Kategoriarkiv: Ukategorisert

Vi besøker NRK tirsdag 23.januar

Gruppebesøk hos NRK Trøndelag på Tyholt
Tirsdag kl.18:00–21:00

Trondheimsgruppen er invitert på besøk/omvisning på NRK Tyholt tirsdag 23. januar 2018 kl. 1800.

Adresse: Otto Nielsens vei 2, Trondheim (like ved Tyholttårnet).

Obs! OPPMØTE SENSET KL 1800 ved inngangen.

Styret

Generalforsamling 2016 – Innkalling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL

Dato: Tirsdag 28. februar 2017, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Godkjenning av fullmakter
4. Styrets årsberetning for 2016 og rapporter fra komitéene
5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
6. Regnskap for 2016 med revisjonsberetning
7. Kontingent for 2017
8. Budsjett for 2017
9. Valg

Trondheim, 14. februar 2017
STYRET

Vennligst ta med egen utskrift av generalforsamlingspapirene!

Denne vil også bli lagt ut på; http://la2t.no/GF2016

For styret i Trondheimsgruppen av NRRL
Håvard, LB9RE

Julegløgg

Siste drop-in før jul ble markert med julegløgg og noe å bite i, og 11 medlemmer møtte fram.

God Jul og godt Nyttår ønskes alle sammen, og vel møtt i 2017 !

Foto: LA1UW – Bjørn

HF-ring i påsken

paaskePå dagens Drop-in på Lialøkken diskuterte vi om vi skal ha en ring på HF i påsken. Dette var det er stort flertall for.

Vi møtes på 3,636MhZ +/- QRM,
kl. 1000 og 1900 NT(norsk tid)

Oppstart Lørdag 19.mars kl. 1000.

Vi kaller CQ Trøndelag. Det er ingen nett leder, så første mann kaller.

73 de Bjørn LA1UW