Innkalling til Generalforsamling 2017

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL

Dato: Tirsdag 27. februar 2018, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.  

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Godkjenning av fullmakter
4. Styrets årsberetning for 2017 og rapporter fra komitéene
5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
6. Regnskap for 2017 med revisjonsberetning
7. Kontingent for 2018
8. Budsjett for 2018
9. Valg 2018

Trondheim, 13. februar 2018
STYRET

Generalforsamlingen sammenkalles med publikasjon på gruppens hjemmeside, samt pr e-mail til de vi har adresser til.

Det henvises til gruppens hjemmeside for årsberetning, regnskap, budsjett, forslag, kontingent og valg.

Vennligst ta med egen utskrift av generalforsamlingspapirene!

De finnes på; http://la2t.no/dokumenter/ (.pdf)