repeater på Autronica, samt en VHF-repeater på «Høyskolen». Frekvens for VHF-repeateren blir 145,600/R0, og vil stå i prøvedrift et år før endelig tillatelse gies fra PT.

LA5HIA informerte om Autronica Radioklubbs planer for bygging av den mobile repeateren på 70 cm. De var rundt 14-15 radioamatører på Autronica, men de så gjerne at de fra gruppen som evt hadde lyst til å bidra med noe i prosjektet, ble med, enten med ideer eller praktisk arbeid.

LA8GE og LB6CE har foretatt en gedigen opprydding i gruppens bibliotek, og satt opp liste over innholdet. Det ble en god del dubletter av blader etc til overs, og styret vil se på hva vi skal gjøre med overskuddet.

LA3WAA hadde vært i kontakt med lederne fra de ulike gruppene i midt-Norge med tanke på en samkjøring av forslag om postavstemning til neste GF. LA8GE og LA9MB ble utnevnt som gruppens representanter, og de vil sammen med de øvrige gruppers representanter legge fram et forslag i god tid før fristen til GF på vårparten.

LA4CKA hadde forsøkt å komme i kontakt med LA6JJA for nærmere avtale ang. trafohytta vi fikk tilbud om. LA1UI lovte å kontakte ham for nærmere avtale ettersom de hadde hatt litt kontakt fra før.

LA3WAA spurte hvordan saken lå an med å få opp en APRS-node på Liaåsen, og LA1UI mente at repeaterkomiteen hadde det nødvendige utstyret til dette. De skulle ta opp saken på førstkommende Repeaterkomitemøte.

LA9IY opplyste at det nå var mulig å skaffe små kort, Tiny Track, som helt erstattet en TNC på APRS. Dermed vil det være enkelt å komme i gang med APRS for de som ønsker å vre mobil på APRS.

LA9QFA nevnte at en radioamatør i byen kunne gi 15% rabatt på GPS ved større bestilling, og han nevnte også at det nå var mulig å kjøpe komplett værstasjon til APRS fra USA for 70-80 US$.

LA3WAA etterlyste operatører i Telefonitesten, og LA3WAA, LA4CKA og LA6PGA meldte seg, mens et par var mer usikre der og da. Det skulle kjøres med to stasjoner parallellt, med en koordinator i midten.

Kaffepause ca 20 minutter…

LA1NC hadde ryddet i kjelleren og tatt med seg to bæreposer med diverse «smått og godt» til de som ville ha.

referatLA3WAA orienterte litt om at styret hadde vært i kontakt med medlemmer av Teknisk Repater Klubb med tanke på et nærmere samarbeid. Styret skulle ha et nytt møte med lederen for TRK, LC8FAT, onsdag, 14. nov.

Medlemsmøtet ble avsluttet ca. kl. 21,00.

LA4YW – Liv
Sekretær